SDE++ subsidieronde start op 6 juni – budget 8 miljard

Ook in 2023 is het weer mogelijk om subsidie aan te vragen op basis van de SDE++ regeling (de ‘Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie’). De aanvraagronde loopt dit jaar van 6 juni tot en met 6 juli 2023. In dit artikel vertellen we meer over de belangrijkste veranderingen en alle nieuwe subsidiekansen.

Wat is de SDE++ subsidieregeling?

De SDE++ subsidie is een van de belangrijkste Nederlandse stimuleringsregelingen voor het realiseren van de klimaatdoelstellingen. De subsidie is bedoeld als stimulans voor investeringen in het opwekken van hernieuwbare energie en andere CO2-reducerende technieken.

In 2023 kunt u SDE++ subsidie aanvragen voor grootschalige zonnepanelen (zon-PV), windmolens, waterkracht, osmose, biomassa (vergisting/verbranding), vergassing, zonthermie, PVT, slibvergisting, compostering, geothermie, aquathermie, daglichtkassen, elektrische boilers, warmtepompen, hergebruik van restwarmte, waterstof, geavanceerde hernieuwbare brandstoffen, en CCS- of CCU-projecten.

Nieuw in 2023 is de mogelijkheid om SDE++ subsidie aan te vragen voor lucht/water-warmtepompen (voor het op grote schaal verwarmen van water met warmte uit de buitenlucht). Dat is dit jaar de enige nieuw-toegevoegde categorie. Ook glastuinders kunnen hiervan gebruik maken.

Het is dit jaar ook voor het eerst mogelijk om een eerder ingediende SDE++ aanvraag in te trekken indien het project door kostenstijgingen niet rendabel te exploiteren is. Dit kan alleen door het sturen van een onderbouwde intrekking aan RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). Na een geaccepteerde intrekking mogen deze projecten opnieuw een aanvraag indienen voor een hoger subsidiebedrag in de SDE++ ronde van 2023.

Korte ronde – hoog budget

De SDE++ subsidie werkt met jaarlijkse aanvraagrondes. De ronde van dit jaar loopt van dinsdag 6 juni (9:00 uur) tot en met donderdag 6 juli (17:00 uur) 2023. Het aanvraagtijdvak bedraagt dus slechts één maand! Dat is flink korter dan de ronde van 2022 (die duurde toen bijna drie maanden).

Het subsidiebudget voor de SDE++ in 2023 is wederom fors: 8 miljard euro. Dat is hoger dan het ‘normale’ SDE-jaarbudget (5 miljard euro in 2021 en 2020), maar wel minder dan in 2022 (toen: 13 miljard). Het nieuwe budget betekent in ieder geval een stevige impuls voor de start van veel nieuwe duurzame projecten!

Gefaseerde openstelling – vijf fasen

Een belangrijk kenmerk van de SDE++ is dat de regeling werkt met een ‘gefaseerde’ openstelling. Dat heeft belangrijke consequenties voor de indieningstermijnen van projecten. De systematiek komt er kort gezegd op neer dat er voor technieken met een lagere ‘subsidie-intensiteit’ (een lagere subsidie per ton gereduceerde CO2) eerder een aanvraag kan worden ingediend, en dat deze dus eerder aan bod komen dan duurdere projecten. Dit zorgt ervoor dat de subsidie gaat naar projecten met de beste kosten-efficiency per hoeveelheid vermeden CO2-uitstoot.

De fasering is in 2023 als volgt:

  • Fase 1 – 90 euro per ton CO2: 6 juni 09:00 uur tot en met 12 juni 17:00 uur
  • Fase 2 – 180 euro per ton CO2: 12 juni 17:00 uur tot en met 19 juni 17:00 uur
  • Fase 3 – 240 euro per ton CO2: 19 juni 17:00 uur tot en met 26 juni 17:00 uur
  • Fase 4 – 300 euro per ton CO2: 26 juni 17:00 uur tot en met 3 juli 17:00 uur
  • Fase 5 – 400 euro per ton CO2: 3 juli 17:00 uur tot en met 6 juli 17:00 uur.

Nieuw: introductie van ‘hekjes’

De SDE++ regeling werkt dit jaar voor het eerst met zogenaamde ‘hekjes’ (nog onder voorbehoud van goedkeuring uit Brussel). Deze hekjes zorgen ervoor dat technieken met een hogere subsidie-intensiteit eerder aan bod komen (doordat daarvoor binnen het hekje budget is gereserveerd). Het gaat daarbij om technieken die weliswaar op de korte termijn minder kosteneffectief zijn, maar die op de langere termijn noodzakelijk zijn voor de energietransitie, en waarvan de kosten kunnen dalen naarmate ze meer worden ingezet.

Deze hekjes hebben betrekking op drie categorieën:

  • Lagetemperatuurwarmte (zoals zon- en aquathermie)
  • Hogetemperatuurwarmte (zoals ultradiepe geothermie en elektrische boilers)
  • Moleculen (bijvoorbeeld groen gas en hernieuwbare brandstoffen).

Voor elk van deze drie categorieën is een bedrag gereserveerd van 750 miljoen euro. Ook wordt binnen deze domeinen de maximale subsidie-intensiteit verhoogd (van 300 euro per ton CO2 naar 400 euro per ton CO2). De introductie van de ‘hekjes’ betekent dus een belangrijke nuancering op de voorrang voor technieken met een lagere subsidie-intensiteit. Binnen de hekjes blijft overigens het concurrerende principe gelden waarbij kosteneffectieve projecten eerder aan bod komen.

Hoe kan EGEN je helpen?

Hou er rekening mee dat een goede subsidieaanvraag tijd kost. Start dus tijdig met de voorbereidingen (zoals berekeningen, haalbaarheidsstudies en vergunningsprocedures). De gespecialiseerde consultants van EGEN adviseren je graag over de beste aanvraagstrategie en timing!

Meer nieuws

Vijf voordelen van de VEKI-subsidie

Vijf voordelen van de VEKI-subsidie

Vrij stilletjes ging zij afgelopen week van start: de nieuwe aanvraagronde van de VEKI-subsidie. De beperkte media-aandacht is best opvallend, want het gaat hier om misschien wel de grootste en belangrijkste nationale subsidieregeling voor industriebedrijven die...

Lees meer
AanZET-subsidieronde voor zero-emissie trucks 2023

AanZET-subsidieronde voor zero-emissie trucks 2023

Belangrijk nieuws voor transportbedrijven die willen investeren in het duurzamer maken van hun wagenpark: in april start een nieuwe aanvraagronde van de Aanschaf-subsidie voor schone Zero-Emissie Trucks (AanZET). Subsidieaanvragers moeten op tijd starten met hun...

Lees meer
Topsector Energie (TSE) presenteert nieuwe subsidierondes 2023

Topsector Energie (TSE) presenteert nieuwe subsidierondes 2023

De programma's van Topsector Energie omvatten een breed scala van subsidies voor industriebedrijven en andere partijen met topinnovaties op het gebied van energie en klimaat. De subsidieregelingen hebben namen als DEI+, VEKI, HER+ en TSE Industrie. Deze week werden de...

Lees meer

Contact

Meer weten?

Hoe kunnen we je helpen? Neem contact met ons op of stuur ons een bericht voor een snel antwoord.

E-mailadres
info@egen.green

Telefoonnummer
+31 (0)88 838 13 81