Nieuwe subsidie geeft impuls aan R&D in de mobiliteitssector

19/05/2021

Goed nieuws voor bedrijven in de automotive, de luchtvaart en de scheepvaartsector! Het kabinet start een ‘subsidie-impuls’ om de vastgelopen R&D-investeringen in deze sectoren weer op gang te helpen. De subsidies zijn bestemd voor (gezamenlijke) R&D-projecten rondom bepaalde onderzoeksthema’s zoals duurzaamheid, zero-emissie en smart-mobility. Aanvragen kan via een korte, eenmalige subsidieronde. Lees meer.

Vastgelopen R&D-investeringen aanjagen

De coronacrisis heeft stevige klappen uitgedeeld aan de Nederlandse mobiliteitssector. Veel bedrijven hebben last van vraaguitval en omzetdalingen, en bezuinigen nu noodgedwongen op hun R&D-investeringen. Hierdoor dreigt Nederland zijn internationale koploperspositie te verliezen. Om dat te voorkomen start het kabinet een nieuwe steunmaatregel: de subsidieregeling R&D-mobiliteitssectoren (RDM).

Subsidie voor partijen met ‘R&D-mobiliteitsprojecten’

De RDM-subsidie kan aangevraagd worden voor het uitvoeren van ‘R&D-mobiliteitsprojecten’. Kort gezegd gaat het daarbij om projecten:

 • die bestaan uit industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling;
 • die bij voorkeur worden uitgevoerd door een groot samenwerkingsverband;
 • met een financiële omvang vanaf circa 10 miljoen euro (en een duur van maximaal 4 jaar);
 • die aansluiten op nader aangewezen onderzoeksthema’s en doelen (zie hieronder).

De RDM-regeling biedt kansen voor brede consortia van bedrijven in de automotive, de luchtvaart en de maritieme sector. Dat zijn nadrukkelijk ook de vele (mkb-)bedrijven in de maakindustrie die werkzaam zijn voor deze sectoren. Kennisinstellingen en universiteiten kunnen meedoen als samenwerkingspartner. Ook nieuwe R&D-projecten van bestaande consortia kunnen voor de RDM-subsidie in aanmerking komen.

Mogelijke R&D-onderzoeksthema’s

Welke R&D-projecten maken kans op de RDM-subsidie? Dit zijn vooral innovaties gericht op duurzame mobiliteit (‘zero-emissie’ en alternatieve brandstoffen) en ‘smart mobility’ (digitalisering). Hieronder noemen we enkele belangrijke onderzoeksthema’s die in aanmerking kunnen komen. Het overzicht is overigens niet uitputtend.

Automotive sector – duurzame mobiliteit en ‘zero emissie’:

 • batterijtechnologie;
 • efficiënte en schone verbrandingsmotoren;
 • efficiënte en modulaire componenten voor geavanceerde aandrijflijnen;

Automotive sector – digitalisering en ‘smart mobility’:

 • smart mobility diensten, coöperatief rijden, automatisering, connectiviteit;
 • ondersteunende technologie (zoals ADAS, CCAM en AI-oplossingen).

Luchtvaart sector:

 • lichtere materialen en constructies (gewichtsreducties);
 • Technologie voor het elektrificeren van on-board systemen, voor hybride-elektrische voortstuwing en voor toepassing van waterstof en synthetische brandstoffen in vliegtuigen;
 • innovaties in ontwerp, productie en onderhoud (slimme digitaliseringsmethoden voor nieuwe vliegtuigtechnologie).

Maritieme sector:

 • alternatieve brandstoffen (zoals methanol of waterstof) voor de voortstuwing van schepen;
 • modulair scheepsontwerp en productie;
 • Smart Monitoring en Ship Maintenance;
 • autonoom varen.

Cross-overs:

 • technologie voor laad- en tankinfrastructuur;
 • combinaties van aandrijftechnologie en duurzame energiedragers;
 • lichtgewicht materialen en constructies (die bijdragen aan zero-emissie doelstellingen);
 • innovaties rondom de digitale infrastructuur voor veiligere/effectievere voertuigsystemen.

Subsidiebedragen, budget en aanvraagtermijn

De subsidie per samenwerkingsproject kan oplopen tot 25 miljoen euro (maximaal 15 miljoen per deelnemer). De subsidie vergoedt doorgaans 25-45% van de goedgekeurde R&D-kosten (soms zijn verhogingen mogelijk). De RDM-subsidie heeft een budget van in totaal 150 miljoen euro. Het geld wordt verdeeld via een eenmalige subsidieronde. Het indienen van aanvragen is mogelijk van 17 mei tot 17 augustus 2021 (17.00u). Na de sluitingsdatum worden de aanvragen onderling vergeleken volgens het tendersysteem (de beste projecten ontvangen subsidie).

Meer nieuws

Medewerker Mirra Luijten

Medewerker Mirra Luijten

Mirra Luijten werkt als Energy & Environment Consultant bij EGEN, het onderdeel van de PNO Group dat zich richt op de thema’s energie, milieu en mobiliteit. Haar vaste werklocatie is het PNO-kantoor in Rijswijk. Mirra startte begin 2021 als stagiaire bij EGEN en...

Lees meer
IPCEI Waterstof start korte subsidieronde in september

IPCEI Waterstof start korte subsidieronde in september

Waterstof-technologie en elektrolyse kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het realiseren van niet alleen de Nederlandse, maar óók de Europese klimaatdoelstellingen. Daarom start binnenkort een nieuwe subsidieronde vanuit het IPCEI Waterstof initiatief. Dit...

Lees meer

Contact

Meer weten?

Hoe kunnen we je helpen? Neem contact met ons op of stuur ons een bericht voor een snel antwoord.

E-mailadres
info@egen.green

Telefoonnummer
+31 (0)88 838 13 81