European City Facility helpt steden bij klimaatactieplannen

08/06/2022

Veel gemeenten, (lokale) overheden en autoriteiten zijn bezig met het concretiseren en uitwerken van hun klimaat- en energieactieplannen. Hiervoor kunnen zij subsidiesteun aanvragen bij de European City Facility (EUCF). Met deze subsidie kan de gemeente een ‘investeringsconcept’ nader onderzoeken en ontwikkelen tot een volwaardig business- en financieringsplan.

Gemeentelijke klimaat- en energieplannen

Gemeenten en lokale overheden spelen een sleutelrol bij de Europese energietransitie. Ze treden vaak op als aanjager van grote investeringsprogramma’s voor duurzame energie, bij het slim ‘bundelen’ van kleinere projecten, en bij het mobiliseren van de benodigde financiering. Op dit moment hebben veel gemeenten hun energie- en klimaatambities al vastgelegd in plannen. Bijvoorbeeld in de vorm van een sustainable energy action plan (SEAP), een sustainable energy and climate action plan (SECAP), of vergelijkbare documenten.

Twee grote obstakels voor gemeenten

In de praktijk blijkt dat veel gemeenten aanlopen tegen twee obstakels. Eén daarvan: het vinden van financiering. Maar lastiger nog is het tweede probleem: het vinden van geschikte ‘investeringsconcepten’. Dat zijn hier kort gezegd: ideeën/plannen voor investeringsprojecten. Want veel investeringsconcepten zijn te onduidelijk, te onzeker en vooral: te prematuur. Zelfs concepten met een helder projectplan en een goede onderbouwing roepen vaak nog veel vragen op. Bijvoorbeeld: hoe scoren de plannen qua haalbaarheid, impact, risico’s en efficiency? Om dat goed te kunnen beoordelen, is nader onderzoek nodig. Zolang die vragen niet zijn onderzocht, is het vinden van financiering vrijwel onmogelijk.

European City Facility biedt oplossing

De European City Facility biedt gelukkig een oplossing voor deze patstelling. Gemeenten kunnen bij de EUCF een subsidie van 60.000 euro aanvragen om relevante  investeringsconcepten te onderzoeken en te ontwikkelen tot een volwaardig ‘business- en financieringsplan’.

De subsidie is een vast bedrag (‘lump sum’) dat gemeentes kunnen gebruiken voor bijvoorbeeld het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie, risicoanalyse, marktonderzoek, stakeholderanalyse, technisch onderzoek, juridische of financiële analyses. Voor alle duidelijkheid: de kosten van de uiteindelijke energie-investeringen zelf vallen buiten de subsidie.

Wat verstaat EUCF onder ‘investeringsconcepten’?

De EUCF omschrijft een investeringsconcept als een document dat een idee of plan voor een investeringsproject vertaalt in ‘financiële taal’, om financiering te mobiliseren voor de realisatie ervan. Het slaat dus een brug tussen het projectidee en het verdere business-/financieringsplan. Doel is om investeerders en financiers te voorzien van de eerste voorlopige informatie die zij nodig hebben om het beoogde investeringsproject op een snelle, eenvoudige wijze te kunnen beoordelen.

Nieuwe aanvraagronde start in juni 2022

De EUCF-subsidie is alléén bestemd voor gemeenten en lokale overheden in EU-lidstaten, plus een aantal geassocieerde landen. Aanvragen door consortia van gemeenten en lokale overheden worden aangemoedigd. Het indienen van subsidieaanvragen kan alleen binnen officiële rondes (‘calls for proposals’). De vierde (en waarschijnlijk laatste) van deze EUCF-calls loopt van 9 juni tot 30 september 2022 (17:00 CET).
Ingediende aanvragen worden onderling vergeleken: alleen de beste projecten krijgen subsidie. Desgewenst kan EGEN meer informatie geven over de beoordelingscriteria, en tips voor aanvragers (bijvoorbeeld over het optimaliseren van de puntenscore en de slaagkansen van een voorstel).

Wat kan EGEN voor jou betekenen?

Gemeenten die concrete plannen hebben voor het uitwerken van energie- en/of klimaatplannen en op zoek zijn naar (extra) financieringsbronnen adviseren we om contact op te nemen met EGEN. De EGEN-experts kunnen helpen bij het opstellen van een optimale aanvraag. Zo zijn zij goed op de hoogte van subsidie- en financieringsmogelijkheden op het gebied van Duurzame Stedelijke Ontwikkeling, lokale energiesystemen, en kansen op het gebied van energie en circulariteit. Daarnaast ontwikkelt EGEN financierings- en innovatie-roadmaps en investeringsconcepten, realiseren wij innovatie-gedreven (vaak cross-sectorale) samenwerkingen, en doen wij stakeholder- en marktanalyses. Ook zijn wij betrokken bij initiatieven als het Circulaire Steden en Regio’s Initiatief (CCRI), en verantwoordelijk voor het opstellen van de Europese ‘Circular City Funding Guide‘.

Meer weten? Bel 088-838 13 81 of gebruik het contactformulier hieronder.

Meer nieuws

Europa loopt voorop bij waterstofinnovaties

Europa loopt voorop bij waterstofinnovaties

Waterstof is 'hot', zo merken de experts van PNO Chemistry en EGEN al geruime tijd. Hetzelfde beeld komt naar voren in een recente studie van het Internationaal Energieagentschap (IEA) en het Europees Octrooibureau (EOB). Zij deden onderzoek naar internationale trends...

Lees meer
Subsidie Circulaire Ketenprojecten vereist snelle indiening

Subsidie Circulaire Ketenprojecten vereist snelle indiening

Ook in 2023 is er weer subsidie voor het circulair maken van product- en materiaalketens. De regeling Circulaire Ketenprojecten gaat op 23 maart open voor aanvragen. Eén ding is zeker: belangstellenden moeten er snel bij zijn! Over de subsidie Circulaire...

Lees meer

Contact

Meer weten?

Hoe kunnen we je helpen? Neem contact met ons op of stuur ons een bericht voor een snel antwoord.

E-mailadres
info@egen.green

Telefoonnummer
+31 (0)88 838 13 81