LIFE-subsidie aanvragen? Ga tijdig aan de slag!

Gepubliceerd op: 18 mei 2022 | Laatst bijgewerkt op: 3 juni 2022

Werkt jouw organisatie aan projecten die het klimaat en milieu ten goede komen? En die bijdragen aan de Europese doelstellingen op dit gebied? Dan kun je in aanmerking komen voor subsidie uit het Europese LIFE-programma. Op 17 mei is een nieuwe serie LIFE-subsidieoproepen gepubliceerd. Belangrijk om te weten: alleen de beste projecten krijgen subsidie – reden om de LIFE-experts van EGEN in te schakelen voor jóuw project!

LIFE stimuleert klimaat- en milieu-innovatie

LIFE staat voor L’Instrument Financier pour l’Environnement, het belangrijkste Europese subsidieprogramma om innovatie op het gebied van klimaat en milieu te stimuleren. Unieke kenmerken van dit programma zijn de thematische ‘bottom-up’ benadering, de flexibiliteit en de relatief hoge subsidiebedragen en -percentages.

Voor de periode 2021-2027 kent LIFE vier deelprogramma’s:

  • Nature and Biodiversity
  • Circular Economy and Quality of Life
  • Climate Change Mitigation and Adaptation
  • Clean Energy Transition

Het eerstgenoemde deelprogramma richt zich op natuurbescherming en -herstel. Bij de andere drie deelprogramma’s gaat het vooral om het faciliteren van de transitie naar een duurzame en klimaatneutrale economie. De focus ligt daarbij op circulariteit, energie-efficiëntie, hernieuwbare energie en klimaatbestendigheid.

Nieuwe LIFE-subsidieoproepen

Via verschillende subsidieoproepen (‘calls for proposals’) stelt de EU voor de periode 2021-2027 circa 5,5 miljard euro beschikbaar. Bedrijven, kennisinstellingen, overheidsorganisaties en NGO’s die in de EU werkzaam zijn, kunnen aantrekkelijke subsidies krijgen voor onder meer demonstratie- en pilotprojecten. Vaak worden LIFE-projecten uitgevoerd door samenwerkingsverbanden met meerdere Europese partners.

Op 17 mei zijn alle LIFE-subsidieoproepen voor 2022 gepubliceerd:

  • Standard Action Projects (SAPs) voor de deelprogramma’s Nature and Biodiversity, Circular Economy and Quality of Life en Climate Change Mitigation and Adaptation, open tot en met 4 oktober 2022
  • Action Grants (AGs) voor het deelprogramma Clean Energy Transition, open tot en met 16 november 2022
  • Projects for addressing ad hoc Legislative and Policy priorities (PLPs), open tot en met 7 september 2022
  • Strategic Integrated Projects (SIPs) en Strategic Nature Projects (SNAPs), open tot en met 30 maart 2023
  • Technical Assistance for Preparation of SIPs/SNAPs, open tot en met 8 september 2022

Maak jouw LIFE-project tot een succes!

Er is sterke concurrentie om het beschikbare LIFE-budget. De EU beloont alleen de (aller)beste aanvragen met subsidie. Belangrijk dus om je project goed voor te bereiden en je keuzes te voorzien van een gedegen onderbouwing! De LIFE-experts van EGEN zijn je daarbij graag van dienst – niet alleen kijken we samen met jou hoe we jouw project optimaal kunnen afstemmen op de doelstellingen van LIFE, ook helpen we je bij het opstellen en indienen van een kansrijke subsidieaanvraag. De deadlines lijken misschien nog ver weg, maar het gaat sneller dan je denkt. Het is niet verkeerd om rond deze zomer (of al eerder) klaar te zijn met de concretisering van het projectidee, zodat een tijdige indiening gewaarborgd is. Wij helpen je daarbij!

Meer nieuws

Expert vertelt: de EIA en MIA bieden meer subsidiekansen dan u denkt!

Expert vertelt: de EIA en MIA bieden meer subsidiekansen dan u denkt!

De stimuleringsregelingen EIA en MIA\Vamil gelden voor investeringen op de Energie- en Milieu-investeringslijst. Maar soms bieden ze óók kansen voor duurzame investeringen die niet met zoveel woorden staan genoemd op die lijsten, via een 'generieke’ aanvraag. We...

Lees meer
Subsidie voor eerste regionale waterstofnetwerk: H2avennet

Subsidie voor eerste regionale waterstofnetwerk: H2avennet

In de wereldwijde strijd tegen klimaatverandering wordt de focus steeds meer gelegd op hernieuwbare energiebronnen die de transitie naar een duurzame toekomst kunnen versnellen. Een van de meest veelbelovende ontwikkelingen op dit gebied is groene waterstof, een...

Lees meer

Contact

Meer weten?

Hoe kunnen we je helpen? Neem contact met ons op of stuur ons een bericht voor een snel antwoord.

E-mailadres
info@egen.green

Telefoonnummer
+31 (0)88 838 13 81