Subsidie Circulaire Ketenprojecten vereist snelle indiening

09/05/2022

Ook in 2022 is er weer subsidie voor het circulair maken van product- en materiaalketens. De regeling Circulaire Ketenprojecten is op 3 mei opengesteld voor aanvragen. Eén ding is zeker: belangstellenden moeten er snel bij zijn!

Over de subsidie Circulaire Ketenprojecten

De subsidieregeling voor Circulaire Ketenprojecten bestaat nu twee jaar. De aanvraagrondes die achter ons liggen, konden rekenen op een ongekend grote belangstelling: het subsidiebudget was steeds al op de allereerste dag overtekend!

Inmiddels is een gloednieuwe aanvraagronde van start gegaan. Het te verdelen subsidiebudget bedraagt ruim 6 miljoen euro. Snelheid is weer een belangrijke factor. Deze aanvraagronde duurt weliswaar van 3 mei tot en met 30 september (12:00 uur), maar… het geld wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst. Wacht dus niet tot het laatste moment, en zorg dat jouw plannen al klaar zijn vóór de start van de aanvraagronde! De experts van EGEN kunnen een belangrijke rol spelen in de voorbereidingsfase.

Welke projecten kunnen subsidie krijgen?

De subsidieregeling voor Circulaire Ketenprojecten is bedoeld voor ondernemers die binnen hun keten samenwerken aan een circulaire oplossing. Maar wat betekent dat concreet? Daarvoor moeten we kort ingaan op de belangrijkste elementen van de regeling:

  • Bij een circulaire oplossing gaat het hier om een oplossing die zorgt voor grondstoffenbesparing en reductie van CO2-uitstoot.
  • Een project moet gericht zijn op het op een circulaire manier ontwerpen, produceren of organiseren van een product, proces of dienst.
  • De projectactiviteiten moeten vooral bestaan uit het ‘uitzoekwerk’ dat moet worden uitgevoerd om te komen tot de gewenste circulaire ontwikkelingen.
  • Er moet sprake zijn van samenwerking tussen meerdere partijen in de product- of materiaalketen (zoals afnemers of leveranciers, bijvoorbeeld voor productie, verwerking of grondstoffen).
  • Het samenwerkingsverband moet een procesbegeleider inhuren die minimaal 1 jaar ervaring heeft met het begeleiden van ondernemingen op het gebied van circulaire economie.

Ook projecten gericht op (zeer) hoogwaardige recycling in de keten kunnen voor subsidie in aanmerking komen. Gewone recycling/downcycling valt echter buiten deze regeling.

Voor wie is dit interessant?

De subsidie kan alleen worden aangevraagd door samenwerkingsverbanden. Een mkb-samenwerkingsverband moet bestaan uit minimaal drie en maximaal zes mkb’s. Het moet daarbij gaan om onafhankelijke bedrijven (niet verbonden in een holding), die binnen de keten verschillende rollen vervullen.

Nieuw in 2022 is dat per samenwerkingsverband ook één groot bedrijf mag meedoen en subsidie mag aanvragen. In dat geval is er binnen het samenwerkingsverband nog ruimte voor minimaal twee en maximaal vijf mkb’s. Verder is de regeling nu ook open voor ondernemers op de BES-eilanden (Bonaire, Sint Eustatius en Saba).

Ondernemers die een aanvraag indienen, moeten vanaf 2022 wel een de-minimisverklaring bijvoegen.

Subsidiebedrag en voorwaarden

De subsidie kan oplopen tot 20.000 euro per onderneming die deelneemt aan het samenwerkingsverband. De vergoeding bedraagt 50% van de goedgekeurde ‘eigen kosten’ van de ondernemer, inclusief de inhuur van een ervaren procesbegeleider. Enkele belangrijke voorwaarden:

  • Het samenwerkingsproject mag een looptijd hebben van maximaal twee jaar.
  • Het project moet na die periode leiden tot blijvende samenwerking tussen meerdere deelnemers, elk met een eigen rol in de product- of materiaalketen.

Deze laatstgenoemde voorwaarde is een belangrijk aandachtspunt bij projecten waarbij wordt samengewerkt met partijen die primair een tijdelijke rol vervullen (zoals kennisleveranciers, ondernemers die tijdelijk laboratorium- of testfaciliteiten aanbieden, innovatiebureaus of techniekontwikkelaars).

Wat kunnen wij voor jou betekenen?

De experts van EGEN komen graag in contact met ondernemers die werken aan circulaire innovaties en kansen zien voor samenwerking met andere partijen. Wij beschikken over uitgebreide ervaring op dit gebied, en vertellen je graag meer over de nieuwe aanvraagronde en de voorwaarden.

Meer nieuws

Regeling Groenprojecten 2022 start in juni

Regeling Groenprojecten 2022 start in juni

Investeerders in projecten met een 'groen' karakter kunnen daarvoor een voordelige lening aanvragen via de regeling Groenprojecten. Met ingang van 1 juni 2022 geldt een gewijzigde regeling, die ruimte biedt voor verschillende nieuwe soorten duurzame en innovatieve...

Lees meer
Attero spant zich in voor meer recycling van plasticfolie

Attero spant zich in voor meer recycling van plasticfolie

Milieubedrijf Attero biedt duurzame oplossingen voor afvalstromen van huishoudens, bedrijven en overheden. Al negentig jaar is het bedrijf actief in het terugwinnen en hergebruiken van energie en grondstoffen uit afval. Samen met verschillende ketenpartners neemt...

Lees meer
LIFE-subsidie aanvragen? Ga tijdig aan de slag!

LIFE-subsidie aanvragen? Ga tijdig aan de slag!

Werkt jouw organisatie aan projecten die het klimaat en milieu ten goede komen? En die bijdragen aan de Europese doelstellingen op dit gebied? Dan kun je in aanmerking komen voor subsidie uit het Europese LIFE-programma. Op 17 mei is een nieuwe serie...

Lees meer

Contact

Meer weten?

Hoe kunnen we je helpen? Neem contact met ons op of stuur ons een bericht voor een snel antwoord.

E-mailadres
info@egen.green

Telefoonnummer
+31 (0)88 838 13 81