Nieuwe aanvraagrondes VEKI en TSE bekendgemaakt

Liefst drie nieuwe subsidierondes voor de industrie- en energiesector maakte het ministerie van EZK deze week bekend. Over een ervan (de VEKI-subsidie) schreven we nog recent, maar de twee andere rondes waren een grotere verrassing. Hieronder geven we een eerste indruk van deze drie belangrijke nieuwe subsidiekansen. Belangstellenden kunnen nu al aan de slag!

VEKI-subsidie voor CO2-reductie bij de industrie

Recent schreven wij al dat wij een nieuwe aanvraagronde verwachtten voor de VEKI-subsidie. Die zekerheid is er nu: de nieuwe ronde is gepubliceerd en per 22 juni 2022 open voor aanvragen. Aanvragen worden behandeld volgens het principe ‘first come, first serve’. Indiening is mogelijk tot en met 10 januari 2023, echter zolang het budget reikt (47,5 miljoen euro). De spelregels voor de nieuwe openstelling zijn grotendeels hetzelfde als bij de vorige ronde, al geldt voortaan als extra eis dat een project van start moet gaan ‘binnen zes maanden na de subsidieverlening’. De VEKI-subsidie is bestemd voor het versnellen van energie- en klimaatinvesteringen in de industrie. Daarbij ligt de nadruk op CO2-besparende investeringen in bewezen technieken die – zonder subsidie – een terugverdientijd zouden hebben van meer dan 5 jaar. Alleen Nederlandse industriebedrijven kunnen de subsidie aanvragen.

… en nog twee andere subsidierondes!

Een grotere verrassing dan de VEKI was de gelijktijdige publicatie van de twee andere subsidierondes. Normaal worden nieuwe subsidierondes minstens twee maanden voor de start bekendgemaakt, zodat belangstellenden zich tijdig kunnen voorbereiden. Van die hoofdregel is nu afgeweken: het ministerie van EZK hechtte meer belang aan een snelle inwerkingtreding en spoedige start van de nieuwe aanvraagrondes. Hieronder gaan we kort in op de twee resterende rondes (beide onderdeel van het TSE-instrumentarium): eerst de DEI+ en daarna TSE Industrie O&O.

DEI+ subsidie: nu ook voor ‘waterstof en groene chemie’

De DEI+ is al jaren de belangrijkste Nederlandse subsidie voor pilot- en demonstratieprojecten die leiden tot CO2-reductie. Sinds deze week is de DEI+ uitgebreid met een nieuw onderdeel, specifiek voor pilots en demoprojecten op het gebied van waterstof en groene chemie. De bijbehorende aanvraagronde krijgt een budget van 29,4 miljoen euro, en staat open voor aanvragen van 22 juni 2022 tot en met (uiterlijk) 10 januari 2023. Let op: de subsidies worden verdeeld op volgorde van binnenkomst (en zolang het budget reikt)! Binnen het nieuw-toegevoegde DEI+ thema valt ook de productie van waterstof via elektrolyse. Een aparte ‘opschalingsregeling’ daarvoor is overigens nog in voorbereiding.

TSE Industrie O&O: nu ook voor ‘circulaire economie’

De subsidiemodule TSE Industrie O&O (soms ook aangeduid als de O&O-tender) is gericht op energie- en klimaatinnovaties binnen de industrie. Een recente aanvraagronde liep van 1 april tot en met 17 mei 2022. Ook deze regeling krijgt een nieuw onderdeel, getiteld ‘kortlopende projecten betreffende circulaire economie’. Met kortlopend wordt hier gedoeld op onderzoeksprojecten met een looptijd van maximaal twee jaar (in plaats van het gebruikelijke maximum van vier jaar). Het nieuwe subsidieonderdeel gaat binnenkort open voor aanvragen: van 5 juli tot en met 15 november 2022. Beoordeling gebeurt volgens het tenderprincipe. De ronde krijgt een subsidiebudget van 2,5 miljoen euro. Het aanvragen van deze subsidie kan alleen als samenwerkingsverband (bestaande uit minimaal één bedrijf en verder bijvoorbeeld een onderzoeksorganisatie of kennisinstelling).

Wat kan EGEN doen?

De experts van EGEN zijn als eerste op de hoogte van nieuwste ontwikkelingen en kansen op het gebied van Energie, Klimaat en Mobiliteit. Of het nu gaat om innovaties, experimenten of subsidiemogelijkheden. Bedrijven die hiermee aan de slag willen ontdekken al snel dat het gaat om complexe materie. De jarenlange expertise van EGEN kan daarbij goed van pas komen. Meer weten over onze dienstverlening? Stuur ons een vraag of bericht via onderstaand contactformulier.

Meer nieuws

Subsidie ‘Waterstof in Mobiliteit’ start in 2024

Subsidie ‘Waterstof in Mobiliteit’ start in 2024

Afgelopen maand werd meer bekend over de plannen voor een nieuwe subsidieregeling ‘Waterstof in Mobiliteit’. Met die subsidie wil het kabinet een extra impuls geven aan het gebruik van waterstof binnen de transport- en mobiliteitssector. De regeling start naar...

Lees meer
Ontwerp Meerjarenprogramma Klimaatfonds 2024

Ontwerp Meerjarenprogramma Klimaatfonds 2024

Het Klimaatfonds 2024 wordt een belangrijke schakel in het behalen van de doelstelling van ten minste 55% CO2-reductie in 2030. Met een budget van 35 miljard euro gaat het Klimaatfonds vanaf volgend jaar extra klimaatuitgaven mogelijk maken in Nederland. “Het...

Lees meer
Vijf voordelen van de VEKI-subsidie

Vijf voordelen van de VEKI-subsidie

Vrij stilletjes ging zij afgelopen week van start: de nieuwe aanvraagronde van de VEKI-subsidie. De beperkte media-aandacht is best opvallend, want het gaat hier om misschien wel de grootste en belangrijkste nationale subsidieregeling voor industriebedrijven die...

Lees meer

Contact

Meer weten?

Hoe kunnen we je helpen? Neem contact met ons op of stuur ons een bericht voor een snel antwoord.

E-mailadres
info@egen.green

Telefoonnummer
+31 (0)88 838 13 81