Renewi wil waardevol kunststofafval niet verloren laten gaan

Gepubliceerd op: 9 mei 2022 | Laatst bijgewerkt op: 3 juni 2022

Verbranden? Storten? Nee, vindt ‘waste-to-product’-bedrijf Renewi. Waarde verkrijgen uit afval, dáár gaat het om. Renewi weet op dit moment al meer dan 90% van het totaal aan inkomend afval nuttig in te zetten voor recycling of energieherwinning. Kijken we puur naar recycling, dan zien we dat 66% van het afval hier wordt verwerkt tot een grondstof of product voor een tweede leven. Doel is om in 2025 een recyclepercentage van 75% te bereiken. Binnen dit zogenoemde Mission 75 programma heeft Renewi tal van innovatieprojecten lopen. Eén daarvan is Plastics Acht: het realiseren van een nieuwe recyclinglijn voor harde kunststoffen op de Renewi-locatie in Acht, bij Eindhoven. Dankzij deze nieuwe lijn is het vanaf 2023 mogelijk om hier méér kunststofafval te recyclen, ook nog eens tegen een betere kwaliteit en (dus) een hoger sorteerrendement. EGEN verzorgde voor dit innovatieproject de subsidieaanvraag.

Duurzamer alternatief

De huidige recyclinglijn voor harde kunststoffen in Acht nadert het einde van zijn technische levensduur. Voor Renewi stond al langer vast dat een eenvoudige ‘upgrade’ van de lijn geen optie was – de voorkeur ging uit naar een veel duurzamer alternatief. Zo ontstond het innovatieproject Plastics Acht. De huidige lijn is vooral gericht op het recyclen van relatief schone harde kunststoffen, die onder meer vanuit milieustraten binnenkomen. Met de nieuwe lijn kan Renewi straks ook de meer laagwaardige harde kunststoffen recyclen. Deze zijn veelal afkomstig uit bouw- en sloopafval en worden nu nog grotendeels verbrand. Ze gaan dus verloren – en dat is zonde, zeker als hergebruik met enige inspanning wél mogelijk is.

Hogere kwaliteit

Naast het recyclen van laagwaardige harde kunststoffen zal de nieuwe lijn in Acht ook in staat zijn om verschillende, van elkaar gescheiden kunststofsoorten te leveren met een hogere kwaliteit. “Dat is goed nieuws”, zegt Jorrit Nicolai, projectleider van Plastics Acht. “Onze afnemers kunnen straks onze harde kunststof flakes direct opnemen in hun eigen productieproces, na-sorteren is dan niet meer nodig.” Om de hoge kwaliteit van de uitgaande kunststofstromen te kunnen garanderen, is het belangrijk dat de nieuwe recyclinglijn overkapt wordt. Weersomstandigheden – denk aan regen, hitte of vorst – hebben dan geen invloed meer op het recyclingproces. Speciaal voor de nieuwe lijn wordt daarom een aparte productiehal gebouwd.

Flink milieuvoordeel

Jorrit Nicolai, zelf manager Continu Verbeteren bij Renewi, legt uit dat het bij zijn bedrijf voortdurend draait om verbetering en innovatie. “Niet voor niets hebben wij de i van innovatie bewust terug laten komen in onze bedrijfsnaam. Met de verbeteringen en vernieuwingen die wij in onze producten en processen doorvoeren, willen wij onze bijdrage leveren aan de doelstelling van een klimaatneutrale samenleving. Circulariteit is daarbij heel belangrijk. Het mooie van Plastics Acht is dat we méér stromen hoogwaardiger gaan recyclen en dus minder hoeven te verbranden of te storten. Dan haal je echt waarde uit je afval, dankzij een beter sorteerproces. En door de extra sorteer- en zuiveringsstappen toe te voegen, voorkomen we onnodig transport.” Deze aanpak moet resulteren in een flink milieuvoordeel: een reductie van 6,2 kiloton CO2-equivalent per jaar na ingebruikname van de nieuwe recyclinglijn.

Beste oplossing

En wat heeft EGEN voor deze innovatie kunnen betekenen? “Heel veel,” zegt Jorrit Nicolai zonder aarzelen. “Zij hebben vanaf het eerste verkennende gesprek met ons meegedacht over de mogelijkheden binnen het beschikbare budget. Al snel bleek de VEKI, de subsidieregeling waarmee de rijksoverheid CO2-besparende maatregelen ondersteunt, het beste aan te sluiten. Binnen zeer korte tijd konden we het plan indienen bij de uitvoerder van de regeling, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Met een positief resultaat: een significant subsidiebedrag dat doorslaggevend is geweest voor het investeringsbesluit van onze directie. Ook nu nog denken de experts van EGEN met ons mee – we kampen inmiddels met stijgende grondstofprijzen en moeten heel goed kijken hoe we de product- en procesoptimalisatie die we voor ogen hebben, toch kunnen bereiken. Wat dat betreft hebben we aan EGEN een pragmatische en proactieve partner, zij rusten niet voordat ze voor ons de állerbeste oplossing hebben uitgedacht.”

Kruisbestuiving

En als het dan straks 2023 is, zijn we er dan? “Nee hoor,” zegt Jorrit Nicolai, “het vernieuwingsproces houdt daarmee niet op. We hebben dan natuurlijk deze nieuwe lijn om harde kunststoffen hoogwaardig te recyclen. Dat zal leiden tot een betere en hogere standaard voor kunststofrecycling. Daarnaast verwachten we in de toekomst nog méér kunststof materiaalstromen te kunnen recyclen tot grondstof. Ongetwijfeld brengt dit alles een mooie kruisbestuiving met zich mee, zowel in- als extern.”

Meer nieuws

Expert vertelt: de EIA en MIA bieden meer subsidiekansen dan u denkt!

Expert vertelt: de EIA en MIA bieden meer subsidiekansen dan u denkt!

De stimuleringsregelingen EIA en MIA\Vamil gelden voor investeringen op de Energie- en Milieu-investeringslijst. Maar soms bieden ze óók kansen voor duurzame investeringen die niet met zoveel woorden staan genoemd op die lijsten, via een 'generieke’ aanvraag. We...

Lees meer
Subsidie voor eerste regionale waterstofnetwerk: H2avennet

Subsidie voor eerste regionale waterstofnetwerk: H2avennet

In de wereldwijde strijd tegen klimaatverandering wordt de focus steeds meer gelegd op hernieuwbare energiebronnen die de transitie naar een duurzame toekomst kunnen versnellen. Een van de meest veelbelovende ontwikkelingen op dit gebied is groene waterstof, een...

Lees meer

Contact

Meer weten?

Hoe kunnen we je helpen? Neem contact met ons op of stuur ons een bericht voor een snel antwoord.

E-mailadres
info@egen.green

Telefoonnummer
+31 (0)88 838 13 81