Maatschappelijk vastgoed verduurzaam je met DUMAVA-subsidie

Gepubliceerd op: 7 juli 2022 | Laatst bijgewerkt op: 7 juli 2022

Heb jij plannen voor het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed, zoals een school, zorgcentrum, overheidsgebouw of rijksmonument? Dan is de nieuwe Investeringssubsidie duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) interessant voor jou. Vanaf 3 oktober kun je deze subsidie aanvragen. Dat duurt nog even – maar een goede voorbereiding loont!

Investeren in verduurzamingsmaatregelen

Verduurzaming van maatschappelijk vastgoed, zoals scholen, zorg- en welzijnsinstellingen, overheidsgebouwen en rijksmonumenten, is van belang om de klimaatdoelstellingen te halen. Daarom stelt het kabinet ruim een half miljard euro beschikbaar voor verduurzaming van het maatschappelijk vastgoed. Het leeuwendeel daarvan is bestemd voor een nieuwe subsidieregeling: de Investeringssubsidie duurzaam maatschappelijk vastgoed, kortweg DUMAVA. Belangrijkste doel van deze meerjarige regeling is het stimuleren van eigenaren van maatschappelijk vastgoed om te investeren in verduurzamingsmaatregelen. Dit moet leiden tot een verbetering van de energieprestatie en een vermindering van de CO2-uitstoot.

De DUMAVA-subsidie is aan te vragen vanaf maandag 3 oktober 2022 (09:00 uur) tot en met zondag 31 december 2023 (17:00 uur). Voor deze aanvraagronde is een budget beschikbaar van 150 miljoen euro. In 2024 zal de regeling opnieuw opengaan, mogelijk in gewijzigde vorm. Voor die openstelling wordt dan weer een nieuw budget beschikbaar gesteld.

Voor wie is de regeling bedoeld?

De doelgroep van de DUMAVA-subsidieregeling – eigenaren van maatschappelijk vastgoed – is groot en divers. De nieuwe regeling is gericht op bestaand vastgoed (opgeleverd in 2012 of eerder) dat eigendom is van maatschappelijke instellingen binnen de volgende sectoren:

 • decentrale overheid, bijvoorbeeld een gebouw met een publieke functie dat eigendom is van een gemeente, provincie of waterschap;
 • onderwijs, bijvoorbeeld gebouwen van een basisschool, mbo-of hbo-instelling of universiteit;
 • zorg, bijvoorbeeld een fysiotherapiepraktijk, zorgcentrum, ziekenhuis, instelling voor gehandicapten of revalidatiecentrum;
 • cultuur, bijvoorbeeld een theater, kunstcollectief of poppodium;
  stichtingen en verenigingen, bijvoorbeeld een scoutingvereniging;
 • rijksmonumenten zonder woonfunctie, bijvoorbeeld een museum waarvan het gebouw als monument is aangewezen;
 • religieuze instellingen, bijvoorbeeld een moskee, tempel of kerk;
 • overige gebouwen met een publieksfunctie, bijvoorbeeld een buurthuis, dorpshuis, wijkcentrum of gemeenschapscentrum.

Maatschappelijk vastgoed in de sportsector valt buiten de DUMAVA-regeling. Hiervoor bestaat de subsidieregeling BOSA (Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties).

DUMAVA-subsidie: voor maatregelen én advies

Dankzij de nieuwe regeling krijgt de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed een belangrijke impuls. Binnen de regeling komen diverse soorten kosten in aanmerking voor subsidie.

Je kunt DUMAVA-subsidie aanvragen voor:

 • één tot maximaal drie verduurzamingsmaatregelen zoals vermeld op de maatregelenlijst van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO);
 • een integraal verduurzamingsproject;
 • het laten opstellen van een energieadvies;
 • het laten opstellen van een Duurzame Monumenten-advies (DuMo-advies, voor rijksmonumenten);
 • het laten opstellen van een energielabel (na uitvoering van de maatregelen).

De subsidie voor de verduurzamingsmaatregelen bedraagt 30% van de subsidiabele kosten. Het minimale subsidiebedrag is 5.000 euro (bij één tot maximaal drie maatregelen) of 25.000 euro (bij een integraal project). Per aanvraag wordt maximaal 2,5 miljoen euro subsidie verstrekt.

Voor een energieadvies, een Duurzame Monumenten-advies of een energielabel bedraagt de subsidie 50% van de advies- of certificeringskosten.

Investeren? Bereid je nu alvast voor!

Op 3 oktober 2022 om 09:00 uur start dus de DUMAVA-aanvraagronde voor de periode 2022-2023. Die datum lijkt nog ver weg, maar het is belangrijk om jouw subsidieaanvraag goed voor te bereiden! Denk bijvoorbeeld aan:

 • het aanvragen van eHerkenning niveau 3 of hoger, als je die nog niet hebt. Zonder eHerkenning is het indienen van een subsidieaanvraag niet mogelijk;
 • het laten opstellen van een energieadvies of DuMo-advies. Dit advies moet in je bezit zijn vóór het indienen van de DUMAVA-subsidieaanvraag. De kosten hiervan zijn, zoals gezegd, subsidiabel en kunnen waarschijnlijk met terugwerkende kracht worden vergoed;
 • het opstellen van een tijdsplanning en een gespecificeerde begroting van de project- en advieskosten.

Let op: om voor subsidie in aanmerking te komen, mogen de verduurzamingswerkzaamheden niet zijn gestart vóór 3 oktober 2022. Bij vergevorderde plannen kan het dus lonend zijn om nog heel even te wachten met de uitvoering.

Belangstelling?

Ben je eigenaar van maatschappelijk vastgoed? Bijvoorbeeld een schoolgebouw, ziekenhuis, gezondheidscentrum of buurthuis? Of een rijksmonument, maar dan wel zonder woonfunctie? Denk je erover om verduurzamingsmaatregelen te treffen en zoek je naar financieringsmogelijkheden? De experts van EGEN adviseren je graag. Neem contact op via telefoon 088-838 13 81 of stuur een bericht via het contactformulier hieronder.

Benieuwd naar andere verduurzamingssubsidies? Download het subsidieoverzicht voor zakelijke gebouweigenaren.

Meer nieuws

Expert vertelt: de EIA en MIA bieden meer subsidiekansen dan u denkt!

Expert vertelt: de EIA en MIA bieden meer subsidiekansen dan u denkt!

De stimuleringsregelingen EIA en MIA\Vamil gelden voor investeringen op de Energie- en Milieu-investeringslijst. Maar soms bieden ze óók kansen voor duurzame investeringen die niet met zoveel woorden staan genoemd op die lijsten, via een 'generieke’ aanvraag. We...

Lees meer
Subsidie voor eerste regionale waterstofnetwerk: H2avennet

Subsidie voor eerste regionale waterstofnetwerk: H2avennet

In de wereldwijde strijd tegen klimaatverandering wordt de focus steeds meer gelegd op hernieuwbare energiebronnen die de transitie naar een duurzame toekomst kunnen versnellen. Een van de meest veelbelovende ontwikkelingen op dit gebied is groene waterstof, een...

Lees meer

Contact

Meer weten?

Hoe kunnen we je helpen? Neem contact met ons op of stuur ons een bericht voor een snel antwoord.

E-mailadres
info@egen.green

Telefoonnummer
+31 (0)88 838 13 81