IPCEI Waterstof start korte subsidieronde in september

11/08/2022

Waterstof-technologie en elektrolyse kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het realiseren van niet alleen de Nederlandse, maar óók de Europese klimaatdoelstellingen. Daarom start binnenkort een nieuwe subsidieronde vanuit het IPCEI Waterstof initiatief. Dit artikel geeft een beschrijving van het Nederlandse IPCEI Waterstof programma, en de kortlopende tenderronde in september.

Wat is IPCEI?

De afkorting IPCEI staat voor ‘Important Projects of Common European Interest’. Het gaat daarbij om subsidiegelden voor bepaalde innovatiethema’s met een groot strategisch Europees belang. Nederland is betrokken bij een viertal IPCEI-initiatieven op het gebied van Health (in voorbereiding), Cloud Infrastructuur en Services (CIS), Micro-elektronica (ME2) en Waterstof (Hydrogen).

In het algemeen geldt dat de IPCEI-gelden zijn bestemd voor zeer grote projecten (zowel qua omvang, reikwijdte als qua ambities). Zo’n project moet betrekking hebben op een innovatieproject met ‘excellente’ technologie. Het project moet in Nederland worden uitgevoerd, maar er moet ook sprake zijn van een aanzienlijke Europese impact. Samenwerking is een pré. 

Over de verdeling van IPCEI-gelden in het algemeen

De verdeling van de IPCEI-gelden is in feite een ‘een-tweetje’ tussen Brussel en de nationale overheid. De rolverdeling is in grote lijnen als volgt:

  • Brussel bepaalt de IPCEI-thema’s, en maakt daarvoor een uitzondering op de staatsteunregels. Daardoor wordt het de lidstaat toegestaan om voor een IPCEI-project méér subsidie te verlenen dan gebruikelijk. De Nederlandse IPCEI-steun kan dan oplopen tot maximaal 100% van de onrendabele top van een project.
  • De Nederlandse overheid (of andere lidstaat) verzamelt zelf geschikte projecten via officiële ‘interessepeilingen’. De sterkste, meest kansrijke Nederlandse projecten worden in Nederland voorgeselecteerd en vervolgens voorgelegd aan de Europese Commissie, die vervolgens nagaat of zij passen in het ICPEI-initiatief en extra steun mogen ontvangen. De subsidie wordt bekostigd en uitbetaald door de nationale overheid.

Hoe werkt ‘IPCEI Waterstof’?

Het Nederlandse IPCEI-programma voor Waterstof werkt op basis van vier fasen (aangeduid als golven/waves). De eerste golf liep in 2020/2021 en betrof Hydrogen Technology Value Chain (HY2Tech). Van de 51 Europese projecten ging er subsidie naar één groot Nederlands project gericht op het realiseren van een fuel cell productiefaciliteit (circa 21 miljoen euro subsidie).

In september start de tweede golf, H2Use (voorheen aangeduid als ‘Decarbonisatie Industrie’). Deze ronde draait om waterstofproductie door elektrolyse. De Nederlandse overheid heeft hiervoor in 2021 al een negental projecten geselecteerd voor de ‘pre-notificatieronde’ van de EU. Alleen zij kunnen deelnemen aan deze tenderronde, die slechts kort open staat voor aanvragen: van 1 tot en met 14 september 2022. Het subsidiebudget bedraagt circa 783 miljoen euro. Zowel de EU als het Nederlandse ministerie van EZK spelen een rol bij de ranking en beoordeling van de subsidieaanvragen. Zo wordt onder meer gelet op het gevraagde subsidiebedrag per MW waterstof outputvermogen.

Verdere rondes voor IPCEI Waterstof

 Wat komt er na de eerste twee ‘golven’ van IPCEI Waterstof? De derde golf heet Regional Hubs and Their Links (RHATL) en handelt over import- en infrastructuurprojecten. In de pre-notificatieronde van april 2022 zijn er 43 Europese projecten ingediend (waarvan 3 uit Nederland). De Nederlandse subsidieregeling wordt ‘later in 2022’ gepubliceerd en krijgt een budget van circa 600 miljoen euro.

De vierde en voorlopig laatste golf tenslotte heeft betrekking op Mobility & Transport (M&T). Vooralsnog bestaat de Nederlandse voorselectie uit 5 projecten die doorgaan naar de pre-notificatieronde van de EU. Over het nationale budget is nog geen duidelijkheid. Overigens zullen tankstations en mobiliteitstoepassingen (zoals voertuigen en boten) buiten deze ronde vallen. Er wordt nog nagedacht over mogelijke alternatieven voor ondersteuning.

Mogelijk volgen er later nog méér golven voor IPCEI Waterstof. Bijvoorbeeld voor H2 Capacity (‘IPCEI on European connected capacity projects for feedstock in different applications’). Dit is echter nog onzeker; bovendien staat het niet vast of Nederland er wel aan zal meedoen.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

EGEN beschikt over uitgebreide expertise op het gebied van waterstof, of het nu gaat om de laatste innovatietechnieken of de nieuwste subsidiemogelijkheden. Daardoor zijn wij de aangewezen partij voor uw subsidieaanvraag- of innovatietraject. Zo kunnen onze experts u helpen met het opstellen van een goed projectplan, bij het maken van complexe berekeningen (van financiële of technische aard) en betrouwbare, en deskundige project- en trajectbegeleiding bieden. Partijen die werken aan nieuwe waterstof-innovaties zijn wij graag van dienst! Meer weten over onze diensten? Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht via het contactformulier hieronder.

Meer nieuws

CEF Transport Call 2022 geopend

CEF Transport Call 2022 geopend

De Europese Commissie opende onlangs de CEF Transport-subsidieoproep voor 2022. Met deze oproep komt in totaal 5,12 miljard euro beschikbaar voor projecten gericht op verbetering en versterking van de Europese transportinfrastructuur. Projectvoorstellen kunnen worden...

Lees meer

Contact

Meer weten?

Hoe kunnen we je helpen? Neem contact met ons op of stuur ons een bericht voor een snel antwoord.

E-mailadres
info@egen.green

Telefoonnummer
+31 (0)88 838 13 81