Nieuwe subsidie geeft impuls aan R&D in de mobiliteitssector

Goed nieuws voor bedrijven in de automotive, de luchtvaart en de scheepvaartsector! Het kabinet start een ‘subsidie-impuls’ om de vastgelopen R&D-investeringen in deze sectoren weer op gang te helpen. De subsidies zijn bestemd voor (gezamenlijke) R&D-projecten rondom bepaalde onderzoeksthema’s zoals duurzaamheid, zero-emissie en smart-mobility. Aanvragen kan via een korte, eenmalige subsidieronde. Lees meer.

Vastgelopen R&D-investeringen aanjagen

De coronacrisis heeft stevige klappen uitgedeeld aan de Nederlandse mobiliteitssector. Veel bedrijven hebben last van vraaguitval en omzetdalingen, en bezuinigen nu noodgedwongen op hun R&D-investeringen. Hierdoor dreigt Nederland zijn internationale koploperspositie te verliezen. Om dat te voorkomen start het kabinet een nieuwe steunmaatregel: de subsidieregeling R&D-mobiliteitssectoren (RDM).

Subsidie voor partijen met ‘R&D-mobiliteitsprojecten’

De RDM-subsidie kan aangevraagd worden voor het uitvoeren van ‘R&D-mobiliteitsprojecten’. Kort gezegd gaat het daarbij om projecten:

 • die bestaan uit industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling;
 • die bij voorkeur worden uitgevoerd door een groot samenwerkingsverband;
 • met een financiële omvang vanaf circa 10 miljoen euro (en een duur van maximaal 4 jaar);
 • die aansluiten op nader aangewezen onderzoeksthema’s en doelen (zie hieronder).

De RDM-regeling biedt kansen voor brede consortia van bedrijven in de automotive, de luchtvaart en de maritieme sector. Dat zijn nadrukkelijk ook de vele (mkb-)bedrijven in de maakindustrie die werkzaam zijn voor deze sectoren. Kennisinstellingen en universiteiten kunnen meedoen als samenwerkingspartner. Ook nieuwe R&D-projecten van bestaande consortia kunnen voor de RDM-subsidie in aanmerking komen.

Mogelijke R&D-onderzoeksthema’s

Welke R&D-projecten maken kans op de RDM-subsidie? Dit zijn vooral innovaties gericht op duurzame mobiliteit (‘zero-emissie’ en alternatieve brandstoffen) en ‘smart mobility’ (digitalisering). Hieronder noemen we enkele belangrijke onderzoeksthema’s die in aanmerking kunnen komen. Het overzicht is overigens niet uitputtend.

Automotive sector – duurzame mobiliteit en ‘zero emissie’:

 • batterijtechnologie;
 • efficiënte en schone verbrandingsmotoren;
 • efficiënte en modulaire componenten voor geavanceerde aandrijflijnen;

Automotive sector – digitalisering en ‘smart mobility’:

 • smart mobility diensten, coöperatief rijden, automatisering, connectiviteit;
 • ondersteunende technologie (zoals ADAS, CCAM en AI-oplossingen).

Luchtvaart sector:

 • lichtere materialen en constructies (gewichtsreducties);
 • Technologie voor het elektrificeren van on-board systemen, voor hybride-elektrische voortstuwing en voor toepassing van waterstof en synthetische brandstoffen in vliegtuigen;
 • innovaties in ontwerp, productie en onderhoud (slimme digitaliseringsmethoden voor nieuwe vliegtuigtechnologie).

Maritieme sector:

 • alternatieve brandstoffen (zoals methanol of waterstof) voor de voortstuwing van schepen;
 • modulair scheepsontwerp en productie;
 • Smart Monitoring en Ship Maintenance;
 • autonoom varen.

Cross-overs:

 • technologie voor laad- en tankinfrastructuur;
 • combinaties van aandrijftechnologie en duurzame energiedragers;
 • lichtgewicht materialen en constructies (die bijdragen aan zero-emissie doelstellingen);
 • innovaties rondom de digitale infrastructuur voor veiligere/effectievere voertuigsystemen.

Subsidiebedragen, budget en aanvraagtermijn

De subsidie per samenwerkingsproject kan oplopen tot 25 miljoen euro (maximaal 15 miljoen per deelnemer). De subsidie vergoedt doorgaans 25-45% van de goedgekeurde R&D-kosten (soms zijn verhogingen mogelijk). De RDM-subsidie heeft een budget van in totaal 150 miljoen euro. Het geld wordt verdeeld via een eenmalige subsidieronde. Het indienen van aanvragen is mogelijk van 17 mei tot 17 augustus 2021 (17.00u). Na de sluitingsdatum worden de aanvragen onderling vergeleken volgens het tendersysteem (de beste projecten ontvangen subsidie).

Meer nieuws

Subsidie ‘Waterstof in Mobiliteit’ start in 2024

Subsidie ‘Waterstof in Mobiliteit’ start in 2024

Afgelopen maand werd meer bekend over de plannen voor een nieuwe subsidieregeling ‘Waterstof in Mobiliteit’. Met die subsidie wil het kabinet een extra impuls geven aan het gebruik van waterstof binnen de transport- en mobiliteitssector. De regeling start naar...

Lees meer
Ontwerp Meerjarenprogramma Klimaatfonds 2024

Ontwerp Meerjarenprogramma Klimaatfonds 2024

Het Klimaatfonds 2024 wordt een belangrijke schakel in het behalen van de doelstelling van ten minste 55% CO2-reductie in 2030. Met een budget van 35 miljard euro gaat het Klimaatfonds vanaf volgend jaar extra klimaatuitgaven mogelijk maken in Nederland. “Het...

Lees meer
Vijf voordelen van de VEKI-subsidie

Vijf voordelen van de VEKI-subsidie

Vrij stilletjes ging zij afgelopen week van start: de nieuwe aanvraagronde van de VEKI-subsidie. De beperkte media-aandacht is best opvallend, want het gaat hier om misschien wel de grootste en belangrijkste nationale subsidieregeling voor industriebedrijven die...

Lees meer

Contact

Meer weten?

Hoe kunnen we je helpen? Neem contact met ons op of stuur ons een bericht voor een snel antwoord.

E-mailadres
info@egen.green

Telefoonnummer
+31 (0)88 838 13 81