‘Market Intelligence Study’ verhoogt slaagkans van SDE++ aanvraag

Op 28 juni start de nieuwe aanvraagronde van de Nederlandse SDE++ subsidie. Partijen als industriebedrijven en projectontwikkelaars zijn al druk met het voorbereiden van hun aanvraag. Zij kunnen daarbij terecht bij een partij als EGEN, die jarenlang ervaring heeft met deze (vrij complexe) regeling. Bijvoorbeeld voor het uitvoeren van een strategische studie, waarmee een aanvrager de kansen van zijn aanvraag flink kan optimaliseren. In dit artikel vertellen we meer.

Over de SDE++ subsidieregeling

Met de regeling Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) stimuleert de Nederlandse overheid CO2-reductie bij bedrijven en (non-)profitinstellingen. Deze jaarlijks terugkerende regeling biedt projectontwikkelaars een vergoeding voor de zogenaamde ‘onrendabele top’ bij de exploitatie van duurzame productie-installaties (zoals windturbines, zonneparken en industriële warmtepompen). Daarbij geldt: hoe kostenefficiënter de productie-installatie CO2 reduceert, hoe hoger de slaagkans van de SDE++ aanvraag.

Aanvraagronde en indieningsstrategie

De SDE++ aanvraagronde van dit jaar staat open van 28 juni (9:00 uur) tot 6 oktober 2022 (17:00 uur). Een goede inschrijvingsstrategie is daarbij erg belangrijk, want die is bepalend voor de haalbaarheid en het rendement van een SDE++ project. Immers: hoog inschrijven leidt tot een hoger projectrendement, maar verlaagt tegelijkertijd de kansen op een subsidieverlening. Het is daarom goed om te weten wat de concurrentie doet. Dit biedt een aanvrager een belangrijk strategisch voordeel bij het indienen van een SDE++ subsidieaanvraag met optimale slaagkansen.

Belangrijke vragen bij het bepalen van een goede indieningsstrategie zijn:

  • Wat is de verwachte SDE++ budget-claim?
  • Op welke prijs schrijven andere projectontwikkelaars in?
  • Binnen welke fase kan er het beste ingeschreven worden?

SDE++ Market Intelligence Study

EGEN biedt inzichten op bovenstaande vragen met de SDE++ Market Intelligence Study. Met deze marktverkenning voorspellen we de budgetclaim per SDE++ categorie. Ook analyseren we het verloop van de budgetclaim over tijd. Zo bestaat de regeling uit vijf indieningsfases, waarbij fase 1 de meest kosteneffectieve technieken bevat, gevolgd door fase 2, 3 4 en 5. De Market Intelligence Study biedt een gedegen basis voor het bepalen van een optimale inschrijvingsprijs.  

 De SDE++ ronde van 2022 heeft een subsidiebudget van 13 miljard euro. Dat is een aanzienlijk bedrag, maar aanvragers moeten er rekening mee houden dat een significant deel zal worden geclaimd door een aantal zeer grote projecten, bijvoorbeeld rondom Carbon Capture & Storage (CCS). Experts rekenen ook op veel concurrentie bij projecten rondom zonneparken (met name door het grote aantal verwachte aanvragen).

Meer weten over EGEN’s Market Intelligence Study en de voordelen van onze voorspellingen? Informeer dan bij een van onze SDE-experts.

NIEUWS UPDATE: Op 4 mei 2022 is de nieuwe ‘SDE-aanwijzingsregeling’ officieel gepubliceerd in de Staatscourant. De regeling (voluit: Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie en klimaattransitie 2022) bevat de categorieën productie-installaties waarvoor in 2022 SDE++ subsidie kan worden aangevraagd, en de eisen die daar verder aan worden gesteld. Belangstellenden vinden de tekst hier (in pdf).

Meer nieuws

EIA verruimd voor CCS, glastuinders en warmtenetten

EIA verruimd voor CCS, glastuinders en warmtenetten

Door een recente wijziging van de Energielijst 2023, is het mogelijk om tóch nog EIA-subsidie aan te vragen voor investeringen in warmte-infrastructuurprojecten, energiebesparingsopties voor de glastuinbouw en voor CCS-projecten. Over de EIA-subsidie en de...

Lees meer
VEKI-subsidie voor industriële klimaatinvesteringen verruimd

VEKI-subsidie voor industriële klimaatinvesteringen verruimd

Nederlandse industriebedrijven opgelet: de VEKI-subsidie is recent verruimd! Grote kans dat u dat nieuws heeft gemist, want de verruimingen zijn het gevolg van recente aanpassingen binnen de Europese staatssteunregels voor klimaatprojecten. In dit artikel geven onze...

Lees meer
Innovatiesubsidie voor verduurzaming luchtvaart nu open

Innovatiesubsidie voor verduurzaming luchtvaart nu open

De subsidieregeling TopSector High Tech Vliegtuigmaakindustrie (hierna: TSH Vliegtuigmaakindustrie) sluit aan op het Akkoord Duurzame Luchtvaart en stimuleert onderzoeks- en ontwikkelprojecten die bijdragen aan CO2-reductie binnen de luchtvaart. Deze subsidie kan nu...

Lees meer

Contact

Meer weten?

Hoe kunnen we je helpen? Neem contact met ons op of stuur ons een bericht voor een snel antwoord.

E-mailadres
info@egen.green

Telefoonnummer
+31 (0)88 838 13 81