CEF Transport MAP call gepubliceerd

Gepubliceerd op: 21 december 2020 | Laatst bijgewerkt op: 3 juni 2022

In het kader van de Connecting Europe Facility (CEF) is op 15 december 2020 de CEF Transport MAP  call voor 2020 gepubliceerd. Het betreft de laatste call in de huidige CEF-begrotingsperiode 2014-2020 en biedt de mogelijkheid om de voorbereidende studiefase te financieren, voorafgaand aan een toekomstige aanvraag voor de werkfase in het komende CEF2-programma.

Over het CEF-programma

Met het CEF-programma bouwt de Europese Commissie aan een kernnetwerk en een uitgebreid Europees vervoersnetwerk voor goederen en personen. Dit netwerk zal de belangrijkste knooppunten, overslagterminals, (lucht)havens en steden met elkaar verbinden. In de oproepen is steeds meer aandacht voor duurzaam, veilig en slim (personen)vervoer.

De belangrijkste doelstelling van deze call is om de uitvoering van TEN-T kernnetwerk-projecten voor te bereiden met studies te ondersteunen en de nodige voorbereidende stappen voor de komende infrastructuurwerken te nemen. Deze stappen kunnen betrekking hebben op het technisch ontwerp, de vergunningsprocedures en de voorbereiding van het aanbestedingsproces.

Wie kunnen er aanvragen?

Twee typen aanvragers kunnen een voorstel indienen in het kader van de CEF-transportactie voor het MAP voor 2020:

  • (één of meer) EU-lidstaten
  • met instemming van de betrokken lidstaat of lidstaten, internationale organisaties, gemeenschappelijke ondernemingen of openbare of particuliere ondernemingen of organen die in een EU-lidstaat zijn gevestigd.

Subsidiebijdrage en budget

Bij deze call hoort een budget van 200 miljoen euro, waarvan 160 miljoen euro in het kader van de algemene begroting en 40 miljoen euro in het kader van de cohesiemiddelen. Voor projecten die in het kader van de algemene begroting worden ingediend, mag de financiële steun van de EU niet meer bedragen dan 50% van de subsidiabele kosten. Om ervoor te zorgen dat de EU-financiering doeltreffend is, worden aanvragers sterk aangemoedigd om aanvragen in te dienen voor acties met een totale gevraagde EU-bijdrage aan de subsidiabele kosten van niet minder dan 500.000 euro.

Welke projecten?

CEF-transport voor 2020 is alleen beschikbaar voor voorstellen die betrekking hebben op studies: activiteiten die nodig zijn om de uitvoering van het project voor te bereiden, zoals voorbereidende, karterings-, haalbaarheids-, evaluatie-, test- en valideringsstudies.

Deze call heeft betrekking op acties in verband met de financieringsdoelstelling “het wegwerken van knelpunten, het verbeteren van de interoperabiliteit van de spoorwegen, het overbruggen van ontbrekende schakels en, met name, het verbeteren van grensoverschrijdende trajecten”. De geplande acties moeten bijdragen tot de voltooiing van vooraf geïdentificeerde projecten op de kernnetwerkcorridors en op de andere delen van het kernnetwerk (spoorwegen, binnenwateren, wegen, zee- en binnenhavens).

De uiterste indiendatum is 22 maart 2021

Een project dat in het kader van CEF-transport voor 2020 wordt ingediend, moet uiterlijk op 31 december 2024 zijn voltooid. Er zal prioriteit worden gegeven aan studies die leiden tot de start van de werkzaamheden tussen 2021 en 2024. Studies voor nieuwe of uitbreidingen van projecten die leiden tot de start van de werkzaamheden na 2024 komen ook in aanmerking, maar krijgen een lagere prioriteit. De uiterste datum voor de indiening van voorstellen is 22 maart 2021.

Meer nieuws

Expert vertelt: de EIA en MIA bieden meer subsidiekansen dan u denkt!

Expert vertelt: de EIA en MIA bieden meer subsidiekansen dan u denkt!

De stimuleringsregelingen EIA en MIA\Vamil gelden voor investeringen op de Energie- en Milieu-investeringslijst. Maar soms bieden ze óók kansen voor duurzame investeringen die niet met zoveel woorden staan genoemd op die lijsten, via een 'generieke’ aanvraag. We...

Lees meer
Subsidie voor eerste regionale waterstofnetwerk: H2avennet

Subsidie voor eerste regionale waterstofnetwerk: H2avennet

In de wereldwijde strijd tegen klimaatverandering wordt de focus steeds meer gelegd op hernieuwbare energiebronnen die de transitie naar een duurzame toekomst kunnen versnellen. Een van de meest veelbelovende ontwikkelingen op dit gebied is groene waterstof, een...

Lees meer

Contact

Meer weten?

Hoe kunnen we je helpen? Neem contact met ons op of stuur ons een bericht voor een snel antwoord.

E-mailadres
info@egen.green

Telefoonnummer
+31 (0)88 838 13 81