European City Facility helpt steden bij klimaatactieplannen

03/09/2020

Veel gemeenten zijn bezig met het uitwerken van hun klimaat- en energieactieplannen. Ze kunnen daarbij subsidiesteun aanvragen bij de European City Facility (EUCF). Met deze subsidie kan de gemeente een ‘investeringsconcept’ nader onderzoeken en ontwikkelen tot een volwaardig business- en financieringsplan.

Gemeentelijke klimaat- en energieplannen

Gemeenten en lokale overheden spelen een sleutelrol bij de Europese energietransitie. Ze treden vaak op als aanjager van grote investeringsprogramma’s voor duurzame energie, bij het slim ‘bundelen’ van kleinere projecten, en bij het mobiliseren van de benodigde financiering. Op dit moment hebben veel gemeenten hun energie- en klimaatambities al vastgelegd in plannen. Bijvoorbeeld in de vorm van een actieplan voor duurzame energie (SEAP), voor duurzame energie en klimaat (SECAP), of vergelijkbare documenten.

Twee grote obstakels voor gemeenten

In de praktijk blijkt dat veel gemeenten aanlopen tegen twee obstakels. Eén daarvan: het vinden van financiering. Maar lastiger nog is het tweede probleem: het vinden van geschikte ‘investeringsconcepten’. Dat zijn hier kort gezegd: ideeën/plannen voor investeringsprojecten. Want veel investeringsconcepten zijn te onduidelijk, te onzeker en vooral: te prematuur. Zelfs concepten met een helder projectplan en een goede onderbouwing roepen vaak nog veel vragen op. Bijvoorbeeld: hoe scoren de plannen qua haalbaarheid, impact, risico’s en efficiency? Om dat goed te kunnen beoordelen, is nader onderzoek nodig. Zolang die vragen niet zijn onderzocht, is het vinden van financiering vrijwel onmogelijk.

European City Facility biedt oplossing

De European City Facility biedt gelukkig een oplossing voor deze patstelling. Gemeenten kunnen bij de EUCF een subsidie van 60.000 euro aanvragen om relevante  investeringsconcepten te onderzoeken en te ontwikkelen tot een volwaardig ‘business- en financieringsplan’.

De subsidie is een vast bedrag (lump sum) dat gemeentes kunnen gebruiken voor bijvoorbeeld het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie, risicoanalyse, marktonderzoek, stakeholderanalyse, technisch onderzoek, juridische of financiële analyses. Voor alle duidelijkheid: de kosten van de uiteindelijke energie-investeringen zelf vallen buiten de subsidie.

Wat verstaat EUCF onder ‘investeringsconcepten’?

De EUCF omschrijft een investeringsconcept als een document dat een idee of plan voor een investeringsproject vertaalt in ‘financiële taal’, om financiering te mobiliseren voor de realisatie ervan. Het slaat dus een brug tussen het projectidee en het verdere business-/financieringsplan. Doel is om investeerders en financiers te voorzien van de eerste voorlopige informatie die zij nodig hebben om het beoogde investeringsproject op een snelle, eenvoudige wijze te kunnen beoordelen.

Aanvraagrondes

De EUCF subsidie is alléén bestemd voor gemeenten en lokale overheden (in alle 27 EU-lidstaten en het Verenigd Koninkrijk). Aanvragen door consortia van gemeenten en lokale overheden worden aangemoedigd. Het indienen van subsidieaanvragen kan alleen binnen officiële rondes. De huidige aanvraagronde (eerste call) loopt nog tot en met 2 oktober 2020. Daarna volgen er nog drie nieuwe rondes. De verwachte planning is:

  • tweede call voor aanvragen in maart/april 2021
  • derde call voor aanvragen in oktober/november 2021
  • vierde call voor aanvragen in mei/juni 2022.

Ingediende aanvragen worden onderling vergeleken en alleen de beste projecten krijgen subsidie. Desgewenst kan PNO meer informatie geven over de beoordelingscriteria, en tips voor aanvragers (bijvoorbeeld over het optimaliseren van de puntenscore en de slaagkansen van een voorstel).

Meer nieuws

Regeling Groenprojecten 2022 start in juni

Regeling Groenprojecten 2022 start in juni

Investeerders in projecten met een 'groen' karakter kunnen daarvoor een voordelige lening aanvragen via de regeling Groenprojecten. Met ingang van 1 juni 2022 geldt een gewijzigde regeling, die ruimte biedt voor verschillende nieuwe soorten duurzame en innovatieve...

Lees meer
Attero spant zich in voor meer recycling van plasticfolie

Attero spant zich in voor meer recycling van plasticfolie

Milieubedrijf Attero biedt duurzame oplossingen voor afvalstromen van huishoudens, bedrijven en overheden. Al negentig jaar is het bedrijf actief in het terugwinnen en hergebruiken van energie en grondstoffen uit afval. Samen met verschillende ketenpartners neemt...

Lees meer
LIFE-subsidie aanvragen? Ga tijdig aan de slag!

LIFE-subsidie aanvragen? Ga tijdig aan de slag!

Werkt jouw organisatie aan projecten die het klimaat en milieu ten goede komen? En die bijdragen aan de Europese doelstellingen op dit gebied? Dan kun je in aanmerking komen voor subsidie uit het Europese LIFE-programma. Op 17 mei is een nieuwe serie...

Lees meer

Contact

Meer weten?

Hoe kunnen we je helpen? Neem contact met ons op of stuur ons een bericht voor een snel antwoord.

E-mailadres
info@egen.green

Telefoonnummer
+31 (0)88 838 13 81