Innovation Fund start subsidiecall kleine klimaatinnovaties

Gepubliceerd op: 27 november 2020 | Laatst bijgewerkt op: 1 september 2023

Belangrijk nieuws voor partijen die werken aan baanbrekende klimaatprojecten met een Europees belang: het Europese ‘Innovation Fund’ start een nieuwe subsidieronde. Met een budget van 100 miljoen euro, en subsidies die oplopen tot maximaal 60% van de projectkosten. Welke projecten komen hiervoor in aanmerking?

Achtergrond van het Europese klimaatfonds

Het Innovation Fund is een belangrijke aanjager van Europese klimaatinnovaties, met een budget van in totaal 10 miljard (!) euro voor de jaren 2020-2030. Het fonds is nog jong: de eerste subsidieronde verscheen pas afgelopen zomer. Toen konden er alléén aanvragen worden ingediend voor (zeer) grote projecten. Dat zorgde uiteraard voor teleurstelling bij veel partijen die werkten aan kleinere klimaatinnovaties. In december start echter een nieuwe subsidieronde, speciaal voor ‘small-scale projects’.

Wat zijn ‘kleinschalige’ projecten bij het Innovation Fund?

Met de nieuwe subsidieronde mikt het Innovation Fund specifiek op ‘small-scale’ klimaatprojecten. Daarmee wordt gedoeld op projecten met een financiële omvang die ligt onder de 7,5 miljoen euro. De aanduiding ‘kleinschalig’ moet dus zeker niet te letterlijk worden opgevat: het dient vooral ter onderscheid ten opzichte van de eerdere ronde voor grote projecten (van meer dan 7,5 miljoen euro).

Welke klimaatprojecten vallen binnen deze subsidieronde?

Het Innovation Fund steunt klimaatprojecten die de uitstoot van broeikasgassen flink verminderen. Daarbij ligt de nadruk sterk op baanbrekende klimaatinnovaties die al dicht bij de markt staan (‘first time to market’). De beste kans op subsidie maken ‘demonstratieprojecten’ rondom innovatieve technologieën, processen of producten. En soms pilots of gevorderde R&D-projecten (met een bewezen ‘proof of concept’). Maar verkennend onderzoek geldt hier als te pril, en een grootschalige uitrol op de markt als te vergevorderd.

 Verder wordt voor de nieuwe ronde vooral gezocht naar ‘clean tech’ innovaties op het gebied van:

  • Hernieuwbare energie (productie en gebruik, inclusief componenten);
  • Energie-intensieve industriebedrijven (inclusief vervangende producten);
  • Energieopslag (inclusief productiefaciliteiten voor componenten);
  • CCUS (carbon capture, use & storage).

Verder van belang

De subsidieronde wordt officieel gelanceerd op 1 december 2020. Aanvragen kan tot en met uiterlijk 10 maart 2021. De ronde krijgt een budget van 100 miljoen euro. De subsidie vergoedt tot 60% van de projectkosten. Ingezonden projecten worden beoordeeld op basis van verschillende factoren, zoals het innovatiegehalte, de schaalbaarheid, de klimaateffecten (uitstootreductie), kostenefficiency (per ton CO2-reductie) en de organisatorische en financiële rijpheid van het project.

Meer nieuws

Expert vertelt: de EIA en MIA bieden meer subsidiekansen dan u denkt!

Expert vertelt: de EIA en MIA bieden meer subsidiekansen dan u denkt!

De stimuleringsregelingen EIA en MIA\Vamil gelden voor investeringen op de Energie- en Milieu-investeringslijst. Maar soms bieden ze óók kansen voor duurzame investeringen die niet met zoveel woorden staan genoemd op die lijsten, via een 'generieke’ aanvraag. We...

Lees meer
Subsidie voor eerste regionale waterstofnetwerk: H2avennet

Subsidie voor eerste regionale waterstofnetwerk: H2avennet

In de wereldwijde strijd tegen klimaatverandering wordt de focus steeds meer gelegd op hernieuwbare energiebronnen die de transitie naar een duurzame toekomst kunnen versnellen. Een van de meest veelbelovende ontwikkelingen op dit gebied is groene waterstof, een...

Lees meer

Contact

Meer weten?

Hoe kunnen we je helpen? Neem contact met ons op of stuur ons een bericht voor een snel antwoord.

E-mailadres
info@egen.green

Telefoonnummer
+31 (0)88 838 13 81