Nieuwe aanvraagrondes VEKI en TSE bekendgemaakt

Gepubliceerd op: 23 juni 2022 | Laatst bijgewerkt op: 23 juni 2022

Liefst drie nieuwe subsidierondes voor de industrie- en energiesector maakte het ministerie van EZK deze week bekend. Over een ervan (de VEKI-subsidie) schreven we nog recent, maar de twee andere rondes waren een grotere verrassing. Hieronder geven we een eerste indruk van deze drie belangrijke nieuwe subsidiekansen. Belangstellenden kunnen nu al aan de slag!

VEKI-subsidie voor CO2-reductie bij de industrie

Recent schreven wij al dat wij een nieuwe aanvraagronde verwachtten voor de VEKI-subsidie. Die zekerheid is er nu: de nieuwe ronde is gepubliceerd en per 22 juni 2022 open voor aanvragen. Aanvragen worden behandeld volgens het principe ‘first come, first serve’. Indiening is mogelijk tot en met 10 januari 2023, echter zolang het budget reikt (47,5 miljoen euro). De spelregels voor de nieuwe openstelling zijn grotendeels hetzelfde als bij de vorige ronde, al geldt voortaan als extra eis dat een project van start moet gaan ‘binnen zes maanden na de subsidieverlening’. De VEKI-subsidie is bestemd voor het versnellen van energie- en klimaatinvesteringen in de industrie. Daarbij ligt de nadruk op CO2-besparende investeringen in bewezen technieken die – zonder subsidie – een terugverdientijd zouden hebben van meer dan 5 jaar. Alleen Nederlandse industriebedrijven kunnen de subsidie aanvragen.

… en nog twee andere subsidierondes!

Een grotere verrassing dan de VEKI was de gelijktijdige publicatie van de twee andere subsidierondes. Normaal worden nieuwe subsidierondes minstens twee maanden voor de start bekendgemaakt, zodat belangstellenden zich tijdig kunnen voorbereiden. Van die hoofdregel is nu afgeweken: het ministerie van EZK hechtte meer belang aan een snelle inwerkingtreding en spoedige start van de nieuwe aanvraagrondes. Hieronder gaan we kort in op de twee resterende rondes (beide onderdeel van het TSE-instrumentarium): eerst de DEI+ en daarna TSE Industrie O&O.

DEI+ subsidie: nu ook voor ‘waterstof en groene chemie’

De DEI+ is al jaren de belangrijkste Nederlandse subsidie voor pilot- en demonstratieprojecten die leiden tot CO2-reductie. Sinds deze week is de DEI+ uitgebreid met een nieuw onderdeel, specifiek voor pilots en demoprojecten op het gebied van waterstof en groene chemie. De bijbehorende aanvraagronde krijgt een budget van 29,4 miljoen euro, en staat open voor aanvragen van 22 juni 2022 tot en met (uiterlijk) 10 januari 2023. Let op: de subsidies worden verdeeld op volgorde van binnenkomst (en zolang het budget reikt)! Binnen het nieuw-toegevoegde DEI+ thema valt ook de productie van waterstof via elektrolyse. Een aparte ‘opschalingsregeling’ daarvoor is overigens nog in voorbereiding.

TSE Industrie O&O: nu ook voor ‘circulaire economie’

De subsidiemodule TSE Industrie O&O (soms ook aangeduid als de O&O-tender) is gericht op energie- en klimaatinnovaties binnen de industrie. Een recente aanvraagronde liep van 1 april tot en met 17 mei 2022. Ook deze regeling krijgt een nieuw onderdeel, getiteld ‘kortlopende projecten betreffende circulaire economie’. Met kortlopend wordt hier gedoeld op onderzoeksprojecten met een looptijd van maximaal twee jaar (in plaats van het gebruikelijke maximum van vier jaar). Het nieuwe subsidieonderdeel gaat binnenkort open voor aanvragen: van 5 juli tot en met 15 november 2022. Beoordeling gebeurt volgens het tenderprincipe. De ronde krijgt een subsidiebudget van 2,5 miljoen euro. Het aanvragen van deze subsidie kan alleen als samenwerkingsverband (bestaande uit minimaal één bedrijf en verder bijvoorbeeld een onderzoeksorganisatie of kennisinstelling).

Wat kan EGEN doen?

De experts van EGEN zijn als eerste op de hoogte van nieuwste ontwikkelingen en kansen op het gebied van Energie, Klimaat en Mobiliteit. Of het nu gaat om innovaties, experimenten of subsidiemogelijkheden. Bedrijven die hiermee aan de slag willen ontdekken al snel dat het gaat om complexe materie. De jarenlange expertise van EGEN kan daarbij goed van pas komen. Meer weten over onze dienstverlening? Stuur ons een vraag of bericht via onderstaand contactformulier.

Meer nieuws

Expert vertelt: de EIA en MIA bieden meer subsidiekansen dan u denkt!

Expert vertelt: de EIA en MIA bieden meer subsidiekansen dan u denkt!

De stimuleringsregelingen EIA en MIA\Vamil gelden voor investeringen op de Energie- en Milieu-investeringslijst. Maar soms bieden ze óók kansen voor duurzame investeringen die niet met zoveel woorden staan genoemd op die lijsten, via een 'generieke’ aanvraag. We...

Lees meer
Subsidie voor eerste regionale waterstofnetwerk: H2avennet

Subsidie voor eerste regionale waterstofnetwerk: H2avennet

In de wereldwijde strijd tegen klimaatverandering wordt de focus steeds meer gelegd op hernieuwbare energiebronnen die de transitie naar een duurzame toekomst kunnen versnellen. Een van de meest veelbelovende ontwikkelingen op dit gebied is groene waterstof, een...

Lees meer

Contact

Meer weten?

Hoe kunnen we je helpen? Neem contact met ons op of stuur ons een bericht voor een snel antwoord.

E-mailadres
info@egen.green

Telefoonnummer
+31 (0)88 838 13 81