CEF Transport Call 2022 geopend

De Europese Commissie opende onlangs de CEF Transport-subsidieoproep voor 2022. Met deze oproep komt in totaal 5,12 miljard euro beschikbaar voor projecten gericht op verbetering en versterking van de Europese transportinfrastructuur. Projectvoorstellen kunnen worden ingediend tot en met 18 januari 2023.

Wat is CEF Transport?

CEF Transport, onderdeel van de Connecting Europe Facility (CEF), is een financieringsinstrument dat de verbetering en versterking van het Trans-Europese Netwerk voor Transport (TEN-T) ondersteunt. Op het TEN-T zijn negen kernnetwerkcorridors vastgesteld. Dit zijn de belangrijkste transportroutes door Europa over de weg, het water en het spoor, inclusief de belangrijkste (lucht)havens. Drie van de negen corridors lopen door Nederland.

Met CEF Transport bouwt de Europese Commissie aan het kernnetwerk en het uitgebreide transportnetwerk voor goederen en reizigers in Europa. Zo worden de belangrijkste knooppunten, overslagterminals, (lucht)havens en steden verbonden. In toenemende mate is er aandacht voor duurzaam, veilig en slim transport en reizigersvervoer.

Waaraan wordt het budget besteed?

Voor de periode 2021-2027 beschikt CEF Transport over een totaalbudget van 25,8 miljard euro om projecten in de EU te ondersteunen. Jaarlijks wordt een nieuwe subsidieoproep (‘call for proposals’) gepubliceerd. Projecten die zich richten op het verbeteren en versterken van het TEN-T komen in aanmerking voor subsidie. Zo gingen er in eerdere jaren flinke subsidies naar de bouw van full-service truckparkeerplaatsen, de realisatie van laadinfrastructuur en innovaties bij fietsparkeerplekken in grote steden.

Nieuwe subsidieoproep: deadline 18 januari 2023

Op 13 september 2022 ging de reguliere CEF Transport Call 2022 open voor aanvragen. De sluitingsdatum is 18 januari 2023. Voor deze subsidieoproep is een budget van 5,12 miljard euro beschikbaar.

Subsidie kan worden aangevraagd door overheden (Rijk, provincies, gemeenten) en het bedrijfsleven (havenbedrijven, industriële, logistieke en dienstverlenende bedrijven). Een project komt alleen in aanmerking voor subsidie als er instemming is van de landen waar de projectuitvoerders gevestigd zijn.

Welke thema’s zijn kansrijk?

Thema’s die prioriteit hebben binnen de EU, maken meer kans op subsidie vanuit CEF Transport. De volgende thema’s zijn op dit moment kansrijk:

 • infrastructuurprojecten op het TEN-T kernnetwerk en het uitgebreide netwerk (spoor, binnenhavens, zeehavens, vaarwegen, terminals, multimodale overslagpunten)
 • interoperabiliteit van transport
 • Motorways of the Sea
 • multimodale passagiershubs
 • verlagen van geluidshinder van spoorwegen
 • veilige en beveiligde truckparkeerplaatsen
 • alternatieve brandstofinfrastructuur
 • verkeersveiligheid
 • (klimaat)weerbaarheid van infrastructuur
 • aanpassingen op het TEN-T netwerk voor militaire mobiliteit (duaal gebruik met civiel).

Projecttypen en subsidiebedragen

Per projecttype zijn de subsidiebedragen als volgt:

 • studies of studieprojecten met pilotactiviteiten: maximaal 50% van de projectkosten
 • uitvoeringsprojecten: maximaal 30% van de projectkosten, bij grensoverschrijdende projecten is dit maximaal 50%
 • uitvoeringsprojecten voor militaire mobiliteit (duaal gebruik): maximaal 50% van de projectkosten.

Bijzondere onderdelen van CEF Transport

CEF Transport kent naast de reguliere jaarlijkse subsidieoproepen ook enkele doorlopende oproepen voor bijzondere onderdelen. Het betreft hier de call CEF Transport – Alternative Fuels Infrastructure Facility (AFIF) en de CEF Transport Military Mobility Call. Deze staan ook op dit moment open voor aanvragen.

Belangstelling?

Heb je ideeën voor een project dat past bij één van de thema’s van CEF Transport? Leg ze eens aan ons voor. Wij hebben al diverse succesvolle CEF Transport-subsidieaanvragen verzorgd, en helpen ook jou graag verder. Zo zijn wij onder meer gespecialiseerd in ‘impact assessment’: wij leveren diensten als levenscyclusanalyses, CO2-berekeningen en kosten-batenanalyses. Hiermee sluiten we naadloos aan bij de eisen van de Europese Commissie.

Meer nieuws

Vijf voordelen van de VEKI-subsidie

Vijf voordelen van de VEKI-subsidie

Vrij stilletjes ging zij afgelopen week van start: de nieuwe aanvraagronde van de VEKI-subsidie. De beperkte media-aandacht is best opvallend, want het gaat hier om misschien wel de grootste en belangrijkste nationale subsidieregeling voor industriebedrijven die...

Lees meer
AanZET-subsidieronde voor zero-emissie trucks 2023

AanZET-subsidieronde voor zero-emissie trucks 2023

Belangrijk nieuws voor transportbedrijven die willen investeren in het duurzamer maken van hun wagenpark: in april start een nieuwe aanvraagronde van de Aanschaf-subsidie voor schone Zero-Emissie Trucks (AanZET). Subsidieaanvragers moeten op tijd starten met hun...

Lees meer
Topsector Energie (TSE) presenteert nieuwe subsidierondes 2023

Topsector Energie (TSE) presenteert nieuwe subsidierondes 2023

De programma's van Topsector Energie omvatten een breed scala van subsidies voor industriebedrijven en andere partijen met topinnovaties op het gebied van energie en klimaat. De subsidieregelingen hebben namen als DEI+, VEKI, HER+ en TSE Industrie. Deze week werden de...

Lees meer

Contact

Meer weten?

Hoe kunnen we je helpen? Neem contact met ons op of stuur ons een bericht voor een snel antwoord.

E-mailadres
info@egen.green

Telefoonnummer
+31 (0)88 838 13 81