DEI+ subsidie verruimt kansen voor circulaire projecten

Gepubliceerd op: 11 mei 2021 | Laatst bijgewerkt op: 28 juli 2022

De DEI+ regeling werkt aan een nieuwe subsidieronde voor projecten op het gebied van ‘circulaire economie’. De ronde biedt extra kansen voor innovatieprojecten rondom afvalrecycling, hergebruik van materialen en pilots met biobased grondstoffen. De beoogde startdatum is al snel: medio juni. Lees hier welke projecten voor deze subsidie in aanmerking kunnen komen.

Over deze speciale DEI+ subsidieronde

De DEI+ is een subsidieprogramma voor het demonstreren van nieuwe energie- en klimaatinnovaties. De regeling biedt op dit moment ook al ruimte voor projecten op het gebied van circulaire economie. Het gaat daarbij echter alléén om zeer grote projecten (met een omvang van zo’n 9 miljoen euro of meer). De nu aangekondigde ronde is daar een aanvulling op, en specifiek bedoeld voor ‘kleinere’ circulaire innovatieprojecten. De subsidie vergoedt doorgaans 35% van de subsidiabele projectkosten.

Circulaire Economie: waar gaat het om?

Welke projecten vallen binnen de komende DEI+ ronde? Bij ‘circulaire economie’ gaat het kort gezegd om het duurzamer omgaan met grondstoffen, en om het langer (en hoogwaardiger) blijven gebruiken ervan. De aanvraagronde biedt subsidiekansen voor verschillende soorten  innovatieprojecten. Bijvoorbeeld voor innovaties rondom afvalrecycling (zoals de ontwikkeling van een toepassing voor het verwerken van afvalstoffen of organisch materiaal). Of innovaties gericht op hergebruik van producten (of onderdelen) die géén afvalstoffen zijn. En tenslotte is er subsidie mogelijk voor projecten met biobased grondstoffen (alleen pilots).

Zo zijn er goede kansen voor innovatieprojecten rondom het recyclen, refurbishen en hergebruiken van bijvoorbeeld kunststoffen, textiel, meubels en matrassen. Deze subsidie kan echter niet worden aangevraagd voor het recyclen van ‘eigen’ afvalstromen, voor het opwekken van energie uit afval, of voor het inzetten van afval als brandstof of als opvulmateriaal. Buiten de regeling vallen verder ook projecten die bestaan uit gedragsveranderingen, het verzamelen van data of logistieke processen. 

Belangrijkste subsidievoorwaarden

Bij het aanvragen van deze DEI+ subsidie ‘Circulaire Economie’ gelden verschillende voorwaarden. De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • het moet gaan om een innovatieproject (zoals een pilot of demonstratieproject) dat goed past bij de bovenstaande circulaire thema’s;
  • de technologie moet nieuw zijn en de toepassing moet direct leiden tot minder CO₂ in Nederland;
  • een looptijd van maximaal twee jaar (uiterlijk tot en met 30 juni 2023);
  • een subsidiebehoefte van maximaal 3 miljoen euro;
  • een goed projectplan (met begroting, tijdplanning en doelen).

Subsidiebedragen, budget en aanvraagtermijn

De verdere details van de DEI+ subsidieronde ‘Circulaire Economie’ zijn nog niet definitief bepaald. De verwachting is dat aanvragen kunnen worden ingediend vanaf 14 juni 2021. Aanvragen kan zolang het budget reikt (12,5 miljoen euro), en uiterlijk tot en met 7 januari 2022. Bij veel belangstelling kan het budget al eerder uitgeput zijn: daarom adviseren wij belangstellenden om al tijdig te starten met het voorbereiden van hun subsidieaanvraag.

Meer nieuws

Expert vertelt: de EIA en MIA bieden meer subsidiekansen dan u denkt!

Expert vertelt: de EIA en MIA bieden meer subsidiekansen dan u denkt!

De stimuleringsregelingen EIA en MIA\Vamil gelden voor investeringen op de Energie- en Milieu-investeringslijst. Maar soms bieden ze óók kansen voor duurzame investeringen die niet met zoveel woorden staan genoemd op die lijsten, via een 'generieke’ aanvraag. We...

Lees meer
Subsidie voor eerste regionale waterstofnetwerk: H2avennet

Subsidie voor eerste regionale waterstofnetwerk: H2avennet

In de wereldwijde strijd tegen klimaatverandering wordt de focus steeds meer gelegd op hernieuwbare energiebronnen die de transitie naar een duurzame toekomst kunnen versnellen. Een van de meest veelbelovende ontwikkelingen op dit gebied is groene waterstof, een...

Lees meer

Contact

Meer weten?

Hoe kunnen we je helpen? Neem contact met ons op of stuur ons een bericht voor een snel antwoord.

E-mailadres
info@egen.green

Telefoonnummer
+31 (0)88 838 13 81