MOOI-subsidie start nieuwe ronde voor innovaties aan het energiesysteem

24/02/2021

Goed nieuws voor partijen die samen werken aan innovatieve systeemoplossingen rondom de grootschalige opwekking van elektriciteit: de MOOI-subsidie start hiervoor binnenkort een extra aanvraagronde. In dit artikel vertellen we er meer over.

MOOI-subsidie voor integrale innovaties

MOOI is de korte naam voor de subsidieregeling ‘Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie’. De regeling stimuleert de ontwikkeling van klimaatinnovaties met een viertal thema’s: gebouwde omgeving, industrie, hernieuwbare energie op land, en wind-op-zee. Binnenkort start een nieuwe MOOI-aanvraagronde, met subsidies voor het inpassen van innovatieve systeemoplossingen rondom het grootschalig opwekken van hernieuwbare elektriciteit (‘MOOI-SIGOHE’).

Voor welke projecten is deze subsidie?

De nieuwe MOOI-ronde is bedoeld voor hoogwaardige innovaties. En dát de lat hier best hoog ligt, blijkt onder meer uit de volgende voorwaarden:

  • Het moet gaan om een ‘sectoroverstijgend’ innovatieproject. Dat moet in elk geval draaien om de opwekking van hernieuwbare elektriciteit. Bovendien moet die opwekking worden gecombineerd met minstens één andere schakel uit de totale keten (opwekking, transport/distributie, opslag/conversie, verbruik).
  • Het project moet worden uitgevoerd door een consortium, dat moet bestaan uit minimaal 3 ondernemingen (niet onderling verbonden). Ook andere partijen kunnen zich aansluiten bij het consortium, zoals onderzoeksorganisaties of (semi-)overheid. Woningcorporaties gelden overigens ook als onderneming in de zin van deze subsidie.
  • Een project moet een financiële omvang hebben van minstens 2 miljoen euro aan projectkosten en een duur van maximaal 4 jaar. De betreffende innovatie moet uiterlijk in 2030 worden toegepast (grootschalig, of als demonstratie). Verder is onder meer van belang dat sprake moet zijn van maatschappelijk draagvlak, en zo laag mogelijke maatschappelijke kosten.

Subsidiebudget en aanvraagtermijnen

De MOOI-SIGOHE aanvraagronde krijgt een subsidiebudget van 13 miljoen euro. Belangstellenden moeten zich aanmelden tot 4 mei 2021. Alleen na die verplichte vooraanmelding kan er een subsidieaanvraag worden ingediend (tot 7 september 2021).

Bij de vooraanmelding is overigens nog geen gedetailleerd projectplan nodig. Ook hoeft het consortium in deze fase nog niet definitief gevormd te zijn (een intentieverklaring is voldoende). Wel is het raadzaam om te streven naar een breed samengesteld en slagvaardig consortium; dit zijn namelijk belangrijke elementen bij de beoordeling van de subsidieaanvragen. Verder is het natuurlijk ook van belang om tijdig te beginnen met het ontwikkelen van het project.

Meer nieuws

Nieuwe aanvraagrondes VEKI en TSE bekendgemaakt

Nieuwe aanvraagrondes VEKI en TSE bekendgemaakt

Liefst drie nieuwe subsidierondes voor de industrie- en energiesector maakte het ministerie van EZK deze week bekend. Over een ervan (de VEKI-subsidie) schreven we nog recent, maar de twee andere rondes waren een grotere verrassing. Hieronder geven we een eerste...

Lees meer
Samen bouwen we aan de circulaire economie

Samen bouwen we aan de circulaire economie

Een volledig circulaire economie in 2050, daar moeten we volgens de rijksoverheid naartoe. Nieuwe subsidieregelingen worden opgetuigd om ondernemers te bewegen tot circulaire innovaties – binnen het bedrijf zelf óf samen met partners binnen de product- of...

Lees meer
Nieuwe VEKI-subsidieronde komt er nu snel aan

Nieuwe VEKI-subsidieronde komt er nu snel aan

Wil jij als industriële onderneming fors investeren in CO2-reductie? Dan kun je in aanmerking komen voor de subsidie Versnelde klimaatinvesteringen in de industrie (VEKI). Naar verwachting gaat binnen enkele weken een nieuwe subsidieronde van start. Waarvoor is de...

Lees meer

Contact

Meer weten?

Hoe kunnen we je helpen? Neem contact met ons op of stuur ons een bericht voor een snel antwoord.

E-mailadres
info@egen.green

Telefoonnummer
+31 (0)88 838 13 81