Windparken op de Noordzee: een mooie kans voor innovatie

Gepubliceerd op: 4 april 2022 | Laatst bijgewerkt op: 3 juni 2022

Voor een tweetal nieuwe windparken op de Noordzee start op 14 april de aanvraagperiode voor de vergunningen. De windparken – kavels HKW VI en VII – zijn onderdeel van het windenergiegebied Hollandse Kust (west). Deadline voor de inschrijvingen is 12 mei, de uitslag volgt komend najaar. Naast de productie van hernieuwbare elektriciteit speelt innovatie hier een belangrijke rol.

Wind op zee: pijler van het klimaatbeleid

Windenergie op zee is een van de belangrijkste pijlers van het klimaatbeleid. Nederland moet in 2050 een klimaatneutrale energievoorziening te hebben – we moeten dan evenveel energie duurzaam opwekken als dat we verbruiken, dat is het doel.

Op de Noordzee, enkele tientallen kilometers uit de kust van Noord- en Zuid-Holland, worden momenteel al meerdere windparken gebouwd. Voor nieuwe windparken worden nu de voorbereidingen getroffen. Gezamenlijk moeten deze windparken al in 2030 zorgen voor 75% van onze huidige elektriciteitsbehoefte.

Vergunning aanvragen via een tenderprocedure

Voor twee nieuwe windparken start binnenkort de aanvraagperiode voor de vergunningen. Het gaat hier om kavels HKW VI en VII, beide onderdeel van het windenergiegebied Hollandse Kust (west). Deze parken liggen ruim 50 kilometer uit de Noord- en Zuid-Hollandse kust. In totaal zullen de beide parken goed zijn voor 1.400 MW aan opgesteld windvermogen.

Via tenderprocedures wordt bepaald welke partijen de vergunningen krijgen. De tenders voor kavels VI en VII, georganiseerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), staan open van 14 april tot en met 12 mei 2022. Na de beoordeling en weging van de inschrijvingen worden de winnaars naar verwachting in oktober 2022 bekendgemaakt. De nieuwe windparken moeten in 2025/2026 starten met het leveren van windenergie.

Stimulans voor innovatie

De bouw van de nieuwe windparken gebeurt zonder subsidie. Nieuw is dat ontwikkelaars een financieel bod kunnen doen, dit is mogelijk door een aanpassing in de ‘Wet windenergie op zee’. Ook nieuw is een extra beoordelingscriterium voor elk van de twee tenders. Bij kavel VI is dat de bijdrage aan ecologische vernieuwing, bij kavel VII gaat het om vernieuwing van systeemintegratie: de bijdrage die het project levert aan bestaande en toekomstige windparken in het Nederlandse energiesysteem. Zo wil de Rijksoverheid, naast de productie van hernieuwbare energie, vooral ook het innovatieve aspect stimuleren. Over de tenders heeft vooraf al een inhoudelijke afstemming plaatsgevonden met de windsector en marktpartijen.

Wind op zee? EGEN helpt!

Windenergie op zee is een belangrijke innovatie-expertise van EGEN. Onze consultants helpen partijen met alle aspecten van hun inschrijving. Belangrijk daarbij is dat de beoogde innovaties aansluiten bij het nationale en internationale beleid en dat ze op de juiste manier worden gepositioneerd ten opzichte van de huidige stand der techniek. EGEN bewaakt dit en zorgt tevens voor een nauwkeurige afstemming van de inschrijving op de wensen en eisen die in de tender worden gesteld. Die wensen en eisen kunnen ‘hard’ op papier staan, maar vaker nog zijn ze ‘tussen de regels door’ te lezen. De vraag áchter de vraag is dan vooral van belang – en daar moet je gevoel voor hebben. De experts van EGEN weten dit als geen ander en helpen je een kansrijke inschrijving op te stellen.

Meer nieuws

Expert vertelt: de EIA en MIA bieden meer subsidiekansen dan u denkt!

Expert vertelt: de EIA en MIA bieden meer subsidiekansen dan u denkt!

De stimuleringsregelingen EIA en MIA\Vamil gelden voor investeringen op de Energie- en Milieu-investeringslijst. Maar soms bieden ze óók kansen voor duurzame investeringen die niet met zoveel woorden staan genoemd op die lijsten, via een 'generieke’ aanvraag. We...

Lees meer
Subsidie voor eerste regionale waterstofnetwerk: H2avennet

Subsidie voor eerste regionale waterstofnetwerk: H2avennet

In de wereldwijde strijd tegen klimaatverandering wordt de focus steeds meer gelegd op hernieuwbare energiebronnen die de transitie naar een duurzame toekomst kunnen versnellen. Een van de meest veelbelovende ontwikkelingen op dit gebied is groene waterstof, een...

Lees meer

Contact

Meer weten?

Hoe kunnen we je helpen? Neem contact met ons op of stuur ons een bericht voor een snel antwoord.

E-mailadres
info@egen.green

Telefoonnummer
+31 (0)88 838 13 81