Subsidie zero-emissie trucks start medio 2022

Belangrijk nieuws voor ondernemers met plannen om een vrachtvoertuig aan te schaffen. Medio 2022 start daarvoor een nieuwe subsidieregeling: de AanZET. Deze subsidie verkleint het prijsverschil tussen een ‘klassieke’ dieseltruck en een schone zero-emissie truck. De regeling betekent een extra impuls voor het duurzamer maken van het Nederlandse vrachtvervoer. Lees hier meer over de plannen.

Regeling Aanschafsubsidie Zero Emissie Trucks (AanZET)

In een recente kamerbrief informeerde staatssecretaris Van Weyenberg (IenW) de Tweede Kamer over de invoering van de ‘zero-emissiezones’ voor stadslogistiek in steden. Daarbij ging hij ook in op de plannen voor een nieuwe subsidieregeling: de Aanschafsubsidie Zero Emissie Trucks (AanZET).

De subsidieregeling is op dit moment nog in voorbereiding. Dat gebeurt in overleg met verschillende vrachtwagenproducenten en belangenorganisaties als Transport en Logistiek Nederland (TLN), RAI Vereniging, evofenedex en BOVAG. Bedrijven kunnen de subsidie aanvragen vanaf 1 mei of 1 juni 2022, zo is de planning.

AanZET-subsidie: doel en doelgroep

De AanZET-subsidie is gericht op ondernemers die overwegen om een nieuwe N2 of N3 vrachtauto aan te schaffen. Zij kunnen de subsidie aanvragen als zij niet kiezen voor een ‘gewone’ diesel, maar voor een schone emissieloze vrachtwagen met batterij-elektrische of waterstof-elektrische aandrijving.

De subsidie bestaat uit een bijdrage aan de meerkosten van de emissieloze vrachtwagen ten opzichte van een dieselvrachtwagen, en kan worden aangevraagd door bedrijven en non-profit-instellingen (zoals stichtingen en ziekenhuizen). De subsidie is niet voor overheden of voor particulieren.

 

Hoeveel bedraagt de subsidie?

De subsidiebedragen bij de AanZET-regeling zijn afhankelijk van twee factoren: het voertuigtype, en de grootte van de onderneming (de ‘aanvrager’). In de huidige plannen is sprake van de volgende steunpercentages en maximale subsidiebedragen.

Bij aanschaf van een zero-emissie N2 vrachtvoertuig (tot 12 ton):

  • grote ondernemingen: subsidiesteun 12,5% (tot maximaal 17.800 euro)
  • middelgrote ondernemingen: subsidiesteun 19% (tot maximaal 26.800 euro)
  • kleine ondernemingen: subsidiesteun 25% (tot maximaal 35.700 euro).

Bij aanschaf van een zero-emissie N3 bakwagen/chassis:

  • grote ondernemingen: subsidiesteun 15% (tot maximaal 43.600 euro)
  • middelgrote ondernemingen: subsidiesteun 21,5% (tot maximaal 63.700 euro)
  • kleine ondernemingen: subsidiesteun 28,5% (tot maximaal 84.000 euro).

Bij aanschaf van een zero-emissie N3 trekker/oplegger-combinatie:

  • grote ondernemingen: subsidiesteun 20% (tot maximaal 72.700 euro)
  • middelgrote ondernemingen: subsidiesteun 28,5% (tot maximaal 102.300 euro)
  • kleine ondernemingen: subsidiesteun 37% (tot maximaal 131.900 euro).

Als korte toelichting: kleine ondernemingen zijn hier doorgaans bedrijven tot 50 werknemers en een jaaromzet (of balanstotaal) tot 10 miljoen euro. Een middelgrote onderneming heeft 50 tot 250 werknemers, en een jaaromzet tot 50 miljoen euro en/of een balanstotaal tot 43 miljoen euro.

Bijkomend voordeel ‘via de MIA’

Bedrijven die een emissieloze vrachtauto aanschaffen, kunnen naast de AanZET-subsidie ook nog gebruik maken van de Milieu-investeringsaftrek (MIA). Op die wijze kunnen zij nog een deel van de meerkosten afdekken. Daarmee komt de totale overheidssteun dicht bij de maximale steunpercentages die zijn toegestaan op basis van de Europese staatssteunkaders (namelijk: 40% voor grote ondernemingen; 50% voor middelgrote en 60% voor kleine ondernemingen). Ook voor bedrijven die extra laad- of tankinfrastructuur willen realiseren op hun eigen terrein is het mogelijk om gebruik te maken van de MIA.

Belangstelling?

Tot 25 januari 2022 loopt er nog een ‘internetconsultatie’ voor de AanZET-regeling, waarbij belangstellenden hun reacties kenbaar kunnen maken. Daarna wordt de regeling mogelijk nog op onderdelen aangepast. De definitieve subsidieregeling verschijnt rond 1 april 2022 in de Staatscourant. Het indienen van subsidieaanvragen kan waarschijnlijk vanaf 1 juni 2022. Het verwachte budget voor het startjaar 2022 is 13,5 miljoen euro, de subsidieregeling loopt waarschijnlijk door tot eind 2029.

Meer nieuws

Subsidie voor eerste regionale waterstofnetwerk: H2avennet

Subsidie voor eerste regionale waterstofnetwerk: H2avennet

In de wereldwijde strijd tegen klimaatverandering wordt de focus steeds meer gelegd op hernieuwbare energiebronnen die de transitie naar een duurzame toekomst kunnen versnellen. Een van de meest veelbelovende ontwikkelingen op dit gebied is groene waterstof, een...

Lees meer

Contact

Meer weten?

Hoe kunnen we je helpen? Neem contact met ons op of stuur ons een bericht voor een snel antwoord.

E-mailadres
info@egen.green

Telefoonnummer
+31 (0)88 838 13 81