VEKI-subsidie voor industriële klimaatinvesteringen verruimd

Gepubliceerd op: 24 augustus 2023 | Laatst bijgewerkt op: 30 augustus 2023

Nederlandse industriebedrijven opgelet: de VEKI-subsidie is recent verruimd! Grote kans dat u dat nieuws heeft gemist, want de verruimingen zijn het gevolg van recente aanpassingen binnen de Europese staatssteunregels voor klimaatprojecten. In dit artikel geven onze experts een update over de actuele VEKI-regelgeving: welke projecten maken kans op deze aantrekkelijke subsidie?

Wat is de VEKI-subsidie? Wie kan VEKI-subsidie aanvragen?

VEKI is de afkorting van de subsidieregeling ‘Versnelde Klimaatinvesteringen Industrie’. De regeling had een wat moeizame start in 2019, maar is inmiddels uitgegroeid tot een belangrijke subsidie-impuls voor het schoner en zuiniger maken van de Nederlandse industrie. De VEKI-subsidie kan worden aangevraagd door Nederlandse industriebedrijven (zowel mkb als grootbedrijf) met plannen voor bepaalde ‘klimaatinvesteringen’.

Welke projecten vallen binnen de VEKI-subsidie?

Niet elke klimaatinvestering komt in aanmerking voor een VEKI-subsidie. Zo gaat het bij de VEKI uitsluitend om lange termijn-investeringen, waarvan de terugverdientijd (zonder subsidie) meer dan 5 jaar zou zijn. De VEKI-subsidie wil die terugverdientijd verkorten. Daarnaast moet de klimaatinvestering betrekking hebben op bewezen/gangbare technologie. Het mag dus niet gaan om investeringen in experimentele, nieuw te ontwikkelen technologie (zoals pilot- en demonstratieprojecten). Daarvoor bestaan weer andere regelingen, zoals de DEI+ subsidie.

Bovendien moet een VEKI-klimaatinvestering zijn gericht op de volgende thema’s:

  • Energie-efficiëntie (het energiezuiniger maken van industriële productieprocessen)
  • Recyling en hergebruik van afval (de nieuwe naam van dit thema luidt ‘circulaire economie’)
  • Lokale infrastructuurvoorzieningen (echter alleen voor ‘open’ toegankelijke infrastructuur)
  • Overige CO2-reducerende maatregelen (binnen industriële productieprocessen).

Deze vier thema’s zijn recent voorzien van enkele belangrijke en interessante verruimingen.

Recente verruimingen – AGVV en Europese staatssteun

Per 1 juli 2023 gelden nieuwe Europese staatssteunregels voor projecten op het gebied van klimaattransitie (zie ook dit PNO-artikel). Het gaat om een verruiming, die directe gevolgen heeft voor de VEKI: de vier bovengenoemde VEKI-thema’s blijven van kracht, maar worden voortaan ruimer ingevuld, met meer ruimte voor projecten op het gebied van circulaire Economie, waterstofgebruik en warmte-infrastructuur. Zo kan er nu ook VEKI-subsidie worden aangevraagd voor industriële investeringsprojecten gericht op:

  • recycling en/of hergebruik van afval (dat voortaan óók afkomstig mag zijn uit het ‘eigen bedrijf’)
  • vervanging van primaire door secundaire grondstoffen (hergebruik, terugwinning, recycling)
  • nieuwe/vernieuwde productieprocessen die minder grondstoffen gebruiken
  • investeringen in waterstof (installaties, machines, apparatuur)
  • projecten voor specifieke infrastructuur voor (rest-)warmte.

Voor de goede orde wijzen we erop dat de VEKI-subsidie niet kan worden aangevraagd voor oplaad- of tankinstrastructuur, infrastructuur voor luchthaven/havens, of voor investeringen in schone/emissievrij voertuigen. Ook gewone energiemaatregelen aan gebouwen vallen buiten de subsidie (tenzij het gaat om productieprocessen).
Ook investeringen in verplichte maatregelen vallen buiten deze subsidie. Echter: voor investeringen in aangekondigde milieuverplichtingen is een VEKI-aanvraag soms wel mogelijk, mits de investering tijdig wordt uitgevoerd en afgerond (minstens 18 maanden vóór de betreffende regel in werking treedt).

VEKI-subsidie aanvragen: hoeveel en wanneer?

De VEKI-subsidie vergoedt zo’n 30% tot 50% van de goedgekeurde projectkosten, en kan oplopen tot een bedrag van 15 miljoen euro per aanvrager. De regeling werkt met officiële aanvraagrondes. De meest recente ronde (uit maart 2023) staat nog open tot uiterlijk 9 januari 2024, maar… zolang het budget reikt. Op dit moment is nog ruim 135 miljoen euro beschikbaar voor nieuwe aanvragen (stand per juli/augustus 2023). Wie het eerst komt, het eerst maalt!

Belangstelling?

De experts van EGEN hebben veel ervaring met de VEKI-subsidieregeling. Zie bijvoorbeeld het project Plastics Acht van Renewi, over een nieuwe recyclinglijn voor harde kunststoffen. Heeft uw industriebedrijf plannen voor klimaatinvesteringen of voor een VEKI-subsidieaanvraag? Onze experts zijn u graag van dienst. Zij zijn bereikbaar via het contactformulier onderaan deze pagina.

Meer nieuws

Expert vertelt: de EIA en MIA bieden meer subsidiekansen dan u denkt!

Expert vertelt: de EIA en MIA bieden meer subsidiekansen dan u denkt!

De stimuleringsregelingen EIA en MIA\Vamil gelden voor investeringen op de Energie- en Milieu-investeringslijst. Maar soms bieden ze óók kansen voor duurzame investeringen die niet met zoveel woorden staan genoemd op die lijsten, via een 'generieke’ aanvraag. We...

Lees meer
Subsidie voor eerste regionale waterstofnetwerk: H2avennet

Subsidie voor eerste regionale waterstofnetwerk: H2avennet

In de wereldwijde strijd tegen klimaatverandering wordt de focus steeds meer gelegd op hernieuwbare energiebronnen die de transitie naar een duurzame toekomst kunnen versnellen. Een van de meest veelbelovende ontwikkelingen op dit gebied is groene waterstof, een...

Lees meer

Contact

Meer weten?

Hoe kunnen we je helpen? Neem contact met ons op of stuur ons een bericht voor een snel antwoord.

E-mailadres
info@egen.green

Telefoonnummer
+31 (0)88 838 13 81