MOOI-subsidie start nieuwe ronde voor innovaties aan het energiesysteem

Goed nieuws voor partijen die samen werken aan innovatieve systeemoplossingen rondom de grootschalige opwekking van elektriciteit: de MOOI-subsidie start hiervoor binnenkort een extra aanvraagronde. In dit artikel vertellen we er meer over.

MOOI-subsidie voor integrale innovaties

MOOI is de korte naam voor de subsidieregeling ‘Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie’. De regeling stimuleert de ontwikkeling van klimaatinnovaties met een viertal thema’s: gebouwde omgeving, industrie, hernieuwbare energie op land, en wind-op-zee. Binnenkort start een nieuwe MOOI-aanvraagronde, met subsidies voor het inpassen van innovatieve systeemoplossingen rondom het grootschalig opwekken van hernieuwbare elektriciteit (‘MOOI-SIGOHE’).

Voor welke projecten is deze subsidie?

De nieuwe MOOI-ronde is bedoeld voor hoogwaardige innovaties. En dát de lat hier best hoog ligt, blijkt onder meer uit de volgende voorwaarden:

  • Het moet gaan om een ‘sectoroverstijgend’ innovatieproject. Dat moet in elk geval draaien om de opwekking van hernieuwbare elektriciteit. Bovendien moet die opwekking worden gecombineerd met minstens één andere schakel uit de totale keten (opwekking, transport/distributie, opslag/conversie, verbruik).
  • Het project moet worden uitgevoerd door een consortium, dat moet bestaan uit minimaal 3 ondernemingen (niet onderling verbonden). Ook andere partijen kunnen zich aansluiten bij het consortium, zoals onderzoeksorganisaties of (semi-)overheid. Woningcorporaties gelden overigens ook als onderneming in de zin van deze subsidie.
  • Een project moet een financiële omvang hebben van minstens 2 miljoen euro aan projectkosten en een duur van maximaal 4 jaar. De betreffende innovatie moet uiterlijk in 2030 worden toegepast (grootschalig, of als demonstratie). Verder is onder meer van belang dat sprake moet zijn van maatschappelijk draagvlak, en zo laag mogelijke maatschappelijke kosten.

Subsidiebudget en aanvraagtermijnen

De MOOI-SIGOHE aanvraagronde krijgt een subsidiebudget van 13 miljoen euro. Belangstellenden moeten zich aanmelden tot 4 mei 2021. Alleen na die verplichte vooraanmelding kan er een subsidieaanvraag worden ingediend (tot 7 september 2021).

Bij de vooraanmelding is overigens nog geen gedetailleerd projectplan nodig. Ook hoeft het consortium in deze fase nog niet definitief gevormd te zijn (een intentieverklaring is voldoende). Wel is het raadzaam om te streven naar een breed samengesteld en slagvaardig consortium; dit zijn namelijk belangrijke elementen bij de beoordeling van de subsidieaanvragen. Verder is het natuurlijk ook van belang om tijdig te beginnen met het ontwikkelen van het project.

Meer nieuws

Subsidie ‘Waterstof in Mobiliteit’ start in 2024

Subsidie ‘Waterstof in Mobiliteit’ start in 2024

Afgelopen maand werd meer bekend over de plannen voor een nieuwe subsidieregeling ‘Waterstof in Mobiliteit’. Met die subsidie wil het kabinet een extra impuls geven aan het gebruik van waterstof binnen de transport- en mobiliteitssector. De regeling start naar...

Lees meer
Ontwerp Meerjarenprogramma Klimaatfonds 2024

Ontwerp Meerjarenprogramma Klimaatfonds 2024

Het Klimaatfonds 2024 wordt een belangrijke schakel in het behalen van de doelstelling van ten minste 55% CO2-reductie in 2030. Met een budget van 35 miljard euro gaat het Klimaatfonds vanaf volgend jaar extra klimaatuitgaven mogelijk maken in Nederland. “Het...

Lees meer
Vijf voordelen van de VEKI-subsidie

Vijf voordelen van de VEKI-subsidie

Vrij stilletjes ging zij afgelopen week van start: de nieuwe aanvraagronde van de VEKI-subsidie. De beperkte media-aandacht is best opvallend, want het gaat hier om misschien wel de grootste en belangrijkste nationale subsidieregeling voor industriebedrijven die...

Lees meer

Contact

Meer weten?

Hoe kunnen we je helpen? Neem contact met ons op of stuur ons een bericht voor een snel antwoord.

E-mailadres
info@egen.green

Telefoonnummer
+31 (0)88 838 13 81