Topsector Energie (TSE) presenteert nieuwe subsidierondes 2023

Gepubliceerd op: 2 maart 2023 | Laatst bijgewerkt op: 16 maart 2023

De programma’s van Topsector Energie omvatten een breed scala van subsidies voor industriebedrijven en andere partijen met topinnovaties op het gebied van energie en klimaat. De subsidieregelingen hebben namen als DEI+, VEKI, HER+ en TSE Industrie. Deze week werden de subsidierondes voor 2023 bekend. Dit artikel biedt een handig overzicht van de nieuwe kansen, budgetten en aanvraagperiodes.

Wat zijn de subsidieprogramma’s van Topsector Energie (TSE)?

De nieuwe TSE-aanvraagrondes hebben betrekking op de volgende deelprogramma’s en onderwerpen:

 1. DEI+ (demonstratie van energie-innovaties)
 2. VEKI (Versnelde klimaatinvesteringen in de industrie)
 3. HER+ (hernieuwbare energietransitie, kosteneffectiever maken)
 4. TSE Industrie Studies (voorbereiding van pilot-, demonstratie- en investeringsprojecten)
 5. TSE Industrie O&O (industriële en circulaire onderzoeks- en ontwikkelprojecten)
 6. HEP (cofinanciering voor Nederlandse projecten in EU-energiecalls).

Hieronder gaan we puntsgewijs kort in op elk van deze programma’s (ook wel aangeduid als ‘subsidiemodules’).

1. DEI+ (Demonstratie Energie-Innovatie)

De DEI+ is het belangrijkste Nederlandse subsidieprogramma voor pilots en demonstratieprojecten gericht op nieuwe innovaties op het gebied van energie en CO2-reductie. Het gaat daarbij om het in de praktijk testen (bijvoorbeeld in een proefopstelling) van innovaties waarvoor het meeste onderzoek al achter de rug is.

De innovaties kunnen betrekking hebben op een achttal thema’s: Energie-efficiëntie, Hernieuwbare energie (inclusief ruimtelijke inpassing), Flexibiliteit van het energiesysteem; Lokale infrastructuur; Circulaire economie; Carbon Capture, Utilisation and Storage (CCU/CCS); Overige CO2-reducerende maatregelen; en het thema Aardgasloze woningen, wijken, woongebouwen en utiliteitsgebouwen.

 • Aanvraagtijdvak DEI+: van 15 maart 2023 tot en met 31 augustus 2023 (17:00 uur)
 • Beschikbaar budget: 74 miljoen euro (voor alle thema’s samen). Verdeling: ‘first come, first served’.
 • Belangrijke wijzigingen: de aanvraag moet voortaan een plan voor kennisverspreiding bevatten. Ook is de regeling verruimd met betrekking tot nieuw te realiseren fabrieken, met activiteiten die nieuw zijn in Nederland.
  NB: in de tweede helft van 2023 volgt er nog een aparte DEI+ tenderronde, rondom het thema Waterstof & groene chemie (‘GroenvermogenNL’).

2. VEKI: versnelde klimaatinvesteringen in de industrie

De VEKI-subsidie is voor industriebedrijven die investeren in het verminderen van CO2-uitstoot binnen de eigen bedrijfsvoering. De subsidie is bedoeld als ‘extra impuls’ om dit te versnellen.

 • Aanvraagtijdvak VEKI: van 15 maart 2023 tot en met 9 januari 2024 (17:00 uur)
 • Beschikbaar budget: 138 miljoen euro! Verdeling: ‘first come, first served’.
 • Belangrijke wijziging: de eisen voor ‘bewezen’ technologie zijn minder streng gemaakt.

3. HER+ (HERnieuwbare Energietransitie)

Het HER+ programma heeft als doel: het ‘beter betaalbaar’ maken van de energietransitie. De subsidies zijn voor innovatieve projecten die primair zijn gericht op meer kosteneffectiviteit en toekomstige kostenbesparingen op het gebied van duurzame energieproductie en klimaattransitie.

 • Aanvraagtijdvak HER+: 3 april tot en met 31 augustus 2023 (17:00 uur).
 • Beschikbaar budget: 30 miljoen euro. Verdeling: ‘first come, first served’.
 • Belangrijke wijzigingen? In 2023 geen verschillen ten opzichte van 2022.

4. TSE Industrie Studies

Deze subsidies zijn bedoeld voor het voorbereiden van een pilot- of demonstratieproject, of op een industrieel investeringsproject gericht op ‘uitontwikkelde technologie’ (dat aansluit op de klimaatdoelen). Het gaat hierbij om milieu- en haalbaarheidsstudies en vergelijkbare studies.

 • Aanvraagtijdvak studies: van 3 april 2023 tot en met 31 maart 2024 (17:00 uur).
 • Beschikbaar budget: 20 miljoen euro. Verdeling: ‘first come, first served’.
 • Belangrijke wijziging: het maximale subsidiebedrag van 2 miljoen euro geldt voor nu alle studies. Ook is de regeling in 2023 verruimd met betrekking tot nieuw te realiseren fabrieken, met activiteiten die nieuw zijn in Nederland.

5. TSE Industrie O&O

Via dit deelprogramma is subsidie mogelijk voor onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten (O&O):

a) langlopende TSE-industrieprojecten (maximaal 4 jaar);
b) kortlopende projecten rondom circulaire economie (maximaal 2 jaar).

 • Aanvraagtijdvak O&O onderdeel a): 3 april tot en met 31 augustus 2023 (17:00 uur).
 • Aanvraagtijdvak O&O onderdeel b): 22 mei tot en met 7 september 2023 (17:00 uur).
 • Budget: respectievelijk 1,9 miljoen en 2,5 miljoen euro. Verdeling: tender-principe.
 • Belangrijke wijziging: aangepaste beoordelingscriteria (‘kwaliteitscriterium’).
 • NB. De aparte MOOI-regeling voor meer gevorderde projecten van ‘grootschalige consortia’ krijgt in 2023 overigens geen subsidieronde.

6. HEP (Horizon Europe Partnerships)

HEP is de nieuwe roepnaam van de eerdere ‘ERA-NET Energieprojecten’ (inclusief de ACT-energiecall). Het gaat hier om cofinanciering voor Nederlandse projecten binnen Europese ‘energiecalls’. De HEP wordt opgesteld op thema’s die overeenkomen met verschillende modules van de ‘Horizon Europe co-funded Partnerships’ (zoals het Clean Energy Transition Partnership, CETP). In 2023 zijn er kansen voor CETP-projecten rondom CCS en CCU.

 • Aanvraagtijdvak HEP: 10 tot en met 29 maart 2023 (17:00 uur).
 • Beschikbaar budget: 4 miljoen euro. Verdeling: ‘first come, first served’.
 • Belangrijke wijzigingen: de naam HEP is nieuw, maar de strekking blijft gelijk.

Belangstelling voor deze subsidies?

De experts van EGEN hebben zeer veel ervaring met de subsidieregelingen van Topsector Energie. Zij weten precies welke innovaties kans maken op subsidie binnen de DEI+, VEKI, HER+ of een ander programma. Onze ervaring is van grote waarde voor bedrijven die vooral goed zijn in innovaties, maar wat minder bedreven in het opstellen van een sterke subsidieaanvraag. Meer weten over onze diensten? Wij zijn bereikbaar via het contactformulier hieronder.

Meer nieuws

Expert vertelt: de EIA en MIA bieden meer subsidiekansen dan u denkt!

Expert vertelt: de EIA en MIA bieden meer subsidiekansen dan u denkt!

De stimuleringsregelingen EIA en MIA\Vamil gelden voor investeringen op de Energie- en Milieu-investeringslijst. Maar soms bieden ze óók kansen voor duurzame investeringen die niet met zoveel woorden staan genoemd op die lijsten, via een 'generieke’ aanvraag. We...

Lees meer
Subsidie voor eerste regionale waterstofnetwerk: H2avennet

Subsidie voor eerste regionale waterstofnetwerk: H2avennet

In de wereldwijde strijd tegen klimaatverandering wordt de focus steeds meer gelegd op hernieuwbare energiebronnen die de transitie naar een duurzame toekomst kunnen versnellen. Een van de meest veelbelovende ontwikkelingen op dit gebied is groene waterstof, een...

Lees meer

Contact

Meer weten?

Hoe kunnen we je helpen? Neem contact met ons op of stuur ons een bericht voor een snel antwoord.

E-mailadres
info@egen.green

Telefoonnummer
+31 (0)88 838 13 81