MIA en Vamil: Milieulijst 2022 gepubliceerd

Gepubliceerd op: 26 januari 2022 | Laatst bijgewerkt op: 4 augustus 2022

Bedrijfsmiddelen eraf, bedrijfsmiddelen erbij: de Milieulijst 2022 is gepubliceerd en laat flink wat wijzigingen zien ten opzichte van 2021. Deze lijst vormt de basis voor de MIA en de Vamil, twee fiscale subsidieregelingen voor milieubewuste ondernemers. Regelingen die dankzij het verruimde budget alleen maar interessanter zijn geworden.

Investeren in duurzame, innovatieve bedrijfsmiddelen

De MIA (Milieu-investeringsaftrek) en de Vamil (Willekeurige afschrijving milieu-investeringen) geven een fiscale stimulans aan investeringen in duurzame, innovatieve bedrijfsmiddelen. Het gaat hierbij om niet-gangbare bedrijfsmiddelen die bijdragen aan de bescherming van het Nederlandse milieu en waarvan de marktintroductie door de MIA en de Vamil ondersteund wordt. Met de MIA profiteren ondernemers van een investeringsaftrek die kan oplopen tot 45% van het investeringsbedrag. Met de Vamil schrijven ondernemers 75% van de investeringskosten af.

Voorwaarde voor het verkrijgen van een belastingvoordeel via de MIA of de Vamil is dat het betreffende bedrijfsmiddel vermeld staat op de Milieulijst. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat past deze lijst jaarlijks aan na een marktconsultatie.

Ruimer budget, meer prikkels

Dankzij een verhoging van het MIA-budget met 30 miljoen euro komt het totale budget van de MIA en de Vamil in 2022 uit op 169 miljoen euro. Dit verhoogde budget vertaalt zich in diverse prikkels voor ondernemers om extra te investeren in transitiegerichte en CO2-reducerende technieken. Zo zijn bij de MIA de aftrekpercentages gestegen van 13,5%, 27% en 36% naar 27%, 36% en 45%. Daarnaast komen investeringen in bedrijfsmiddelen voor grondstoffen- en watergebruik, mobiliteit, klimaat en lucht (alle soorten emissies) en ruimtegebruik (waaronder ook bodem en grondwater) in aanmerking voor maximaal 50 miljoen euro in plaats van 25 miljoen euro.

Milieulijst 2022: wat is er gewijzigd?

Onlangs heeft het ministerie de Milieulijst 2022 gepubliceerd. Hieronder volgt een beknopt overzicht van de wijzigingen in de Milieulijst 2022 ten opzichte van 2021.

 

Circulair ondernemen en CO2-reductie in de (chemische) industrie

 • Voor circulair ondernemen en grondstoffen besparen in de industrie zijn diverse bedrijfsmiddelen toegevoegd en aangepast, zoals apparatuur voor beheer van metaalbewerkingsvloeistoffen, een verwerkingsinstallatie voor rubbergranulaat en apparatuur of voorzieningen voor het voorkomen van plastics in het milieu.
 • Voor het verbeteren van de luchtkwaliteit in de industrie zijn diverse bedrijfsmiddelen aangepast, zoals een vlamloze thermische oxidator voor afgassen.
 • Ook voor de reductie van broeikasgassen zijn diverse bedrijfsmiddelen aangepast, zoals apparatuur voor de elektrificatie van processen in de chemische industrie en een reformer voor waterstofproductie (uit een hernieuwbare bron).

Duurzame mobiliteit

 • Er is geen belastingvoordeel meer voor elektrische personenauto’s, tenzij deze zijn uitgerust met geïntegreerde zonnepanelen.
 • Elektrische bestelauto’s blijven wel op de lijst staan. Waar mogelijk wordt het voordeel groter.
 • Nieuw in 2022 is een vrachtwagen die rijdt op een mengsel van waterstof en diesel.
 • Elektrische snor-, brom- en motorfietsen staan niet langer op de lijst, speed pedelecs wel.

Duurzame landbouw

 • De Milieulijst 2022 biedt nieuwe mogelijkheden voor technieken in de glastuinbouw om efficiënter te werken met water en voedingsstoffen.
 • Voor duurzame stallen gelden hogere maximumbedragen per dierplaats, vanwege de hogere bouwkosten. Investeringen in luchtwassers en zonnepanelen voor duurzame stallen staan niet langer op de lijst.
 • Voor de transitie van dierlijke eiwitten naar plantaardige en nieuwe eiwitbronnen is een bedrijfsmiddel toegevoegd voor eiwitwinning uit gewassen of plantaardige stromen.

Circulaire bouw

 • Er zijn meer mogelijkheden voor investeringen in circulaire gebouwen. Ondernemers kunnen kiezen voor een gebouw dat voor minimaal 50% uit hernieuwbare (duurzame) grondstoffen bestaat.
 • De eisen aan een materialenpaspoort zijn gewijzigd en duidelijker omschreven.
 • Voor duurzame bouwmaterialen zijn diverse bedrijfsmiddelen toegevoegd, zoals betontegels van gerecycled materiaal en ‘refurbished’ (hergebruikte) plafondplaten.

Meer nieuws

Expert vertelt: de EIA en MIA bieden meer subsidiekansen dan u denkt!

Expert vertelt: de EIA en MIA bieden meer subsidiekansen dan u denkt!

De stimuleringsregelingen EIA en MIA\Vamil gelden voor investeringen op de Energie- en Milieu-investeringslijst. Maar soms bieden ze óók kansen voor duurzame investeringen die niet met zoveel woorden staan genoemd op die lijsten, via een 'generieke’ aanvraag. We...

Lees meer
Subsidie voor eerste regionale waterstofnetwerk: H2avennet

Subsidie voor eerste regionale waterstofnetwerk: H2avennet

In de wereldwijde strijd tegen klimaatverandering wordt de focus steeds meer gelegd op hernieuwbare energiebronnen die de transitie naar een duurzame toekomst kunnen versnellen. Een van de meest veelbelovende ontwikkelingen op dit gebied is groene waterstof, een...

Lees meer

Contact

Meer weten?

Hoe kunnen we je helpen? Neem contact met ons op of stuur ons een bericht voor een snel antwoord.

E-mailadres
info@egen.green

Telefoonnummer
+31 (0)88 838 13 81