CEF Transport MAP call gepubliceerd

21/12/2020

In het kader van de Connecting Europe Facility (CEF) is op 15 december 2020 de CEF Transport MAP  call voor 2020 gepubliceerd. Het betreft de laatste call in de huidige CEF-begrotingsperiode 2014-2020 en biedt de mogelijkheid om de voorbereidende studiefase te financieren, voorafgaand aan een toekomstige aanvraag voor de werkfase in het komende CEF2-programma.

Over het CEF-programma

Met het CEF-programma bouwt de Europese Commissie aan een kernnetwerk en een uitgebreid Europees vervoersnetwerk voor goederen en personen. Dit netwerk zal de belangrijkste knooppunten, overslagterminals, (lucht)havens en steden met elkaar verbinden. In de oproepen is steeds meer aandacht voor duurzaam, veilig en slim (personen)vervoer.

De belangrijkste doelstelling van deze call is om de uitvoering van TEN-T kernnetwerk-projecten voor te bereiden met studies te ondersteunen en de nodige voorbereidende stappen voor de komende infrastructuurwerken te nemen. Deze stappen kunnen betrekking hebben op het technisch ontwerp, de vergunningsprocedures en de voorbereiding van het aanbestedingsproces.

Wie kunnen er aanvragen?

Twee typen aanvragers kunnen een voorstel indienen in het kader van de CEF-transportactie voor het MAP voor 2020:

  • (één of meer) EU-lidstaten
  • met instemming van de betrokken lidstaat of lidstaten, internationale organisaties, gemeenschappelijke ondernemingen of openbare of particuliere ondernemingen of organen die in een EU-lidstaat zijn gevestigd.

Subsidiebijdrage en budget

Bij deze call hoort een budget van 200 miljoen euro, waarvan 160 miljoen euro in het kader van de algemene begroting en 40 miljoen euro in het kader van de cohesiemiddelen. Voor projecten die in het kader van de algemene begroting worden ingediend, mag de financiële steun van de EU niet meer bedragen dan 50% van de subsidiabele kosten. Om ervoor te zorgen dat de EU-financiering doeltreffend is, worden aanvragers sterk aangemoedigd om aanvragen in te dienen voor acties met een totale gevraagde EU-bijdrage aan de subsidiabele kosten van niet minder dan 500.000 euro.

Welke projecten?

CEF-transport voor 2020 is alleen beschikbaar voor voorstellen die betrekking hebben op studies: activiteiten die nodig zijn om de uitvoering van het project voor te bereiden, zoals voorbereidende, karterings-, haalbaarheids-, evaluatie-, test- en valideringsstudies.

Deze call heeft betrekking op acties in verband met de financieringsdoelstelling “het wegwerken van knelpunten, het verbeteren van de interoperabiliteit van de spoorwegen, het overbruggen van ontbrekende schakels en, met name, het verbeteren van grensoverschrijdende trajecten”. De geplande acties moeten bijdragen tot de voltooiing van vooraf geïdentificeerde projecten op de kernnetwerkcorridors en op de andere delen van het kernnetwerk (spoorwegen, binnenwateren, wegen, zee- en binnenhavens).

De uiterste indiendatum is 22 maart 2021

Een project dat in het kader van CEF-transport voor 2020 wordt ingediend, moet uiterlijk op 31 december 2024 zijn voltooid. Er zal prioriteit worden gegeven aan studies die leiden tot de start van de werkzaamheden tussen 2021 en 2024. Studies voor nieuwe of uitbreidingen van projecten die leiden tot de start van de werkzaamheden na 2024 komen ook in aanmerking, maar krijgen een lagere prioriteit. De uiterste datum voor de indiening van voorstellen is 22 maart 2021.

Meer nieuws

Nieuwe aanvraagrondes VEKI en TSE bekendgemaakt

Nieuwe aanvraagrondes VEKI en TSE bekendgemaakt

Liefst drie nieuwe subsidierondes voor de industrie- en energiesector maakte het ministerie van EZK deze week bekend. Over een ervan (de VEKI-subsidie) schreven we nog recent, maar de twee andere rondes waren een grotere verrassing. Hieronder geven we een eerste...

Lees meer
Samen bouwen we aan de circulaire economie

Samen bouwen we aan de circulaire economie

Een volledig circulaire economie in 2050, daar moeten we volgens de rijksoverheid naartoe. Nieuwe subsidieregelingen worden opgetuigd om ondernemers te bewegen tot circulaire innovaties – binnen het bedrijf zelf óf samen met partners binnen de product- of...

Lees meer
Nieuwe VEKI-subsidieronde komt er nu snel aan

Nieuwe VEKI-subsidieronde komt er nu snel aan

Wil jij als industriële onderneming fors investeren in CO2-reductie? Dan kun je in aanmerking komen voor de subsidie Versnelde klimaatinvesteringen in de industrie (VEKI). Naar verwachting gaat binnen enkele weken een nieuwe subsidieronde van start. Waarvoor is de...

Lees meer

Contact

Meer weten?

Hoe kunnen we je helpen? Neem contact met ons op of stuur ons een bericht voor een snel antwoord.

E-mailadres
info@egen.green

Telefoonnummer
+31 (0)88 838 13 81