Innovation Fund start subsidiecall kleine klimaatinnovaties

Belangrijk nieuws voor partijen die werken aan baanbrekende klimaatprojecten met een Europees belang: het Europese ‘Innovation Fund’ start een nieuwe subsidieronde. Met een budget van 100 miljoen euro, en subsidies die oplopen tot maximaal 60% van de projectkosten. Welke projecten komen hiervoor in aanmerking?

Achtergrond van het Europese klimaatfonds

Het Innovation Fund is een belangrijke aanjager van Europese klimaatinnovaties, met een budget van in totaal 10 miljard (!) euro voor de jaren 2020-2030. Het fonds is nog jong: de eerste subsidieronde verscheen pas afgelopen zomer. Toen konden er alléén aanvragen worden ingediend voor (zeer) grote projecten. Dat zorgde uiteraard voor teleurstelling bij veel partijen die werkten aan kleinere klimaatinnovaties. In december start echter een nieuwe subsidieronde, speciaal voor ‘small-scale projects’.

Wat zijn ‘kleinschalige’ projecten bij het Innovation Fund?

Met de nieuwe subsidieronde mikt het Innovation Fund specifiek op ‘small-scale’ klimaatprojecten. Daarmee wordt gedoeld op projecten met een financiële omvang die ligt onder de 7,5 miljoen euro. De aanduiding ‘kleinschalig’ moet dus zeker niet te letterlijk worden opgevat: het dient vooral ter onderscheid ten opzichte van de eerdere ronde voor grote projecten (van meer dan 7,5 miljoen euro).

Welke klimaatprojecten vallen binnen deze subsidieronde?

Het Innovation Fund steunt klimaatprojecten die de uitstoot van broeikasgassen flink verminderen. Daarbij ligt de nadruk sterk op baanbrekende klimaatinnovaties die al dicht bij de markt staan (‘first time to market’). De beste kans op subsidie maken ‘demonstratieprojecten’ rondom innovatieve technologieën, processen of producten. En soms pilots of gevorderde R&D-projecten (met een bewezen ‘proof of concept’). Maar verkennend onderzoek geldt hier als te pril, en een grootschalige uitrol op de markt als te vergevorderd.

 Verder wordt voor de nieuwe ronde vooral gezocht naar ‘clean tech’ innovaties op het gebied van:

  • Hernieuwbare energie (productie en gebruik, inclusief componenten);
  • Energie-intensieve industriebedrijven (inclusief vervangende producten);
  • Energieopslag (inclusief productiefaciliteiten voor componenten);
  • CCUS (carbon capture, use & storage).

Verder van belang

De subsidieronde wordt officieel gelanceerd op 1 december 2020. Aanvragen kan tot en met uiterlijk 10 maart 2021. De ronde krijgt een budget van 100 miljoen euro. De subsidie vergoedt tot 60% van de projectkosten. Ingezonden projecten worden beoordeeld op basis van verschillende factoren, zoals het innovatiegehalte, de schaalbaarheid, de klimaateffecten (uitstootreductie), kostenefficiency (per ton CO2-reductie) en de organisatorische en financiële rijpheid van het project.

Meer nieuws

Subsidie ‘Waterstof in Mobiliteit’ start in 2024

Subsidie ‘Waterstof in Mobiliteit’ start in 2024

Afgelopen maand werd meer bekend over de plannen voor een nieuwe subsidieregeling ‘Waterstof in Mobiliteit’. Met die subsidie wil het kabinet een extra impuls geven aan het gebruik van waterstof binnen de transport- en mobiliteitssector. De regeling start naar...

Lees meer
Ontwerp Meerjarenprogramma Klimaatfonds 2024

Ontwerp Meerjarenprogramma Klimaatfonds 2024

Het Klimaatfonds 2024 wordt een belangrijke schakel in het behalen van de doelstelling van ten minste 55% CO2-reductie in 2030. Met een budget van 35 miljard euro gaat het Klimaatfonds vanaf volgend jaar extra klimaatuitgaven mogelijk maken in Nederland. “Het...

Lees meer
Vijf voordelen van de VEKI-subsidie

Vijf voordelen van de VEKI-subsidie

Vrij stilletjes ging zij afgelopen week van start: de nieuwe aanvraagronde van de VEKI-subsidie. De beperkte media-aandacht is best opvallend, want het gaat hier om misschien wel de grootste en belangrijkste nationale subsidieregeling voor industriebedrijven die...

Lees meer

Contact

Meer weten?

Hoe kunnen we je helpen? Neem contact met ons op of stuur ons een bericht voor een snel antwoord.

E-mailadres
info@egen.green

Telefoonnummer
+31 (0)88 838 13 81