Innovatiesubsidie voor verduurzaming luchtvaart nu open

De subsidieregeling TopSector High Tech Vliegtuigmaakindustrie (hierna: TSH Vliegtuigmaakindustrie) sluit aan op het Akkoord Duurzame Luchtvaart en stimuleert onderzoeks- en ontwikkelprojecten die bijdragen aan CO2-reductie binnen de luchtvaart. Deze subsidie kan nu worden aangevraagd.

Akkoord Duurzame Luchtvaart

De luchtvaartsector speelt een cruciale rol in het behalen van de doelstellingen die zijn vastgelegd in het Klimaatakkoord van Parijs. In het Akkoord Duurzame Luchtvaart zijn de CO2-doelstellingen voor de luchtvaart vastgelegd. Het streven daarbij is dat de CO2-uitstoot van de luchtvaart vanuit Nederland in 2030 gelijk is aan die van 2005, dat de uitstoot in 2050 gehalveerd is ten opzichte van 2005, en nihil is in 2070.

Om ervoor te zorgen dat de CO2-doelstellingen worden gehaald, heeft het kabinet in maart 2023 besloten een CO2-plafond in te voeren voor de hoeveelheid CO2 die de luchtvaart, vertrekkend uit Nederland, mag uitstoten. Dit plafond dient als een duidelijk signaal dat de luchtvaartsector zich moet inzetten voor het verminderen van CO2-uitstoot en een duurzamere toekomst.

TSH Vliegtuigmaakindustrie stimuleert onderzoek en ontwikkeling

De subsidieregeling TSH Vliegtuigmaakindustrie stimuleert onderzoeks- en ontwikkelprojecten die bijdragen aan de verduurzaming van de luchtvaart. Zo kunnen er belangrijke stappen worden gezet in de ontwikkeling van innovatieve technologieën en duurzame luchtvaartbrandstoffen, met als doel de CO2-reductiedoelstellingen te realiseren. Naast het versnellen van de verduurzaming van de luchtvaart heeft de TSH-regeling als doel om de positionering van de Nederlandse vliegtuigmaakindustrie in de supply chain van Original Equipment Manufacturers (OEM’s) te versterken.

Voor wie is deze regeling?

De regeling richt zich op samenwerkingsverbanden tussen bedrijven, of bedrijven en kennisinstellingen. Alle typen vliegtuigen komen voor subsidie in aanmerking, inclusief Advanced Air Mobility. Uiteraard moeten de projecten in lijn zijn met de doelstellingen van de regeling.

Binnen deze regeling is ook een internationaal TSH vliegtuigmaakindustrie-samenwerkingsverband mogelijk. Dit is een samenwerkingsverband waarbij ten minste één van de partijen in Nederland is gevestigd en ten minste één van de partijen een ondernemer of onderzoeksorganisatie uit een strategisch partnerland (Brazilië, Canada, de landen van de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten). De niet-Nederlandse partners kunnen geen subsidie ontvangen via deze regeling.

Het totale budget van de TSH Vliegtuigmaakindustrie bedraagt 12,5 miljoen euro. Het subsidiebedrag bedraagt minimaal 125.000 euro per deelnemer aan het samenwerkingsverband. Het subsidiebedrag kan per onderzoeksproject oplopen van minimaal 500.000 euro tot 4 miljoen euro.

Thema’s waaraan een project moet voldoen

Onderzoeks- en technologieontwikkelingsprojecten die kwalificeren voor subsidie moeten zijn gericht op één of meerdere van de volgende thema’s:

 • systemen waarmee de toepassing van alternatieve brandstoffen of voortstuwing mogelijk wordt gemaakt. Hiermee wordt gedoeld op de motor en daarmee direct verband houdende technologie
 • hieraan ondersteunende technologieën niet zijnde voortstuwingstechnologie
 • projecten gericht op lichtgewicht materialen
 • Maintenance Repair and Overhaul (MRO) (onderhoud, reparatie en revisie)
 • technologieën en processen ondersteunende bij de productie van systemen en MRO die in lijn zijn met de algemene doelstellingen van deze subsidiemodule.

Aanvragen: kwaliteit van het project is belangrijk

De huidige openstellingsronde is gestart op 10 juli 2023. Aanvragen kan tot en met 15 september 2023 (17:00). De TSH Vliegtuigmaakindustrie is een tender en het moment van indiening heeft daarom geen invloed op de beoordeling. De aanvragen worden beoordeeld op basis van een aantal rangschikkingscriteria. Extra punten kunnen worden verdiend als:

 • het project meer bijdraagt aan de doelstellingen van de regeling (zie ‘Thema’s)
 • de slaagkans van de innovatie in de internationale markt groter is
 • de bijdrage aan de Nederlandse economie groter is
 • het project meer helpt de internationale positionering van de Nederlandse luchtvaartindustrie te versterken
 • de kwaliteit van het project beter is
 • het project meer helpt de klimaatdoelstellingen voor 2030, zoals vastgelegd in het Klimaatakkoord, te realiseren.

Meer weten?

De experts van EGEN zijn dagelijks betrokken bij innovaties en financiering op het gebied van milieu, energie en mobiliteit. Zij kunnen u adviseren over uw innovatieprojecten en bijbehorende subsidietrajecten. Benieuwd of uw project in aanmerking komt voor de TSH Vliegtuigmaakindustrie en/of andere regelingen? Neem via het onderstaande contactformulier contact op!

Meer nieuws

Subsidie voor eerste regionale waterstofnetwerk: H2avennet

Subsidie voor eerste regionale waterstofnetwerk: H2avennet

In de wereldwijde strijd tegen klimaatverandering wordt de focus steeds meer gelegd op hernieuwbare energiebronnen die de transitie naar een duurzame toekomst kunnen versnellen. Een van de meest veelbelovende ontwikkelingen op dit gebied is groene waterstof, een...

Lees meer

Contact

Meer weten?

Hoe kunnen we je helpen? Neem contact met ons op of stuur ons een bericht voor een snel antwoord.

E-mailadres
info@egen.green

Telefoonnummer
+31 (0)88 838 13 81