Topsector Energiestudies Industrie

Onderzoek de haalbaarheid van een innovatief CO2-verminderende pilot- of demonstratieproject

Schakel EGEN in

Start aanvraag: 31-05-2021

Einde aanvraag

Einde aanvraag: zolang de subsidie beschikbaar is (wie het eerst komt, wie het eerst maalt principe)

TOPSECTOR ENERGIE- STUDIES IN HET KORT

Wil je als ondernemer in de industrie de haalbaarheid onderzoeken van een innovatief pilot- of demonstratieproject, dat kosteneffectief CO2-emissies kan gaan verminderen in 2030? Dan kun je gebruik maken van de regeling Topsector Energiestudies Industie. De subsidie Topsector Energiestudies Industrie maakt deel uit van de Topsector Energie en trekt jaarlijks een subsidie uit voor projecten en onderzoeken op het gebied van energie- en klimaatinnovaties.
 Voor wie?
 • Nederlandse industriebedrijven (energie en chemie)
 • mkb’s
 • coporate bedrijven

 Voor wat?

​De subsidie is bedoeld voor het uitvoeren van een voorbereidende studie. En dus niet voor het daadwerkelijk uitvoeren van een pilot of demoproject (zie daarvoor de DEI+).

Criteria
 • Een onderneming, of een samenwerkingsverband dat minimaal 1 onderneming bevat voert de studie uit.
 • Provincies en gemeentes mogen meedoen in projecten, maar kunnen zelf geen subsidie ontvangen.
 • Een studie heeft een looptijd van maximaal 1 jaar.
 • Projecten moeten uiterlijk 6 maanden na de beschikking beginnen.
 • Projecten mogen niet gestart zijn voordat de subsidieaanvraag is ingediend.

Subsidiebedrag max. €500.000,- tot € 2.000.000 per project

Programmalijnen 1,2,3 en 5
Maximaal 50% financiering voor de totale projectkosten tot een maximaal subsidiebedrag van € 500.000,- per project.

Programmalijn 4 (CCUS)
Je kunt maximaal 50% financiering voor de totale projectkosten ontvangen tot een maximaal subsidiebedrag van € 2.000.000 per project.

Voor beide programmalijnen geldt:
Middelgrote ondernemingen kunnen nog 10% extra subsidie krijgen op alle subsidiabele activiteiten en kleine ondernemingen 20% extra.

Voor een vergelijkbare studie moet je een de-minimisverklaring aanleveren en kan de subsidie niet meer zijn dan € 200.000 per onderneming.

 

Thema’s binnen Topsector Energiestudies

 • Sluiting van industriële ketens. Bij deze programmalijn kun je subsidie aanvragen voor de studies naar onderwerpen als circulaire kunststoffen en non-ferro, biobased grondstoffen, recycling en hergebruik.
 • Een CO2-vrij industrieel warmtesysteem. Hieronder vallen studies in het kader van ontwerp/herinrichting, procesoptimalisering naar onder meer warmte-hergebruik, geothermie en klimaatneutrale brandstoffen
 • Maximaal geëlektrificeerde en radicaal vernieuwde processen. Tot dit thema behoren onderwerpen als waterstofproductie, digitalisering en brandtoffen op basis van elektrochemische conversie
 • CCUS (afvang, transport, hergebruik en permanente opslag van CO2). Van alle thema’s is CCUS het meest specifiek. Er wordt hier nadrukkelijk ingezet op grootschalige toepassingen bij de energie-intensieve en chemische industrie (inclusief waterstofproductie, afvalverbrandingsinstallaties en glastuinbouw). Daarbij gaat het uitsluitend om studies naar de haalbaarheid van grootschallige CCU(S) projecten en infrastructuur
 • Overige CO2-reducerende maatregelen. Dit is een ‘restcategorie’ voor studies naar andere CO2-besparende maatregelen in de industrie, die niet goed passen binnen de eerste vier programmalijnen. Wij adviseren belangstellenden om tijdig met ons contact op te nemen voor een nader advies over de beste insteek.

DOEL VAN DE SUBSIDIE

Het subsidieprogramma ‘Topsector Energiestudies Industrie’ faciliteert studies ter voorbereiding op een mogelijk pilot- of demonstratieproject. Kort gezegd moet het gaan om een innovatie die bijdraagt aan het klimaatakkoord. De studie onderzoekt de kansen en de haalbaarheid van het beoogde project en de innovatie. 

Type projecten

 • Haalbaarheidsstudie (ter voorbereiding van een pilot-project): Een pilotproject is een proefproject dat innovatieve CO2-reducerende maatregelen in een praktijkomgeving test, waarbij sprake is van R&D-werk met experimentele ontwikkeling. De haalbaarheidsstudie bestaat uit voorbereidend onderzoek naar het potentieel van de beoogde pilot.
 • Milieustudie (ter voorbereiding op investeringen in een demonstratieproject): Bij een demonstratieproject gaat het niet om R&D-werkzaamheden, maar om voorgenomen investeringen in het kader van een praktijktoepassing. De studie onderzoekt de beoogde milieu-investeringen en geeft inzicht in de beste investeringsopties.
 • Vergelijkbare studie: Deze categorie kan worden gezien als een kleine verruiming ten behoeve van milieustudies die voorheen buiten de regeling vielen. Zoals studies naar geavanceerde biobrandstoffen, CCU of projecten waarbij het milieuvoordeel niet wordt gerealiseerd door de investerende partij.

WAT KAN EGEN VOOR JOUW BEDRIJF BETEKENEN?

Is jouw bedrijf actief binnen de industrie en heb je goede ideeën of plannen voor nieuwe innovaties op de hierboven genoemde gebieden? Dan kijken wij graag samen met jou naar de subsidiemogelijkheden voor de Topsector Energiestudies Industrie. Of een van de andere subsidieregelingen binnen het TSE-programma. Onze energie-experts kennen de beste subsidiemogelijkheden voor elke project- of innovatiefase! Bel ons op 088-838 13 81 of stuur een bericht via het onderstaande formulier.

Als Innovatie Consultant en Business Developer ben ik continu bezig met het identificeren van kansen, het opzetten van initiatieven en het vormgeven van projecten. Het is mijn doel om duurzame innovaties en investeringen van klanten te versnellen.

Lees meer informatie over Roy Neijland – Senior Consultant →

Als Innovatie Consultant en Business Developer ben ik continu bezig met het identificeren van kansen, het opzetten van initiatieven en het vormgeven van projecten. Het is mijn doel om duurzame innovaties en investeringen van klanten te versnellen.

Lees meer informatie over Roy Neijland – Senior Consultant →

CONTACT

Hoe kunnen wij je helpen met het subsidieprogramma ‘Topsector Energiestudies Industrie’? Stuur ons een bericht en wij nemen contact met je op.