Subsidie voor klimaatneutrale brandstoffen voor lucht- en scheepvaart

Binnenkort start een interessante subsidieronde voor klimaatneutrale brandstoffen voor de lucht- en scheepvaart. Het gaat om een nieuw onderdeel van het programma TSE Industrie, dat dit jaar is uitgebreid met een nieuwe programmalijn voor de ontwikkeling van nieuwe conversietechnologieën voor productie van geavanceerde vloeibare brandstoffen. In dit artikel lees je er meer over.

Waarom subsidie voor klimaatneutrale brandstoffen?

Vloeibare brandstoffen zullen altijd een belangrijke rol vervullen bij de lucht- en scheepvaart, want deze transportvormen zijn lastig te ‘elektrificeren’. Nederland is een relatief grote speler in de levering van deze brandstoffen, die in sterke mate bijdragen aan de CO2-uitstoot. Hierin schuilt tegelijkertijd een bedreiging en een kans. Het is waarschijnlijk dat de uitstoot uit de internationale lucht- en scheepvaart in de toekomst zal worden opgeteld bij de nationale emissies.

Een van de doelstellingen van het programma TSE Industrie is om proactief met deze ontwikkeling om te gaan door de emissies uit de brandstoffen terug te brengen. De ontwikkeling van de hiervoor benodigde synthetische brandstoffen en biobrandstoffen biedt Nederland de kans om zich internationaal te positioneren als een koploper in de omvorming van de petrochemische industrie.

Welke oplossingen worden gezocht?

Het subsidieprogramma TSE Industrie richt zich op innovaties die uiterlijk in 2030 leiden tot een eerste markttoepassing. Het programma is dit jaar uitgebreid met een aparte programmalijn ‘klimaatneutrale brandstoffen voor lucht- en scheepvaart’. Via dit nieuwe onderdeel kan subsidie worden verstrekt voor de ontwikkeling van nieuwe conversietechnologieën voor de productie van:

  • geavanceerde vloeibare brandstoffen uit biogrondstoffen. Op het gebied van biobrandstoffen bestaat er onder andere interesse in technologieën als chemisch-katalytische processen, fermentatieprocessen, vergassing en pyrolyse. De volgende zaken kunnen aanvullend worden meegenomen in de beoogde projecten: de conversie van energiedragers naar vermarktbare brandstoffen, het testen van de geproduceerde biobrandstoffen in een motor en energie-efficiënte scheidingstechnieken die volgen op de conversieprocessen.
  • synthetische vloeibare brandstoffen. Op dit gebied wordt er gezocht naar brandstoffen geproduceerd uit waterstof, kooldioxide en/of restgassen uit de industrie. Tevens kunnen projecten met betrekking tot kunstmatige fotosynthese in aanmerking komen.

Wat zijn de beoogde effecten?

Zowel op het gebied van biobrandstoffen als voor synthetische brandstoffen ligt de nadruk op het vinden van nieuwe ‘productieroutes’ die de broeikasgassen met minimaal 70% terugbrengen ten opzichte van fossiele brandstoffen. Dit biedt subsidiekansen voor innovaties op het gebied van onder meer:

  • kostprijsverlaging voor synthetische en biobrandstoffen;
  • efficiëntieverhoging in de conversieprocessen;
  • comptabiliteit met bestaande motortechnologie en het bestaande distributiesysteem;
  • robuuste conversietechnieken voor heterogene biomassastromen;
  • integratie met productie van groene grondstoffen voor de chemie (biobrandstoffen);
  • integratie met CO2-afvang en conversie- en scheidingstechnieken (synthetische brandstoffen).

Hoeveel subsidie en waarvoor?

De TSE-subsidie kan alleen worden aangevraagd door samenwerkingsverbanden. Er is speciale aandacht voor innovatieprojecten vanuit het mkb, die niet plaatsvinden in grootschalige consortia (daarvoor biedt de MOOI-subsidie betere kansen). Een samenwerkingsverband moet bestaan uit minimaal één onderneming. De ondernemingen in het samenwerkingsverband ontvangen 50% subsidie voor industrieel onderzoek en tussen de 25% en 45% subsidie voor experimentele ontwikkeling. Deelnemende onderzoeksorganisaties ontvangen 80% subsidie voor deze activiteiten (mits niet-economisch van aard). Een samenwerkingsproject mag een looptijd hebben van maximaal 4 jaar, en komt in aanmerking voor een subsidie van maximaal 500.000 euro.

De aanvraagronde van TSE Industrie opent op 6 juli 2021 en sluit op 14 september 2021 (om 17:00 uur). Werkt je bedrijf aan innovaties op het gebied van biobrandstoffen of synthetische brandstoffen voor de lucht- of scheepvaart? Begin dan op tijd aan het voorbereiden van de subsidieaanvraag.

Meer nieuws

Klimaatnota 2023: doelen in zicht?

Klimaatnota 2023: doelen in zicht?

Vorige week presenteerde minister Jetten de ‘Klimaatnota 2023’ en de nieuwe Energie- en Klimaatverkenning (KEV). Belangrijkste conclusie: volgens het kabinet ligt het Nederlandse klimaatbeleid 'op koers'. Maar om de klimaatdoelen voor 2030 écht te halen moet wel alles...

Lees meer
EIA verruimd voor CCS, glastuinders en warmtenetten

EIA verruimd voor CCS, glastuinders en warmtenetten

Door een recente wijziging van de Energielijst 2023, is het mogelijk om tóch nog EIA-subsidie aan te vragen voor investeringen in warmte-infrastructuurprojecten, energiebesparingsopties voor de glastuinbouw en voor CCS-projecten. Over de EIA-subsidie en de...

Lees meer

Contact

Meer weten?

Hoe kunnen we je helpen? Neem contact met ons op of stuur ons een bericht voor een snel antwoord.

E-mailadres
info@egen.green

Telefoonnummer
+31 (0)88 838 13 81