‘Market Intelligence Study’ verhoogt slaagkans van SDE++ aanvraag

Veel projectontwikkelaars, industriebedrijven en andere belangstellenden zijn al druk bezig met het voorbereiden van hun SDE++ subsidieaanvraag. Zij kunnen daarbij een beroep doen op EGEN, die beschikt over jarenlange ervaring met deze regeling. Zo ontwikkelde EGEN een strategische studie, waarmee aanvragers hun kansen kunnen optimaliseren. Hoe dat werkt? Lees het in dit artikel.

Over de SDE++ subsidieregeling

SDE++ staat voor ‘Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en klimaattransitie’. Deze Nederlandse regeling biedt meerjarige exploitatiesubsidies voor ‘klimaatinvesteringen’. Denk aan installaties voor het grootschalig opwekken van duurzame energie, of bepaalde CO2-reducerende installaties, die bijdragen aan de energietransitie en de reductie van broeikasgassen.

De subsidieregeling werkt met jaarlijkse aanvraagrondes, waarbij projectontwikkelaars een vergoeding kunnen aanvragen voor de zogenaamde ‘onrendabele top’ bij de exploitatie van duurzame productie-installaties (zoals windturbines, zonneparken en industriële warmtepompen). Niet alle aanvragen worden echter gehonoreerd. Bij deze subsidie geldt namelijk: hoe kostenefficiënter de productie-installatie CO2 reduceert, hoe hoger de slaagkans van de bijbehorende SDE++ aanvraag.

Aanvraagronde en indieningsstrategie

De SDE++ ronde van dit jaar zou eigenlijk lopen van 6 juni tot 6 juli, maar is inmiddels uitgesteld naar (onder voorbehoud) september 2023! Iets dat erg belangrijk is bij de SDE++ subsidie is een goede inschrijvingsstrategie: die is bepalend voor de haalbaarheid en het rendement van een SDE++ project. Immers: hoog inschrijven leidt tot een hoger projectrendement, maar verlaagt tegelijkertijd de kansen op een subsidieverlening. Het is daarom goed om te weten wat de concurrentie doet. Dit biedt aanvragers een belangrijk strategisch voordeel bij het indienen van een SDE++ subsidieaanvraag met optimale slaagkansen.

Belangrijke vragen bij het bepalen van een goede indieningsstrategie zijn:

  • Wat is de verwachte SDE++ budget-claim per categorie?
  • Op welke prijs schrijven andere projectontwikkelaars in?
  • Binnen welke fase kan er het beste ingeschreven worden?

Belang van de Market Intelligence Study

De experts van EGEN ontwikkelden een handig en praktisch hulpmiddel voor partijen die werken aan een nieuwe SDE-subsidieaanvraag: de ‘SDE++ Market Intelligence Study‘. Deze marktverkenning gaat in op de bovenstaande vragen en biedt heldere inzichten voor subsidieaanvragers. Bijvoorbeeld over de juiste timing van een aanvraag en een voorspelling van de budgetclaim per SDE++ categorie. Ook analyseren we het verloop van de budgetclaim over tijd.

Zo bestaat de regeling uit vijf indieningsfases, waarbij fase 1 de meest kosteneffectieve technieken bevat, gevolgd door fase 2, 3, 4 en 5. De Market Intelligence Study biedt daarmee een gedegen basis voor het bepalen van een optimale inschrijvingsprijs voor uw SDE-project.

De SDE++ ronde van 2023 heeft een subsidiebudget van 8 miljard euro. Dat is een aanzienlijk bedrag, al zal een significant deel worden geclaimd door een aantal zeer grote projecten (bijvoorbeeld rondom CCS). Daarnaast is er vaak veel concurrentie bij projecten rondom zonneparken (met name door het grote aantal aanvragen). Hoe dan ook: de SDE-ronde van 2023 betekent een belangrijke stap op de weg naar meer duurzame energie en een beter klimaat!

Belangstelling?

Heeft u behoefte aan waardevolle inzichten om uw SDE-indieningsstrategie te bepalen? Vraag dan om meer informatie over onze SDE++ Market Intelligence Study! De studie is vooral interessant voor projectontwikkelaars die werken aan complexe SDE-projecten. De SDE++ Market Intelligence Study van EGEN kunt u aanvragen via de onderstaande button.

Contact

Wilt u meer weten over de SDE++ subsidie of de Marketing Intelligence Study? Onze EGEN experts helpen je graag verder! Neem contact met ons op via het cotactformulier.

Meer nieuws

EIA verruimd voor CCS, glastuinders en warmtenetten

EIA verruimd voor CCS, glastuinders en warmtenetten

Door een recente wijziging van de Energielijst 2023, is het mogelijk om tóch nog EIA-subsidie aan te vragen voor investeringen in warmte-infrastructuurprojecten, energiebesparingsopties voor de glastuinbouw en voor CCS-projecten. Over de EIA-subsidie en de...

Lees meer
VEKI-subsidie voor industriële klimaatinvesteringen verruimd

VEKI-subsidie voor industriële klimaatinvesteringen verruimd

Nederlandse industriebedrijven opgelet: de VEKI-subsidie is recent verruimd! Grote kans dat u dat nieuws heeft gemist, want de verruimingen zijn het gevolg van recente aanpassingen binnen de Europese staatssteunregels voor klimaatprojecten. In dit artikel geven onze...

Lees meer
Innovatiesubsidie voor verduurzaming luchtvaart nu open

Innovatiesubsidie voor verduurzaming luchtvaart nu open

De subsidieregeling TopSector High Tech Vliegtuigmaakindustrie (hierna: TSH Vliegtuigmaakindustrie) sluit aan op het Akkoord Duurzame Luchtvaart en stimuleert onderzoeks- en ontwikkelprojecten die bijdragen aan CO2-reductie binnen de luchtvaart. Deze subsidie kan nu...

Lees meer

Contact

Meer weten?

Hoe kunnen we je helpen? Neem contact met ons op of stuur ons een bericht voor een snel antwoord.

E-mailadres
info@egen.green

Telefoonnummer
+31 (0)88 838 13 81