Dinalog werkt aan call voor onderzoek rondom duurzame logistiek en goederenvervoer

Gepubliceerd op: 30 maart 2022 | Laatst bijgewerkt op: 3 juni 2022

Duurzame logistiek en goederenvervoer zijn van groot belang voor de Nederlandse economie. Daarom wordt er gewerkt aan een nieuw, meerjarig subsidieprogramma, dat binnenkort van start gaat. De subsidies zijn bedoeld voor gezamenlijke onderzoeksprojecten. Lees hier vast meer.

Voor wie is dit programma interessant?

Het subsidieprogramma heet ‘Transitie naar duurzame, concurrerende en veilige logistieke ketens en goederenvervoer 2022-2026’. Op dit moment leggen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en TKI Dinalog de laatste hand aan de regeling, die op korte termijn van start moet gaan, met subsidies voor onderzoeksprojecten. De nieuwe subsidieronde is interessant voor partijen die zich bezighouden met onderzoek op het gebied van goederentransport en ketenlogistiek. Met ‘onderzoek’ wordt hier gedoeld op industrieel of fundamenteel onderzoek of experimentele ontwikkeling.

De subsidie is bedoeld voor onderzoek dat:

 • wordt beschreven in een onderzoeksvoorstel dat goed aansluit op specifieke thema’s (zie hieronder);
 • een omvang heeft van minimaal 500.000 euro aan projectkosten en een duur van maximaal 3 jaar;
 • uitgevoerd wordt door een consortium van minstens 1 kennisinstelling en minstens 2 private partijen (daarnaast mogen ook publieke partijen aansluiten).

Subsidie voor welke onderzoeksthema’s? En hoeveel?

Voor een goed onderzoeksproject kan tot 1 miljoen euro subsidie worden aangevraagd. De subsidie bestaat uit een bijdrage aan de projectkosten: tot maximaal 25% voor de kosten van experimentele ontwikkeling, en tot 50% voor industrieel/fundamenteel onderzoek.

De subsidie kan worden verstrekt voor onderzoeksvoorstellen rondom de volgende onderwerpen:

 • Logistieke patronen en vergroeningspotentieel.
 • Inrichting van voedselketens met als doel het productverlies te verminderen.
 • Global sustainable supply chains.
 • Opschalingsprocessen voor digitalisering.
 • Logistieke effectiviteit van autonome technologie.
 • Ontwikkeling van een federatieve digitale architectuur.
 • De rol van data in supply chains en logistiek.
 • Regie in wereldwijde supply chains.
 • Ketenregie in een publiek-private context.
 • Aansturing en organisatie in circulaire netwerken.
 • Nog nader te bepalen onderzoeksonderwerpen rondom het thema ‘emissiereductie in de bouw door de ontwikkeling van effectieve bouwlogistieke ketens, de ontwikkeling van verdere digitalisering, of ketenregieactiviteiten als onderdeel van de aanpak Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB)’.

Verder van belang

Bovenstaande beschrijving geeft een eerste indruk van de belangrijkste kenmerken van de nieuwe subsidie. De tekst van de regeling (en de bijbehorende ‘Call for Proposals’) is nog niet officieel gepubliceerd. Het is dus mogelijk dat de voorwaarden en thema’s nog wat worden bijgesteld. Ook het budget is nog niet bekend. Het indienen van subsidieaanvragen voor onderzoeksvoorstellen is naar verwachting mogelijk tot en met 30 juni 2022.

Wat kan EGEN betekenen?

De consultants van EGEN hebben veel ervaring met duurzame  innovatietrajecten en onderzoeksvoorstellen. Wij kunnen helpen bij het schrijven van een kansrijke subsidieaanvraag. Of met het vormen van een goed consortium, of met het opstellen van een samenwerkingsovereenkomst. Belangstelling? Laat weten hoe wij je van dienst kunnen zijn!

Meer nieuws

Expert vertelt: de EIA en MIA bieden meer subsidiekansen dan u denkt!

Expert vertelt: de EIA en MIA bieden meer subsidiekansen dan u denkt!

De stimuleringsregelingen EIA en MIA\Vamil gelden voor investeringen op de Energie- en Milieu-investeringslijst. Maar soms bieden ze óók kansen voor duurzame investeringen die niet met zoveel woorden staan genoemd op die lijsten, via een 'generieke’ aanvraag. We...

Lees meer
Subsidie voor eerste regionale waterstofnetwerk: H2avennet

Subsidie voor eerste regionale waterstofnetwerk: H2avennet

In de wereldwijde strijd tegen klimaatverandering wordt de focus steeds meer gelegd op hernieuwbare energiebronnen die de transitie naar een duurzame toekomst kunnen versnellen. Een van de meest veelbelovende ontwikkelingen op dit gebied is groene waterstof, een...

Lees meer

Contact

Meer weten?

Hoe kunnen we je helpen? Neem contact met ons op of stuur ons een bericht voor een snel antwoord.

E-mailadres
info@egen.green

Telefoonnummer
+31 (0)88 838 13 81