Woningbouwimpuls opent extra aanvraagronde in 2022

02/06/2022

Goed nieuws voor Nederlandse gemeenten: het kabinet trekt dit jaar 300 miljoen euro uit voor een nieuwe ronde van de Woningbouwimpuls. Dit programma zou eigenlijk stoppen na 2021, maar inmiddels zijn er vergevorderde plannen voor nog een extra (vierde) aanvraagronde in augustus/september 2022. Lees er alles over in dit artikel.

Achtergrond Woningbouwimpuls

De Woningbouwimpuls heeft in 2020-2021 flink geholpen bij het aanpakken van het tekort aan betaalbare woningen. Er waren in totaal drie aanvraagrondes (‘tranches’). De eerste ronde zorgde met een impuls van 290 miljoen euro voor 51.000 extra woningen. Daarop volgenden nog twee verdere rondes (van respectievelijk 226 miljoen en 216 miljoen euro) die samen zorgden voor nog eens zo’n 88.000 nieuwe woningen.

Extra ronde in augustus/september 2022

Ondanks alle goede resultaten is het tekort aan betaalbare woningen voorlopig nog niet opgelost. Daarom wil het kabinet dit jaar nog eens 300 miljoen euro uittrekken voor een extra aanvraagronde van de Woningbouwimpuls. Die nieuwe, vierde ronde start naar verwachting in augustus en loopt dan tot 18 september 2022. Het is nog niet helemaal zeker of de subsidieregeling nog wordt aangepast. Hieronder geven we een korte beschrijving op basis van eerdere berichten en recente vooraankondigingen.

Doel en doelgroep van de Woningbouwimpuls

De gelden vanuit de Woningbouwimpuls kunnen alleen worden aangevraagd door Nederlandse gemeenten. Een gemeente kan de subsidie gebruiken voor investeringen ter voorbereiding op een nieuw woningbouwproject. Bijvoorbeeld voor de kosten van bedrijfsverplaatsingen, bodemsaneringen, of voor investeringen in de inrichting van de openbare ruimte (bijvoorbeeld gericht op het verbeteren van bereikbaarheid, leefbaarheid of veiligheid).

Belangrijkste subsidievoorwaarden 2022

Hieronder noemen we de belangrijkste voorwaarden zoals die (hoogstwaarschijnlijk) gelden bij de nieuwe Woningbouwimpuls-ronde van 2022:

  • Een project moet in ieder geval zijn gericht op de bouw van minstens 500 woningen in een afgebakend gebied in een kwalitatief goede leefomgeving. Voor gemeenten tot 50.000 inwoners geldt een lagere ondergrens van 200 woningen.
  • Minstens 50% van de nieuwe woningen moet vallen in de categorie ‘betaalbare woningen’. Dat wil zeggen: sociale huurwoningen, huurwoningen voor middeninkomens, en koopwoningen onder de NHG-grens.
  • Het project mag nog niet zijn begonnen: de woningbouw moet starten binnen 3 jaar na de subsidietoekenning, en de laatste woningen moeten binnen uiterlijk 10 jaar gereed zijn.
  • De subsidie vergoedt tot 50% van het publiek financieel tekort van de projectkosten (de onrendabele top). Minstens 50% moet worden betaald door de betrokken gemeente en/of andere overheden.

In het tijdvak 2020-2021 lag veel nadruk op het sneller bouwen van betaalbare woningen; in 2022 verschuift de nadruk naar het bouwen van méér (betaalbare) woningen. Verder zal er strenger worden gecontroleerd of gemeenten zich voldoende inspannen om hun woningbouwprogramma’s te laten aansluiten bij de vastgestelde en beoogde plancapaciteit.

Wat kan EGEN doen?

Gemeenten die concrete plannen hebben voor woningbouwprojecten adviseren we om contact op te nemen met EGEN. Onze experts zijn goed op de hoogte van de subsidie- en financieringsmogelijkheden op het gebied van de Gebouwde Omgeving, duurzaam bouwen, en kansen op het gebied van energie en milieu. Meer weten? Wacht niet tot de start van de bovenbeschreven aanvraagronde: bel 088-838 13 81 of gebruik het contactformulier hieronder.

Meer nieuws

Nieuwe aanvraagrondes VEKI en TSE bekendgemaakt

Nieuwe aanvraagrondes VEKI en TSE bekendgemaakt

Liefst drie nieuwe subsidierondes voor de industrie- en energiesector maakte het ministerie van EZK deze week bekend. Over een ervan (de VEKI-subsidie) schreven we nog recent, maar de twee andere rondes waren een grotere verrassing. Hieronder geven we een eerste...

Lees meer
Samen bouwen we aan de circulaire economie

Samen bouwen we aan de circulaire economie

Een volledig circulaire economie in 2050, daar moeten we volgens de rijksoverheid naartoe. Nieuwe subsidieregelingen worden opgetuigd om ondernemers te bewegen tot circulaire innovaties – binnen het bedrijf zelf óf samen met partners binnen de product- of...

Lees meer
Nieuwe VEKI-subsidieronde komt er nu snel aan

Nieuwe VEKI-subsidieronde komt er nu snel aan

Wil jij als industriële onderneming fors investeren in CO2-reductie? Dan kun je in aanmerking komen voor de subsidie Versnelde klimaatinvesteringen in de industrie (VEKI). Naar verwachting gaat binnen enkele weken een nieuwe subsidieronde van start. Waarvoor is de...

Lees meer

Contact

Meer weten?

Hoe kunnen we je helpen? Neem contact met ons op of stuur ons een bericht voor een snel antwoord.

E-mailadres
info@egen.green

Telefoonnummer
+31 (0)88 838 13 81