Kabinet presenteert klimaatbeleid voor komende 10 jaar

Gepubliceerd op: 9 juni 2022 | Laatst bijgewerkt op: 9 juni 2022

Het is nog een lange weg te gaan naar een ‘klimaatneutraal’ Nederland in 2050. De koers daarvoor staat nu echter beschreven in het gloednieuwe ‘Beleidsprogramma Klimaat’. Dit programma bevat de richting en de uitgangspunten voor het klimaatbeleid in de komende jaren. Wat kunnen we zoal verwachten?

Grote klimaatambities

De Nederlandse ambitie staat als een huis, schreef klimaatminister Rob Jetten: uiterlijk 2050 moet Nederland klimaatneutraal zijn. En in de aanloop daarnaartoe moet onze CO-uitstoot in 2030 al zijn verminderd met minstens 55%. Het nieuwe beleidsprogramma mikt zelfs op 60% in 2030. Hoe het kabinet dat wil aanpakken staat beschreven in het (ontwerp-) Beleidsprogramma Klimaat dat begin juni verscheen.

Het programma is een uitwerking van de afspraken over het klimaatbeleid uit het Coalitieakkoord van eind 2021. Het is daarmee een aanvulling op het Klimaatplan uit 2020, dat op zijn beurt was gebaseerd op het (nationale) Klimaatakkoord uit 2019.

Kabinet wil ‘regie versterken’

In het Beleidsprogramma Klimaat beschrijft het kabinet de hoofdlijnen van het klimaatbeleid voor de komende 10 jaar. Enkele belangrijke uitgangspunten voor het kabinet zijn:

  • Aanscherping van de doelen uit de Klimaatwet. Zo wil het kabinet dat ons land in 2050 geheel klimaatneutraal is (dat is nu nog: 95% reductie). Ook het jaar 2030 moet een hoger streefdoel krijgen van tenminste 55% reductie (nu nog: 49%).
  • Focus-sectoren. Bij de verduurzamingsopgave komt de nadruk te liggen op de volgende sectoren: industrie, mobiliteit, elektriciteit, gebouwde omgeving, landbouw en landgebruik.
  • Sterkere regie voor het klimaatbeleid. Zo komt er voor alle sectoren een ‘restemissiedoel’ (dat aangeeft hoeveel emissies de betreffende sector in 2030 nog maximaal mag uitstoten).
  • Om de klimaatdoelen te realiseren komt er een mix van instrumenten: van normeren (verplichtingen opleggen) en beprijzen (belastingen/heffingen) tot subsidiëren.

Subsidies? Subsidies!

Het nieuwe beleidsprogramma bevat verschillende aanzetten op het gebied van subsidies. Zo denkt het kabinet over het ‘intensiveren’ van een aantal bestaande subsidie-instrumenten op het gebied van verduurzaming en innovatie. Denk daarbij aan bekende generieke subsidieregelingen als de SDE++, DEI+, VEKI, TSE, EIA en MIA/Vamil.

Ook voor het opschalen van de waterstof-markt is er subsidie. Dit jaar start een eerste subsidietender voor elektrolyse-projecten tot 50 MW (in aanvulling op de mogelijkheden van de SDE++). Daarnaast onderzoekt het kabinet de mogelijkheid van subsidies voor gebruik van waterstof (in plaats van voor waterstofproductie). Dit najaar komt er meer duidelijkheid, in het kader van de routekaart van het Nationaal Waterstof Programma.

Verder start in 2023 een belangrijke nieuwe investeringssubsidie: de Nationale Investeringsregeling Klimaatprojecten Industrie (NIKI). De NIKI-regeling is bedoeld als een aanvulling op de SDE++ en biedt straks subsidie-ondersteuning voor de aanloopjaren van ‘meer omvangrijke’ investeringen in innovatieve duurzame technieken (zoals groene chemie of elektrificatie).  

En als laatste noemen wij het – nog op te richten – Klimaatfonds. Dit wordt geen zelfstandig subsidiefonds, maar een begrotingsfonds (‘spaarpot’) voor maatregelen rondom de Klimaatwet. Bijvoorbeeld de bouw van twee kerncentrales, een subsidieregeling voor CO-vrije gascentrales, en subsidies voor extra infrastructuur die nodig is voor de energietransitie (zoals waterstof, warmte en laadinfra). Het fonds krijgt tot eind 2030 een bedrag van liefst 35 miljard euro.

Mee eens… of niet? Inspraak is mogelijk!

Het recente Beleidsprogramma Klimaat is strikt genomen nog een concept. Het kabinet biedt belangstellenden nu de mogelijkheid om te reageren op de plannen. Dat kan tot 14 juli 2022, via de officiële internetconsultatie.

Daarna komt de Raad van State nog met een advies, en doet het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) een doorrekening, die dit najaar verschijnt in de Klimaat- en Energieverkenning 2022.

Wat kan EGEN doen?

De experts van EGEN volgen het klimaatbeleid op de voet. Zij zijn als eerste op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen en kansen op het gebied van Energie, Milieu en Mobiliteit. Dat komt goed van pas bij hun dagelijkse werk: ‘groene innovaties’ die bijdragen aan een schonere wereld. Bijvoorbeeld gericht op CO-reductie, hernieuwbare energie, recycling en circulaire projecten, of innovaties voor de sector transport en logistiek.

Meer weten over onze diensten? Bel 088-838 13 81 of gebruik het contactformulier hieronder:

Meer nieuws

Expert vertelt: de EIA en MIA bieden meer subsidiekansen dan u denkt!

Expert vertelt: de EIA en MIA bieden meer subsidiekansen dan u denkt!

De stimuleringsregelingen EIA en MIA\Vamil gelden voor investeringen op de Energie- en Milieu-investeringslijst. Maar soms bieden ze óók kansen voor duurzame investeringen die niet met zoveel woorden staan genoemd op die lijsten, via een 'generieke’ aanvraag. We...

Lees meer
Subsidie voor eerste regionale waterstofnetwerk: H2avennet

Subsidie voor eerste regionale waterstofnetwerk: H2avennet

In de wereldwijde strijd tegen klimaatverandering wordt de focus steeds meer gelegd op hernieuwbare energiebronnen die de transitie naar een duurzame toekomst kunnen versnellen. Een van de meest veelbelovende ontwikkelingen op dit gebied is groene waterstof, een...

Lees meer

Contact

Meer weten?

Hoe kunnen we je helpen? Neem contact met ons op of stuur ons een bericht voor een snel antwoord.

E-mailadres
info@egen.green

Telefoonnummer
+31 (0)88 838 13 81