SUBSIDIE VOOR STUDIES NAAR KLIMAATINNOVATIES INDUSTRIE

Als industriebedrijf met plannen voor een innovatief pilot- of demonstratieproject zult u niet over één nacht ijs gaan. Zelfs vóór de start is vaak al veel onderzoek nodig. Gelukkig zijn er ook subsidies voor die voorbereidingsfase. Lees hier over de recente aanvraagrondes voor TSE-energiestudies.

Programma Topsector Energiestudies Industrie

Het programma ‘Topsector Energiestudies Industrie’ geeft subsidie voor studies ter voorbereiding van een nieuw pilot- of demonstratieproject. Het gaat daarbij om industrie-innovaties die bijdragen aan het klimaatakkoord. Bijvoorbeeld op het gebied van elektrificatie, CO₂-reductie, CCUS, het ‘sluiten’ van industrieketens, en andere industriële procesvernieuwingen.

Doelgroep en subsidiekansen

Zoals uit de naam al blijkt is dit subsidieprogramma gericht op Nederlandse industriebedrijven, vooral bedrijven in de energie-intensieve en chemische industrie. Zowel mkb’s als grote bedrijven kunnen de subsidie aanvragen. Kansen zijn er met name voor industriebedrijven die werken aan concrete innovaties op het gebied van energie en klimaat (die later kunnen leiden tot een pilot- of demonstratieproject).

Een ondernemer kan deze subsidie aanvragen voor het doen van een voorbereidende studie, waarmee hij de beoogde innovatie onderzoekt op kansen en haalbaarheid. Voor het uitvoeren van een hierop volgend pilot- of demoproject zijn weer andere subsidies beschikbaar (zoals de DEI+).

Over de studies

Wat zijn nu precies de ‘studies’ waarvoor deze subsidie kan worden aangevraagd? De regeling zelf spreekt over ‘energiestudies’, maar dat is hier een breed begrip. Concreet kan het gaan om:

  • een haalbaarheidsstudie (ter voorbereiding van een pilot-project). Een pilot is een proefproject waarbij innovatieve CO₂-reducerende maatregelen in een praktijkomgeving worden getest, en waarbij sprake is van R&D-werk en experimentele ontwikkeling. De studie bestaat uit voorbereidend onderzoek naar het potentieel van de beoogde pilot.
  • een milieustudie (ter voorbereiding op investeringen in een demonstratieproject). Zo’n demonstratieproject draait om voorgenomen investeringen (geen R&D-werk) ten behoeve van een praktijktoepassing. De studie onderzoekt de beoogde milieu-investeringen en geeft inzicht in de beste investeringsopties.
  • vergelijkbare studies. Deze restcategorie betreft overige milieustudies (bijvoorbeeld gericht op CCU of geavanceerde biobrandstoffen).

Subsidiebedragen, budget en aanvraagtijdvak

De subsidie vergoedt 50% van de kosten van de studie (soms meer) en kan oplopen tot 500.000 euro per project. Bij een goed CCUS-project kan de  maximale subsidie zelfs oplopen tot 2 miljoen euro. Het aanvragen van deze subsidie kan alleen binnen officiële rondes. De eerste aanvraagronde loopt van 18 januari tot en met 7 september 2021 (budget: 8 miljoen euro). De tweede ronde loopt van 15 september tot en met 14 december 2021 (budget: 7,5 miljoen euro).

Let op: het indienen van subsidieaanvragen kan steeds zolang het beschikbare budget voor de betreffende ronde reikt.

MEER WETEN?

Werkt uw industriebedrijf aan nieuwe klimaat- of energieinnovaties? En wilt u meer weten over de beste subsidiekansen, of zoekt u hulp bij de projectvoorbereidingen of de subsidieaanvraag? Neem contact op met EGEN via 088-838 13 81 of stuur een kort bericht: