Subsidie CETPartnership stimuleert internationale samenwerking rond milieu-innovaties

Zie jij als ondernemer kansen om de ontwikkeling van jouw milieu-innovatie te versnellen door internationaal samen te werken? Of wil je een innovatie demonstreren en daar buitenlandse partners bij betrekken? Dan is de subsidie Clean Energy Transition Partnership (CETPartnership) zeker interessant voor jou!

Wat is CETPartnership?

CETPartnership is een initiatief voor Europese samenwerking om de energie- en klimaattransitie te versnellen, met het oog op ‘een klimaatneutraal Europa in 2050’. De Europese Unie participeert in dit initiatief. Het doel is ondernemers en onderzoekers (meer) internationaal te laten samenwerken.

Waarvoor is de subsidie bedoeld?

De CETPartnership-subsidie is bestemd voor kleine en grote milieu-innovatieprojecten. Ondernemers, maar ook onderzoekers, kunnen dankzij deze subsidie ervaren hoe het is om samen met buitenlandse partners te werken aan een innovatie.

Omdat de Nederlandse Rijksoverheid partner is van CETPartnership, kunnen Nederlandse partijen in aanmerking komen voor deze subsidie. Ook de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) is partner, deze organisatie komt binnenkort met een eigen regeling.

De innovatie moet belangrijk zijn voor de energie- en klimaattransitie in de landen die eraan meedoen. Er zijn zeven focusthema’s aangewezen:

  • Geïntegreerd emissievrij energiesysteem
  • Verbeterde emissievrije energietechnologieën
  • Opslagtechnologieën, hernieuwbare brandstoffen en CO2-afvang, -gebruik en -opslag (CCUS)
  • Efficiënte emissievrije verwarmings- en koeloplossingen
  • Geïntegreerde regionale energiesystemen
  • Geïntegreerde industriële energiesystemen
  • Integratie in de gebouwde omgeving

Hoe werkt de subsidieregeling?

De oproep voor CETPartnership wordt op 13 september 2022 officieel bekendgemaakt, met daarin alle details over deze regeling. Op dit moment is al bekend dat de subsidie beschikbaar komt voor aanvragen via de Nederlandse regelingen Demonstratie Energie en Klimaatinnovatie (DEI+) en Hernieuwbare Energietransitie (HER+). Het is niet uitgesloten dat daar nog andere regelingen bij komen.

Alleen partijen die voldoen aan de voorwaarden van deze regelingen, mogen meedoen aan een CETPartnership-subsidieproject. Zij moeten hun project verplicht vooraanmelden. Na een positieve beoordeling kunnen zij de subsidie aanvragen via de DEI+, HER+ of een andere daarvoor aangewezen regeling (van de Rijksoverheid of van NWO). Dit doen zij samen met hun buitenlandse partners bij CETPartnership.

Wanneer kun je subsidie aanvragen?

De details van het tijdpad zijn nog niet bekend, maar naar verwachting kan de vooraanmelding plaatsvinden van september tot november 2022. Het oordeel daarover volgt begin 2023. Bij een positieve beoordeling is het zaak om aan de slag te gaan met de volledige uitwerking van het projectvoorstel, dat dan in het voorjaar van 2023 kan worden ingediend. Later dat jaar volgt de definitieve uitslag: wordt de CETPartnership-subsidie toegekend of niet?

Update: op 14 september 2022 zijn de nadere details van deze subsidieronde gepubliceerd. De deadline voor de vooraanmelding is 23 november 2022, 14:00 uur. Bij een positieve beoordeling kan de volledige subsidieaanvraag worden ingediend, de deadline daarvoor is 23 maart 2023. In juni 2023 volgt de definitieve uitslag.

Meer weten?

Lijkt het je wat om samen met buitenlandse partners te werken aan een ‘boost’ voor jouw milieu-innovatie? De EGEN-consultants helpen je op weg! Zij verzorgen voor jou een kansrijk voorstel voor de CETPartnership-subsidie, in combinatie met de DEI+, HER+ of een andere relevante regeling. Maar ze kijken ook of er nog andere subsidiemogelijkheden zijn voor internationale samenwerking – want die zijn er volop.

Stuur ons een bericht via het onderstaande contactformulier en wij nemen contact met je op!

Meer nieuws

EIA verruimd voor CCS, glastuinders en warmtenetten

EIA verruimd voor CCS, glastuinders en warmtenetten

Door een recente wijziging van de Energielijst 2023, is het mogelijk om tóch nog EIA-subsidie aan te vragen voor investeringen in warmte-infrastructuurprojecten, energiebesparingsopties voor de glastuinbouw en voor CCS-projecten. Over de EIA-subsidie en de...

Lees meer
VEKI-subsidie voor industriële klimaatinvesteringen verruimd

VEKI-subsidie voor industriële klimaatinvesteringen verruimd

Nederlandse industriebedrijven opgelet: de VEKI-subsidie is recent verruimd! Grote kans dat u dat nieuws heeft gemist, want de verruimingen zijn het gevolg van recente aanpassingen binnen de Europese staatssteunregels voor klimaatprojecten. In dit artikel geven onze...

Lees meer
Innovatiesubsidie voor verduurzaming luchtvaart nu open

Innovatiesubsidie voor verduurzaming luchtvaart nu open

De subsidieregeling TopSector High Tech Vliegtuigmaakindustrie (hierna: TSH Vliegtuigmaakindustrie) sluit aan op het Akkoord Duurzame Luchtvaart en stimuleert onderzoeks- en ontwikkelprojecten die bijdragen aan CO2-reductie binnen de luchtvaart. Deze subsidie kan nu...

Lees meer

Contact

Meer weten?

Hoe kunnen we je helpen? Neem contact met ons op of stuur ons een bericht voor een snel antwoord.

E-mailadres
info@egen.green

Telefoonnummer
+31 (0)88 838 13 81