CETPartnership subsidies voor internationale energiedemonstratieprojecten

Goed nieuws voor ondernemers die nieuwe energie-innovaties willen demonstreren samen met buitenlandse partners. Dit najaar start daarvoor een nieuwe subsidieronde vanuit ‘CETPartnership’. Dit EU-programma wordt soms wel getypeerd als een soort DEI-subsidie voor internationale projecten. Lees hier meer.

Wat is het CETPartnership programma?

CETPartnership is de naam van een Europees initiatief dat voluit staat voor ‘Clean Energy Transition Partnership’. Het gaat hier – kort gezegd – om subsidies voor ondernemers die werken aan bepaalde energie-innovaties die zij op de eigen locatie willen demonstreren, en die daarbij willen samenwerken met buitenlandse partners.
De samenwerking kan zorgen voor extra exposure voor de demonstratie/innovatie op de internationale energiemarkt en een grotere bekendheid bij een breder publiek (afnemers/investeerders). De subsidie bestaat uit een bijdrage aan de kosten van onderzoek en apparatuur, en reis- en verblijfskosten.

Om welke energie-innovaties kan het gaan?

De CETPartnership-subsidies zijn alleen mogelijk voor demonstratieprojecten die van belang zijn voor de energie- en klimaattransitie. De aangekondigde thema’s (modules) voor de subsidieronde van 2023/2024 zijn:

  • Gelijkstroomtechnologieën voor elektriciteitsnetten
  • Flexibiliteit van het energiesysteem (productie, opslag en systeemintegratie van hernieuwbare energiebronnen)
  • Geavanceerde technologieën voor hernieuwbare energie voor elektriciteitsproductie
  • Koolstofafvang, -benutting en -opslag (CCUS)
  • Waterstof en hernieuwbare brandstoffen
  • Verwarmings- en koeltechnologieën
  • Technologieën voor geothermische energie
  • Geïntegreerde regionale energiesystemen
  • Geïntegreerde industriële energiesystemen
  • Integratie van schone energie in de gebouwde omgeving.

Subsidiekansen… en voorwaarden

In aanvulling op de bovenstaande thema’s gelden nog diverse andere subsidievoorwaarden. Zo moet een demonstratieproject altijd worden uitgevoerd in samenwerking tussen minimaal drie (niet-gerelateerde) partijen uit minstens drie verschillende landen. Verder moet het project van start gaan tussen september 2024 en 15 december 2024. De maximaal toegestane looptijd bedraagt 36 maanden.

Ter indicatie: projecten hebben doorgaans een medium tot hoog ‘technology readiness level’ (denk: TRL 4–8) en een financiële projectomvang die in de meeste gevallen zal liggen tussen de 500.000 en 5 miljoen euro.

CETPartnership: subsidie aanvragen

Het aanvragen van een CETPartnership-subsidie kan alleen binnen officiële rondes. Elke ronde bestaat uit twee fasen. Belangstellenden moeten eerst een beknopt ‘pre-proposal‘ indienen (dat kan dit jaar van 20 september tot 22 november 2023, 14:00 uur). Alleen de beste voorstellen gaan vervolgens door naar de tweede fase: het opstellen van een uitgebreide ‘full proposal‘ in 2024 (van 25 januari tot 27 maart, 14:00 uur).

CETPartnerships is weliswaar een Europese ‘subsidiepot’ maar het geld wordt mede verdeeld op basis van nationale criteria. Voor projecten/belangstellenden in Nederland betekent dit dat zij alleen kunnen meedoen aan een CETPartnership-subsidieproject als ze ook voldoen aan de voorwaarden van de DEI+, HER+ of eventueel nog bijkomende Nederlandse subsidieregelingen. Onze subsidiespecialisten geven desgewenst een nadere toelichting op deze voorwaarde.

Meer weten?

De experts van EGEN zijn dagelijks betrokken bij innovaties op het gebied van energie en klimaat, en kunnen als geen ander adviseren over nieuwe innovatieplannen, pilots/demonstratieprojecten en bijbehorende subsidietrajecten. Belangstelling voor onze diensten? Stuur een kort bericht via het onderstaande contactformulier en wij nemen snel contact op!

Meer nieuws

EIA verruimd voor CCS, glastuinders en warmtenetten

EIA verruimd voor CCS, glastuinders en warmtenetten

Door een recente wijziging van de Energielijst 2023, is het mogelijk om tóch nog EIA-subsidie aan te vragen voor investeringen in warmte-infrastructuurprojecten, energiebesparingsopties voor de glastuinbouw en voor CCS-projecten. Over de EIA-subsidie en de...

Lees meer
VEKI-subsidie voor industriële klimaatinvesteringen verruimd

VEKI-subsidie voor industriële klimaatinvesteringen verruimd

Nederlandse industriebedrijven opgelet: de VEKI-subsidie is recent verruimd! Grote kans dat u dat nieuws heeft gemist, want de verruimingen zijn het gevolg van recente aanpassingen binnen de Europese staatssteunregels voor klimaatprojecten. In dit artikel geven onze...

Lees meer
Innovatiesubsidie voor verduurzaming luchtvaart nu open

Innovatiesubsidie voor verduurzaming luchtvaart nu open

De subsidieregeling TopSector High Tech Vliegtuigmaakindustrie (hierna: TSH Vliegtuigmaakindustrie) sluit aan op het Akkoord Duurzame Luchtvaart en stimuleert onderzoeks- en ontwikkelprojecten die bijdragen aan CO2-reductie binnen de luchtvaart. Deze subsidie kan nu...

Lees meer

Contact

Meer weten?

Hoe kunnen we je helpen? Neem contact met ons op of stuur ons een bericht voor een snel antwoord.

E-mailadres
info@egen.green

Telefoonnummer
+31 (0)88 838 13 81