Innovation Fund start subsidiecall kleine klimaatinnovaties

27/11/2020

Belangrijk nieuws voor partijen die werken aan baanbrekende klimaatprojecten met een Europees belang: het Europese ‘Innovation Fund’ start een nieuwe subsidieronde. Met een budget van 100 miljoen euro, en subsidies die oplopen tot maximaal 60% van de projectkosten. Welke projecten komen hiervoor in aanmerking?

Achtergrond van het Europese klimaatfonds

Het Innovation Fund is een belangrijke aanjager van Europese klimaatinnovaties, met een budget van in totaal 10 miljard (!) euro voor de jaren 2020-2030. Het fonds is nog jong: de eerste subsidieronde verscheen pas afgelopen zomer. Toen konden er alléén aanvragen worden ingediend voor (zeer) grote projecten. Dat zorgde uiteraard voor teleurstelling bij veel partijen die werkten aan kleinere klimaatinnovaties. In december start echter een nieuwe subsidieronde, speciaal voor ‘small-scale projects’.

Wat zijn ‘kleinschalige’ projecten bij het Innovation Fund?

Met de nieuwe subsidieronde mikt het Innovation Fund specifiek op ‘small-scale’ klimaatprojecten. Daarmee wordt gedoeld op projecten met een financiële omvang die ligt onder de 7,5 miljoen euro. De aanduiding ‘kleinschalig’ moet dus zeker niet te letterlijk worden opgevat: het dient vooral ter onderscheid ten opzichte van de eerdere ronde voor grote projecten (van meer dan 7,5 miljoen euro).

Welke klimaatprojecten vallen binnen deze subsidieronde?

Het Innovation Fund steunt klimaatprojecten die de uitstoot van broeikasgassen flink verminderen. Daarbij ligt de nadruk sterk op baanbrekende klimaatinnovaties die al dicht bij de markt staan (‘first time to market’). De beste kans op subsidie maken ‘demonstratieprojecten’ rondom innovatieve technologieën, processen of producten. En soms pilots of gevorderde R&D-projecten (met een bewezen ‘proof of concept’). Maar verkennend onderzoek geldt hier als te pril, en een grootschalige uitrol op de markt als te vergevorderd.

 Verder wordt voor de nieuwe ronde vooral gezocht naar ‘clean tech’ innovaties op het gebied van:

  • Hernieuwbare energie (productie en gebruik, inclusief componenten);
  • Energie-intensieve industriebedrijven (inclusief vervangende producten);
  • Energieopslag (inclusief productiefaciliteiten voor componenten);
  • CCUS (carbon capture, use & storage).

Verder van belang

De subsidieronde wordt officieel gelanceerd op 1 december 2020. Aanvragen kan tot en met uiterlijk 10 maart 2021. De ronde krijgt een budget van 100 miljoen euro. De subsidie vergoedt tot 60% van de projectkosten. Ingezonden projecten worden beoordeeld op basis van verschillende factoren, zoals het innovatiegehalte, de schaalbaarheid, de klimaateffecten (uitstootreductie), kostenefficiency (per ton CO2-reductie) en de organisatorische en financiële rijpheid van het project.

Meer nieuws

Nieuwe aanvraagrondes VEKI en TSE bekendgemaakt

Nieuwe aanvraagrondes VEKI en TSE bekendgemaakt

Liefst drie nieuwe subsidierondes voor de industrie- en energiesector maakte het ministerie van EZK deze week bekend. Over een ervan (de VEKI-subsidie) schreven we nog recent, maar de twee andere rondes waren een grotere verrassing. Hieronder geven we een eerste...

Lees meer
Samen bouwen we aan de circulaire economie

Samen bouwen we aan de circulaire economie

Een volledig circulaire economie in 2050, daar moeten we volgens de rijksoverheid naartoe. Nieuwe subsidieregelingen worden opgetuigd om ondernemers te bewegen tot circulaire innovaties – binnen het bedrijf zelf óf samen met partners binnen de product- of...

Lees meer
Nieuwe VEKI-subsidieronde komt er nu snel aan

Nieuwe VEKI-subsidieronde komt er nu snel aan

Wil jij als industriële onderneming fors investeren in CO2-reductie? Dan kun je in aanmerking komen voor de subsidie Versnelde klimaatinvesteringen in de industrie (VEKI). Naar verwachting gaat binnen enkele weken een nieuwe subsidieronde van start. Waarvoor is de...

Lees meer

Contact

Meer weten?

Hoe kunnen we je helpen? Neem contact met ons op of stuur ons een bericht voor een snel antwoord.

E-mailadres
info@egen.green

Telefoonnummer
+31 (0)88 838 13 81