Subsidie Circulaire Ketenprojecten vereist snelle indiening

Gepubliceerd op: 10 januari 2023 | Laatst bijgewerkt op: 10 januari 2023

Ook in 2023 is er weer subsidie voor het circulair maken van product- en materiaalketens. De regeling Circulaire Ketenprojecten gaat op 23 maart open voor aanvragen. Eén ding is zeker: belangstellenden moeten er snel bij zijn!

Over de subsidie Circulaire Ketenprojecten

De subsidieregeling voor Circulaire Ketenprojecten bestaat nu drie jaar. De aanvraagrondes die achter ons liggen, konden rekenen op een ongekend grote belangstelling: het subsidiebudget was vaak al op de eerste dag overtekend!

Kijken we naar 2022, dan zien we dat meer dan 65 circulaire ketenprojecten subsidie ontvingen. Daarmee gaan zo’n 260 mkb’s aan de slag om hun keten circulair te maken. Zo ging er subsidie naar een project dat circulaire gietvloeren gaat realiseren. Deze gietvloeren worden gemaakt van kalkzandsteen uit de sloop van gebouwen. Een ander project is het maken van multi-inzetbare meubels van houtresten. Hierbij wordt, vanuit de circulaire gedachte, de denkwijze omgedraaid: er wordt eerst gekeken welke restmaterialen beschikbaar zijn, daarna worden pas de meubels ontworpen.

Dit voorjaar start er weer een nieuwe aanvraagronde van deze subsidieregeling. Het te verdelen subsidiebudget bedraagt 4 miljoen euro. Snelheid is opnieuw een belangrijke factor. Deze aanvraagronde duurt weliswaar van 23 maart (9:00 uur) tot en met 29 september (12:00 uur), maar… het geld wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst. Wacht dus niet tot het laatste moment, en zorg dat jouw plannen al klaar zijn vóór de start van de aanvraagronde! De experts van EGEN kunnen een belangrijke rol spelen in de voorbereidingsfase.

Welke projecten kunnen subsidie krijgen?

De subsidieregeling voor Circulaire Ketenprojecten is bedoeld voor ondernemers die binnen hun keten samenwerken aan een circulaire oplossing. Maar wat betekent dat concreet? Daarvoor moeten we kort ingaan op de belangrijkste elementen van de regeling:

  • Bij een circulaire oplossing gaat het hier om een oplossing die zorgt voor grondstoffenbesparing en reductie van CO2-uitstoot.
  • Een project moet gericht zijn op het op een circulaire manier ontwerpen, produceren of organiseren van een product, proces of dienst.
  • De projectactiviteiten moeten vooral bestaan uit het ‘uitzoekwerk’ dat moet worden uitgevoerd om te komen tot de gewenste circulaire ontwikkelingen.
  • Er moet sprake zijn van samenwerking tussen meerdere partijen in de product- of materiaalketen (zoals afnemers of leveranciers, bijvoorbeeld voor productie, verwerking of grondstoffen).
  • Het samenwerkingsverband moet een procesbegeleider inhuren die minimaal één jaar ervaring heeft met het begeleiden van ondernemingen op het gebied van circulaire economie.

Ook projecten gericht op (zeer) hoogwaardige recycling in de keten kunnen voor subsidie in aanmerking komen. Gewone recycling/downcycling valt echter buiten deze regeling.

Voor wie is dit interessant?

De subsidie kan alleen worden aangevraagd door samenwerkingsverbanden. Een mkb-samenwerkingsverband moet bestaan uit minimaal drie en maximaal zes mkb’s. Het moet daarbij gaan om onafhankelijke bedrijven (niet verbonden in een holding), die binnen de keten verschillende rollen vervullen.

Per samenwerkingsverband mag ook één groot bedrijf meedoen en subsidie aanvragen. In dat geval is er binnen het samenwerkingsverband nog ruimte voor minimaal twee en maximaal vijf mkb’s.

De regeling is ook open voor ondernemers op de BES-eilanden (Bonaire, Sint Eustatius en Saba).

Ondernemers die een aanvraag indienen, moeten wel een de-minimisverklaring bijvoegen.

Subsidiebedrag en voorwaarden

De subsidie kan oplopen tot 20.000 euro per onderneming die deelneemt aan het samenwerkingsverband. De vergoeding bedraagt 50% van de goedgekeurde ‘eigen kosten’ van de ondernemer, inclusief de inhuur van een ervaren procesbegeleider. Enkele belangrijke voorwaarden:

  • Het samenwerkingsproject mag een looptijd hebben van maximaal twee jaar.
  • Het project moet na die periode leiden tot blijvende samenwerking tussen meerdere deelnemers, elk met een eigen rol in de product- of materiaalketen.

Deze laatstgenoemde voorwaarde is een belangrijk aandachtspunt bij projecten waarbij wordt samengewerkt met partijen die primair een tijdelijke rol vervullen (zoals kennisleveranciers, ondernemers die tijdelijk laboratorium- of testfaciliteiten aanbieden, innovatiebureaus of techniekontwikkelaars).

Wat kunnen wij voor jou betekenen?

De experts van EGEN komen graag in contact met ondernemers die werken aan circulaire innovaties en kansen zien voor samenwerking met andere partijen. Wij beschikken over uitgebreide ervaring op dit gebied, en vertellen je graag meer over de nieuwe aanvraagronde en de voorwaarden.

Meer nieuws

Expert vertelt: de EIA en MIA bieden meer subsidiekansen dan u denkt!

Expert vertelt: de EIA en MIA bieden meer subsidiekansen dan u denkt!

De stimuleringsregelingen EIA en MIA\Vamil gelden voor investeringen op de Energie- en Milieu-investeringslijst. Maar soms bieden ze óók kansen voor duurzame investeringen die niet met zoveel woorden staan genoemd op die lijsten, via een 'generieke’ aanvraag. We...

Lees meer
Subsidie voor eerste regionale waterstofnetwerk: H2avennet

Subsidie voor eerste regionale waterstofnetwerk: H2avennet

In de wereldwijde strijd tegen klimaatverandering wordt de focus steeds meer gelegd op hernieuwbare energiebronnen die de transitie naar een duurzame toekomst kunnen versnellen. Een van de meest veelbelovende ontwikkelingen op dit gebied is groene waterstof, een...

Lees meer

Contact

Meer weten?

Hoe kunnen we je helpen? Neem contact met ons op of stuur ons een bericht voor een snel antwoord.

E-mailadres
info@egen.green

Telefoonnummer
+31 (0)88 838 13 81