SDE++ open vanaf 28 juni, 13 miljard euro te verdelen

24/03/2022

De SDE++, oftewel de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie, wordt van 28 juni tot en met 6 oktober 2022 opnieuw opengesteld voor subsidieaanvragen. Er is maar liefst 13 miljard euro te verdelen, fors meer dan in voorgaande jaren!

Nieuwe categorieën en aanpassingen

De SDE++ subsidie is sinds 2020 niet alleen bedoeld voor de productie van hernieuwbare energie (elektriciteit, gas, warmte), maar ook voor de toepassing van andere CO2-reducerende technieken. In 2022 wordt de regeling opengesteld voor een aantal nieuwe categorieën, zoals waterstofinstallaties die direct aan wind- of zonneparken zijn gekoppeld en elektrificatie in de industrie door middel van hybride glasovens.

Omdat CO2-afvang en -opslag (CCS) potentie heeft om op korte termijn de CO2-uitstoot flink te verlagen, wordt het plafond voor industriële CCS-projecten verhoogd met 1,5 megaton. Bovendien krijgen CCS-projecten een jaar langer de tijd voor de realisatie.

Ook aardwarmteprojecten (geothermie) krijgen in deze ronde langer de tijd om het project te realiseren na de subsidieaanvraag. Hierdoor past de SDE++ beter bij de Nederlandse aardwarmteprojecten.

Fors hoger budget

Met 13 miljard euro is het SDE++ budget in 2022 fors hoger dan in voorgaande jaren. In 2021 bedroeg het budget nog 5 miljard euro.

Op Prinsjesdag 2021 kondigde het toenmalige kabinet al een eerste budgetverhoging van 3 miljard euro aan. Later steeg die verhoging naar 6 miljard euro. Daarnaast valt de Europese CO2-prijs (ETS) naar verwachting hoger uit dan gedacht, waardoor er minder subsidie uitgekeerd hoeft te worden aan projecten die eerder zijn goedgekeurd. Deze meevaller levert nog eens 2 miljard euro extra budget op.

Dankzij het hogere openstellingsbudget komen meer technologieën en projecten in aanmerking voor subsidie. Op termijn zal dit leiden tot een aanzienlijke CO2-reductie in Nederland.

Openstellingsronde 2022

De SDE++ 2022 opent op dinsdag 28 juni 9:00 uur en sluit op donderdag 6 oktober 17:00 uur. Hierbij geldt dat er voor technieken met een lagere subsidie-intensiteit – dat wil zeggen een lagere subsidie per ton CO2 – eerder een aanvraag kan worden ingediend, en dat deze dus eerder aan bod komen. De fasering is in 2022 als volgt:

  • Fase 1 – 65 euro per ton CO2: 28 juni 09:00 uur tot 11 juli 17:00 uur
  • Fase 2 – 75 euro per ton CO2: 11 juli 17:00 uur tot 29 augustus 17:00 uur
  • Fase 3 – 105 euro per ton CO2: 29 augustus 17:00 uur tot 12 september 17:00 uur
  • Fase 4 – 165 euro per ton CO2: 12 september 17:00 uur tot 26 september 17:00 uur
  • Fase 5 – 300 euro per ton CO2: 26 september 17:00 uur tot 6 oktober 17:00 uur.

Deze systematiek zorgt ervoor dat de subsidie gaat naar projecten met de beste kosten-efficiency (per hoeveelheid vermeden CO2-uitstoot). De consultants van EGEN adviseren je graag over de beste aanvraagstrategie en timing. En vergis je niet: de openstelling lijkt misschien nog ver weg, maar je moet er wel rekening mee houden dat een goede voorbereiding tijd kost. Denk alleen al aan de doorlooptijden van vergunningsprocedures. Ons advies is dus: wacht niet te lang!

Meer nieuws

Europa loopt voorop bij waterstofinnovaties

Europa loopt voorop bij waterstofinnovaties

Waterstof is 'hot', zo merken de experts van PNO Chemistry en EGEN al geruime tijd. Hetzelfde beeld komt naar voren in een recente studie van het Internationaal Energieagentschap (IEA) en het Europees Octrooibureau (EOB). Zij deden onderzoek naar internationale trends...

Lees meer
Subsidie Circulaire Ketenprojecten vereist snelle indiening

Subsidie Circulaire Ketenprojecten vereist snelle indiening

Ook in 2023 is er weer subsidie voor het circulair maken van product- en materiaalketens. De regeling Circulaire Ketenprojecten gaat op 23 maart open voor aanvragen. Eén ding is zeker: belangstellenden moeten er snel bij zijn! Over de subsidie Circulaire...

Lees meer

Contact

Meer weten?

Hoe kunnen we je helpen? Neem contact met ons op of stuur ons een bericht voor een snel antwoord.

E-mailadres
info@egen.green

Telefoonnummer
+31 (0)88 838 13 81