Expert aan het woord: nieuwe kansen binnen de DEI+ subsidieronde

Gepubliceerd op: 14 december 2023 | Laatst bijgewerkt op: 14 december 2023

Recent berichtten wij al over de nieuwe DEI+ subsidieronde voor pilots en demonstratieprojecten gericht op CO2-reductie. Er valt echter nog veel meer te vertellen over deze populaire subsidie. Daarom spraken wij met Bas Verbeek, consultant bij EGEN, en één van onze gedreven DEI-experts. Wat ziet hij als belangrijke nieuwe kansen binnen de huidige subsidieronde? En welke tips kan hij ons geven?

Een DEI+ subsidie kan alléén worden aangevraagd voor projecten in de vorm van een pilotproject of een demonstratieproject. Kun je die twee begrippen kort uitleggen?

Bas Verbeek: “Zeker. Een pilotproject is een project gericht op het testen van een idee of technologie op kleine en tijdelijke schaal. Eigenlijk is het een soort proefproject waarin de innovatieve technologie getest wordt in een omgeving die representatief kan zijn voor de reële omstandigheden (namelijk de opschalingsfase/ demo die vaak daarna komt). Een demonstratieproject is een project dat vérder gaat. Het gaat daarbij al echt om investeren! Bij een demonstratieproject blijft de installatie dus ook na het project in gebruik. Is dat niet het geval, omdat de installatie gedemonteerd wordt of stil komt te staan, dan is er mogelijk sprake van een pilotproject. DEI-subsidie wordt verleend over verschillende soorten kosten. Voor pilotprojecten zijn dit onder andere loonkosten, afschrijvingskosten, kosten voor verbruiksmaterialen en kosten voor derden. Bij demonstratieprojecten gaat het om de investeringen in materiële en immateriële activa. Let op: de kostenposten moeten altijd direct toe te rekenen zijn aan het project en de CO2-besparing.”

Een goed project moet ook innovatief zijn en nieuw voor Nederland. Wat wordt daaronder verstaan binnen de DEI+ regeling?

Bas: “Dit betekent dat projecten binnen de DEI verder moeten gaan de huidige stand van techniek in Nederland. Projecten moeten echt iets vernieuwends toevoegen, zoals bijvoorbeeld een nieuwe manier om afval te recyclen. Dit houdt in dat zo’n project het liefst eigenlijk nog niet eerder is uitgevoerd in Nederland. Gelukkig zijn de daadwerkelijke DEI-regels iets minder streng, maar wanneer er al twee soortgelijke projecten zijn uitgevoerd is het eigenlijk al niet zo vernieuwend meer! Voor pilots wordt er zelfs gekeken naar de internationale stand van de techniek. Dit houdt dus in dat een project binnen de DEI in elk geval echt helemaal innovatief en vernieuwend moet zijn. Overigens: stel dat er al twee soortgelijke projecten zijn uitgevoerd, dan zou de VEKI-regeling nog wel interessant kunnen zijn.”

Circulariteit en circulaire economie zijn tegenwoordig actuele, populaire innovatiethema’s. Welke kansen biedt de huidige DEI+ subsidieronde voor nieuwe innovaties op dat gebied?

“De huidige DEI ronde geeft een extra ruime uitleg aan het begrip circulariteit. Het thema is nu onderverdeeld in vier sub-thema’s die samen eigenlijk alle activiteiten omvatten die circulariteit bevorderen. Er zijn nu ook meer mogelijkheden voor projecten die besparingen realiseren ’terug en verderop in de keten’. Bovendien mogen projecten nu ook gericht zijn op afvalstromen gecreëerd door de eigen onderneming, en dus niet alleen op afval van anderen. Daar bovenop komt dat het maximale subsidiepercentage is verhoogd naar 40% (van de meerkosten). Mooie verruimingen dus! Let wel op: de huidige DEI-ronde voor het thema Circulaire Economie geldt alleen voor grote projecten (vanaf 3 miljoen subsidie). Een aparte openstelling voor ook kleinere projecten (tot 3 miljoen subsidie) verwacht RVO begin 2024.”

De DEI+ ronde biedt ruimte voor verschillende thema’s. Maar hoe zit het nu precies met het DEI+ thema ‘Aardgasloze woningen, wijken, woon- en utiliteitsgebouwen’?

“Het thema ‘Aardgasloos‘ valt voor nu nog helaas volledig buiten de huidige DEI-openstelling. Projecten gericht op aardgasloze woonvoorzieningen zijn bovendien expliciet uitgesloten binnen de andere DEI-thema’s. Het thema zelf is nog niet opengesteld. Het is onzeker of en wanneer dat zal gebeuren. Eerst moet duidelijk worden of voor dit thema wel genoeg budget vrijgemaakt kan worden.”

Als EGEN krijgen jullie dagelijks nieuwe projectideeën voorgelegd uit de praktijk. Wat zijn nu typische DEI-aanvragers? En voor welke partijen biedt de DEI+ de meest interessante kansen?

“De DEI-doelgroep is eigenlijk vrij breed. De DEI richt zich in principe op bedrijven die echt bezig willen gaan met het testen of toepassen van een nieuwe CO2-besparende technologie of installatie in Nederland. Dit betekent niet dat de DEI alleen maar interessant is voor bedrijven die technologieën ontwikkelen. Maar juist óók voor bedrijven die zelf hun CO2-uitstoot willen verminderen en daarvoor innovatieve oplossingen willen testen en toepassen! Daarbij zien we soms ook dat zowel de ontwikkelaar als de eindgebruiker samen een project indienen, om zo ook samen subsidie te ontvangen.”

De huidige DEI+ ronde bevat diverse wijzigingen ten opzichte van eerdere rondes. Kun je – speciaal voor lezers die al DEI-ervaring hebben – een paar belangrijke veranderingen noemen?

“De subsidiebudgetten en maximale subsidiebedragen zijn in elk geval flink verhoogd! Zo kunnen demonstratieprojecten nu maximaal 30 miljoen euro subsidie ontvangen, en pilots & infra projecten 25 miljoen. Dit betekent dat de DEI ook de grootschalige projecten beter gaat ondersteunen. Er zijn ook flink wat wijzigingen geweest rondom het vaststellen van referentiescenario’s, met name binnen de thema’s Circulaire Economie, Energie-efficiëntie, CCUS en Overige Maatregelen. De nieuwe spelregels beschrijven duidelijker hoe zo’n scenario gedefinieerd moet worden, en welke kosten subsidiabel zijn. Zo is er binnen een aantal thema’s zelfs een nieuwe mogelijkheid om te kiezen voor het niet opvoeren van een referentiescenario, tegen een halvering van het subsidiepercentage. Maar er zijn nog wel meer punten te noemen. Zo hoeft er bij een DEI-project nu geen sprake meer te zijn van CO2-besparing in het jaar 2030: het is voldoende als die besparing wordt gerealiseerd binnen 10 jaar na de start van het project (voor deze ronde dus in het jaar 2034). Een andere interessante aanpassing is dat er ook DEI+ subsidie aangevraagd mag worden voor projecten die passen binnen de HER+ (dit was tot op heden niet mogelijk).

Het aanvragen van een DEI+ subsidie kan zolang het budget reikt. En in ieder geval niet meer na 29 augustus 2024. Heb je nog goede tips voor bedrijven die een DEI subsidie willen aanvragen?

“De DEI is erg gericht op innovatieve projecten. Wees daarom in je subsidieaanvraag heel duidelijk over wat precies de innovatie is die ontwikkeld wordt, en waarom deze als innovatief gezien kan worden. Daarbij is het dus van belang om te reflecteren op de huidige stand van de techniek.
Verder is het DEI-budget opgehoogd naar 141 miljoen. Wij verwachten niet dat dit budget al meteen begin 2024 op zal zijn. Maar hou er rekening mee dat de maximale subsidiebedragen ook verhoogd zijn, tot wel 30 miljoen subsidie. Dus enkele grote aanvragen kunnen het budget snel opsouperen. Ons advies is dan ook om zeker niet te lang te wachten met het indienen van een aanvraag!

Als EGEN hebben wij veel ervaring met het schrijven van succesvolle subsidieaanvragen. Wij kunnen dan ook ondersteuning bieden bij alle stappen van de aanvraag. Bijvoorbeeld bij de ‘scoping’ en het optimaal formuleren van het projectidee, inclusief het definiëren van de innovatie en het referentiescenario. En uiteraard kunnen we helpen bij het opstellen van een helder projectplan, de benodigde bijlagen, en het indienen van de finale aanvraag.”

Groene innovaties? EGEN helpt!

Wil je meer weten over de DEI+ subsidieronde en de subsidie-thema’s? Lees hier ons eerdere artikel. Of heb je plannen voor een pilot- of demonstratieproject dat goed aansluit op de DEI+ regeling? En ben je benieuwd naar de subsidiekansen, of op zoek naar deskundige hulp bij het aanvraagtraject? De experts van EGEN vertellen graag meer. Meer weten? Bel 088-838 13 81 of gebruik het contactformulier hieronder.

Meer nieuws

Expert vertelt: de EIA en MIA bieden meer subsidiekansen dan u denkt!

Expert vertelt: de EIA en MIA bieden meer subsidiekansen dan u denkt!

De stimuleringsregelingen EIA en MIA\Vamil gelden voor investeringen op de Energie- en Milieu-investeringslijst. Maar soms bieden ze óók kansen voor duurzame investeringen die niet met zoveel woorden staan genoemd op die lijsten, via een 'generieke’ aanvraag. We...

Lees meer
Subsidie voor eerste regionale waterstofnetwerk: H2avennet

Subsidie voor eerste regionale waterstofnetwerk: H2avennet

In de wereldwijde strijd tegen klimaatverandering wordt de focus steeds meer gelegd op hernieuwbare energiebronnen die de transitie naar een duurzame toekomst kunnen versnellen. Een van de meest veelbelovende ontwikkelingen op dit gebied is groene waterstof, een...

Lees meer

Contact

Meer weten?

Hoe kunnen we je helpen? Neem contact met ons op of stuur ons een bericht voor een snel antwoord.

E-mailadres
info@egen.green

Telefoonnummer
+31 (0)88 838 13 81