‘Market Intelligence Study’ verhoogt slaagkans van SDE++ aanvraag

Gepubliceerd op: 6 mei 2022 | Laatst bijgewerkt op: 3 juni 2022

Op 28 juni start de nieuwe aanvraagronde van de Nederlandse SDE++ subsidie. Partijen als industriebedrijven en projectontwikkelaars zijn al druk met het voorbereiden van hun aanvraag. Zij kunnen daarbij terecht bij een partij als EGEN, die jarenlang ervaring heeft met deze (vrij complexe) regeling. Bijvoorbeeld voor het uitvoeren van een strategische studie, waarmee een aanvrager de kansen van zijn aanvraag flink kan optimaliseren. In dit artikel vertellen we meer.

Over de SDE++ subsidieregeling

Met de regeling Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) stimuleert de Nederlandse overheid CO2-reductie bij bedrijven en (non-)profitinstellingen. Deze jaarlijks terugkerende regeling biedt projectontwikkelaars een vergoeding voor de zogenaamde ‘onrendabele top’ bij de exploitatie van duurzame productie-installaties (zoals windturbines, zonneparken en industriële warmtepompen). Daarbij geldt: hoe kostenefficiënter de productie-installatie CO2 reduceert, hoe hoger de slaagkans van de SDE++ aanvraag.

Aanvraagronde en indieningsstrategie

De SDE++ aanvraagronde van dit jaar staat open van 28 juni (9:00 uur) tot 6 oktober 2022 (17:00 uur). Een goede inschrijvingsstrategie is daarbij erg belangrijk, want die is bepalend voor de haalbaarheid en het rendement van een SDE++ project. Immers: hoog inschrijven leidt tot een hoger projectrendement, maar verlaagt tegelijkertijd de kansen op een subsidieverlening. Het is daarom goed om te weten wat de concurrentie doet. Dit biedt een aanvrager een belangrijk strategisch voordeel bij het indienen van een SDE++ subsidieaanvraag met optimale slaagkansen.

Belangrijke vragen bij het bepalen van een goede indieningsstrategie zijn:

  • Wat is de verwachte SDE++ budget-claim?
  • Op welke prijs schrijven andere projectontwikkelaars in?
  • Binnen welke fase kan er het beste ingeschreven worden?

SDE++ Market Intelligence Study

EGEN biedt inzichten op bovenstaande vragen met de SDE++ Market Intelligence Study. Met deze marktverkenning voorspellen we de budgetclaim per SDE++ categorie. Ook analyseren we het verloop van de budgetclaim over tijd. Zo bestaat de regeling uit vijf indieningsfases, waarbij fase 1 de meest kosteneffectieve technieken bevat, gevolgd door fase 2, 3 4 en 5. De Market Intelligence Study biedt een gedegen basis voor het bepalen van een optimale inschrijvingsprijs.  

 De SDE++ ronde van 2022 heeft een subsidiebudget van 13 miljard euro. Dat is een aanzienlijk bedrag, maar aanvragers moeten er rekening mee houden dat een significant deel zal worden geclaimd door een aantal zeer grote projecten, bijvoorbeeld rondom Carbon Capture & Storage (CCS). Experts rekenen ook op veel concurrentie bij projecten rondom zonneparken (met name door het grote aantal verwachte aanvragen).

Meer weten over EGEN’s Market Intelligence Study en de voordelen van onze voorspellingen? Informeer dan bij een van onze SDE-experts.

NIEUWS UPDATE: Op 4 mei 2022 is de nieuwe ‘SDE-aanwijzingsregeling’ officieel gepubliceerd in de Staatscourant. De regeling (voluit: Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie en klimaattransitie 2022) bevat de categorieën productie-installaties waarvoor in 2022 SDE++ subsidie kan worden aangevraagd, en de eisen die daar verder aan worden gesteld. Belangstellenden vinden de tekst hier (in pdf).

Meer nieuws

Expert vertelt: de EIA en MIA bieden meer subsidiekansen dan u denkt!

Expert vertelt: de EIA en MIA bieden meer subsidiekansen dan u denkt!

De stimuleringsregelingen EIA en MIA\Vamil gelden voor investeringen op de Energie- en Milieu-investeringslijst. Maar soms bieden ze óók kansen voor duurzame investeringen die niet met zoveel woorden staan genoemd op die lijsten, via een 'generieke’ aanvraag. We...

Lees meer
Subsidie voor eerste regionale waterstofnetwerk: H2avennet

Subsidie voor eerste regionale waterstofnetwerk: H2avennet

In de wereldwijde strijd tegen klimaatverandering wordt de focus steeds meer gelegd op hernieuwbare energiebronnen die de transitie naar een duurzame toekomst kunnen versnellen. Een van de meest veelbelovende ontwikkelingen op dit gebied is groene waterstof, een...

Lees meer

Contact

Meer weten?

Hoe kunnen we je helpen? Neem contact met ons op of stuur ons een bericht voor een snel antwoord.

E-mailadres
info@egen.green

Telefoonnummer
+31 (0)88 838 13 81