IPCEI Hy2Use biedt mogelijkheden voor excellente waterstofinnovatie

Gepubliceerd op: 14 oktober 2022 | Laatst bijgewerkt op: 14 oktober 2022

In september 2022 heeft de Europese Commissie toestemming verleend voor een tweede IPCEI-project dat betrekking heeft op de waterstofwaardeketen: Hy2Use. In dit project gaat het om ondersteuning van onderzoek en innovatie, eerste industriële toepassing en bouw van relevante infrastructuur in de waardeketen. De betrokken EU-lidstaten mogen hiervoor tot 5,2 miljard euro aan staatssteun beschikbaar stellen. EGEN is, als expert en kennispartner op het gebied van waterstofinnovatie, nauw betrokken bij Hy2Use.

Wat is IPCEI?

De afkorting IPCEI staat voor ‘Important Projects of Common European Interest’. Het gaat daarbij om subsidiegelden voor innovatiethema’s met een groot strategisch Europees belang. Nederland is betrokken bij een viertal IPCEI-initiatieven op het gebied van Health, Cloud Infrastructuur en Services (CIS), Micro-elektronica (ME2) en Waterstof (Hydrogen). In het algemeen geldt dat de IPCEI-gelden bestemd zijn voor zeer grote innovatieprojecten (zowel qua omvang en reikwijdte als qua ambities) met ‘excellente’ technologie. Het project moet in Nederland worden uitgevoerd, maar er moet ook sprake zijn van een aanzienlijke Europese impact.

De verdeling van de IPCEI-gelden gebeurt op basis van afstemming tussen Brussel en de nationale overheid. Brussel bepaalt de IPCEI-thema’s, en maakt daarvoor een uitzondering op de staatssteunregels. Daardoor wordt het de lidstaat toegestaan om voor een IPCEI-project méér subsidie te verlenen dan gebruikelijk. De Nederlandse IPCEI-steun kan dan oplopen tot 100% van de onrendabele top van een project.

IPCEI Waterstof: Hy2Tech

IPCEI Waterstof werkt op basis van vier fasen (aangeduid als golven/’waves’). Het IPCEI-project van de eerste golf, Hy2Tech genaamd, heeft betrekking op de waterstoftechnologie-waardeketen. De vijftien lidstaten die dit project gezamenlijk hebben voorbereid en aangemeld – waaronder Nederland – kregen in juli 2022 toestemming van de Europese Commissie (EC) om tot 5,4 miljard euro aan staatssteun beschikbaar te stellen voor het project. Thema’s zijn onder andere: productie, opslag, transport en distributie van waterstof, en toepassingen in de mobiliteitssector.

IPCEI Waterstof: Hy2Use

In september 2022 verleende de EC toestemming voor het IPCEI-project van de tweede golf: Hy2Use. In dit project gaat het om ondersteuning van onderzoek en innovatie, eerste industriële toepassing en bouw van relevante infrastructuur in de waterstofwaardeketen. Het project werd gezamenlijk voorbereid en aangemeld door dertien lidstaten: België, Denemarken, Finland, Frankrijk, Griekenland, Italië, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slowakije, Spanje en Zweden. Zij mogen tot 5,2 miljard euro aan overheidssteun beschikbaar stellen voor het project. 29 ondernemingen met activiteiten in een of meer lidstaten, waaronder mkb’s en start-ups, zullen in het kader van dit IPCEI deelnemen aan 35 projecten.

Hy2Use zal een groot deel van de waterstofwaardeketen bestrijken door ondersteuning van 1) de bouw van waterstofgerelateerde infrastructuur, met name grootschalige elektrolyse-installaties en vervoersinfrastructuur, voor de productie, de opslag en het vervoer van hernieuwbare en koolstofarme waterstof; en 2) de ontwikkeling van innovatieve en duurzamere technologieën voor de integratie van waterstof in de industriële processen van verschillende sectoren, die met name moeilijker koolstofarm of koolstofvrij te maken zijn, zoals de staal-, cement- en glassector. Het project zal de bevoorrading met hernieuwbare en koolstofarme waterstof stimuleren en daarmee bijdragen aan een verminderde afhankelijkheid van aardgasleveringen.

EGEN is, als expert en kennispartner op het gebied van waterstofinnovatie, nauw betrokken bij Hy2Use. Onze inspanningen zijn vooral gericht op projectontwikkeling: hoe ‘bouw’ je een sterk en overtuigend project dat de IPCEI-status zonder meer verdient? Uiteraard hebben wij ons ook ingespannen om die IPCEI-status – en daarmee de staatssteun – voor de projecten in de wacht te slepen. En met succes!

IPCEI Waterstof: hoe verder?

Na deze eerste twee golven van IPCEI Waterstof is er de derde golf: Regional Hubs and Their Links (RHATL), deze handelt over import- en infrastructuurprojecten. De vierde en voorlopig laatste golf heeft betrekking op Mobility & Transport (M&T). Maar het is niet uitgesloten dat er later nog méér golven komen voor IPCEI Waterstof. Bijvoorbeeld voor H2 Capacity (‘IPCEI on European connected capacity projects for feedstock in different applications’). Dit is echter nog onzeker, en het staat niet vast of Nederland er wel aan zal meedoen.

Wat kunnen wij voor jou betekenen?

EGEN beschikt over uitgebreide expertise op het gebied van waterstof, of het nu gaat om de laatste innovatietechnieken of de nieuwste subsidiemogelijkheden – waaronder uiteraard de kansen die IPCEI biedt. Daardoor zijn wij de aangewezen partij voor jouw subsidieaanvraag- of innovatietraject. Zo kunnen onze experts jou helpen met het opstellen van een sterk projectplan en het maken van complexe berekeningen – of die nu van financiële of technische aard zijn. Ook bieden wij betrouwbare, deskundige project- en trajectbegeleiding. Partijen die werken aan nieuwe waterstofinnovaties zijn wij graag van dienst! Meer weten over onze diensten? Stuur ons een bericht via het contactformulier hieronder.

Meer nieuws

Expert vertelt: de EIA en MIA bieden meer subsidiekansen dan u denkt!

Expert vertelt: de EIA en MIA bieden meer subsidiekansen dan u denkt!

De stimuleringsregelingen EIA en MIA\Vamil gelden voor investeringen op de Energie- en Milieu-investeringslijst. Maar soms bieden ze óók kansen voor duurzame investeringen die niet met zoveel woorden staan genoemd op die lijsten, via een 'generieke’ aanvraag. We...

Lees meer
Subsidie voor eerste regionale waterstofnetwerk: H2avennet

Subsidie voor eerste regionale waterstofnetwerk: H2avennet

In de wereldwijde strijd tegen klimaatverandering wordt de focus steeds meer gelegd op hernieuwbare energiebronnen die de transitie naar een duurzame toekomst kunnen versnellen. Een van de meest veelbelovende ontwikkelingen op dit gebied is groene waterstof, een...

Lees meer

Contact

Meer weten?

Hoe kunnen we je helpen? Neem contact met ons op of stuur ons een bericht voor een snel antwoord.

E-mailadres
info@egen.green

Telefoonnummer
+31 (0)88 838 13 81