Deadline nadert voor Green Deal call

Gepubliceerd op: 17 december 2020 | Laatst bijgewerkt op: 27 juli 2022

De Europese ‘Green Deal’, een nieuw klimaatprogramma van de Europese Commissie, met een langverwachte subsidieronde ging eind september van start. Met een budget van bijna 1 miljard euro is dit de laatste en grootste call van het Horizon 2020 programma. De deadline voor het indienen van subsidieaanvragen nadert nu snel: 26 januari 2021.

Wat houdt de Green Deal call in?

De wereld staat voor ongekende uitdagingen. Europa speelt hierop in met de Europese Green Deal. Dit is een ambitieus actieplan voor een systemische transformatie naar een klimaatneutraal en circulair continent in 2050. Centraal in de Green Deal staan onderzoek en innovatie. Deze dragen bij aan milieu-, sociale en economische veranderingen die nodig zijn om de klimaatuitdaging aan te pakken en tegelijkertijd de EU te helpen zich te herstellen van de Covid-19-crisis. De Green Deal call, voluit: “Bouwen aan een koolstofarme, klimaatbestendige toekomst: Onderzoek en innovatie ter ondersteuning van de Europese Green Deal” streeft naar tastbare resultaten op korte tot middellange termijn die snel schaalbaar en makkelijk uitrolbaar zijn.

Green Deal call: welke subsidiethema’s?

De Green Deal oproep voor Horizon 2020 omvat acht thematische en twee horizontale gebieden. Er zijn in totaal twintig verschillende onderwerpen waarvoor Europese onderzoekers, uit de academische wereld en het bedrijfsleven, alleen of in een samenwerkingsverband, een subsidieaanvraag kunnen indienen:

 

GebiedenOnderwerpen
Thematisch
1. Toenemende klimaatambitie: sectoroverschrijdende uitdagingen1.1. Voorkomen en bestrijden van extreme bosbranden met de integratie en demonstratie van innovatieve middelen
1.2. Naar klimaatneutrale en sociaal innovatieve steden
1.3. Klimaatbestendige innovatiepakketten voor EU-regio’s
2. Schone, betaalbare en veilige energie2.1. Innovatieve technologieën voor hernieuwbare energie op het land en op zee en de integratie daarvan in het energiesysteem
2.2. Ontwikkeling en demonstratie van een 100 MW-elektrolyser die het verband tussen hernieuwbare energie en industriële toepassingen versterkt.
2.3. Versnelling van het partnerschap voor een groene overgang en toegang tot energie met Afrika
3. Industrie voor een schone en circulaire economie3.1. Het sluiten van de industriële koolstofcyclus om de klimaatverandering tegen te gaan
3.2. Demonstratie van systemische oplossingen voor de territoriale inzet van de circulaire economie
4. Energie- en hulpbronnenefficiënte gebouwen4.1. Bouwen en renoveren op een energie- en hulpbronnenefficiënte manier
5. Duurzame en slimme mobiliteit5.1. Groene luchthavens en havens als multimodale hubs voor duurzame en slimme mobiliteit
6. Van boer tot bord6.1. Het testen en demonstreren van systeeminnovaties voor duurzame voeding van boer tot bord
7. Biodiversiteit en ecosystemen7.1. Herstel van de biodiversiteit en de ecosysteemdiensten
8. Nul-vervuiling, gifvrije omgevingen8.1. Innovatieve, systemische oplossingen zonder vervuiling om de gezondheid, het milieu en de natuurlijke hulpbronnen te beschermen tegen hardnekkige en mobiele chemische stoffen.
8.2. Bevordering van de regelgevingswetenschap om chemische en farmaceutische mengsels aan te pakken: van wetenschap
tot op feiten gebaseerd beleid
Horizontaal
9. Versterking van de kennis9.1. Capaciteiten en diensten van Europese onderzoeksinfrastructuren om de uitdagingen van de Europese “Green Deal” aan te pakken
9.2. Ontwikkeling van eindgebruikersproducten en -diensten voor alle belanghebbenden en burgers ter ondersteuning van de aanpassing aan en de beperking van de gevolgen van de klimaatverandering
9.3. Een transparante en toegankelijke oceaan: naar een digitale tweeling van de oceaan
10. Burgers mondig maken10.1. Europese capaciteiten voor overleg met en participatie van de burgers in het kader van de “Green Deal”.
10.2. Gedrags-, sociale en culturele veranderingen voor de Green Deal
10.3. Burgers in staat stellen actie te ondernemen op het gebied van klimaatverandering en milieubescherming door middel van onderwijs, burgerkunde, waarnemingsinitiatieven en burgerparticipatie

Projectomvang en subsidiepercentages

Afhankelijk van het onderwerp waarvoor partijen een subsidieaanvraag indienen, varieert de gewenste projectomvang tussen de 0,5 en 40 miljoen euro. De Green Deal-onderwerpen ondersteunen drie soorten acties:

  • Research and Innovation Action (RIA): financiering van onderzoeksprojecten voor het aanpakken van duidelijk omschreven uitdagingen, die kunnen leiden tot de ontwikkeling van nieuwe kennis of een nieuwe technologie (subsidiepercentage 100%)
  • Innovation Action (IA): financiering is meer gericht op activiteiten die dichter bij de markt staan. Bijvoorbeeld het maken van prototypes; het testen, demonstreren en opschalen van producten of diensten als deze gericht zijn op de productie van nieuwe of verbeterde producten of diensten (subsidiepercentage 70%)
  • Coordination and Support Action (CSA): financiering heeft betrekking op de coördinatie en het opzetten van netwerken van onderzoek en innovatieprojecten, -programma’s en -beleid (subsidiepercentage 100%).

De meeste onderwerpen ondersteunen één soort actie, enkele onderwerpen ondersteunen meerdere soorten acties.

Deadline en beoordelingscriteria

De deadline voor het indienen van een aanvraag is 26 januari 2021. De beste projecten krijgen subsidie. De Commissie toetst een Green Deal-aanvraag aan de volgende criteria:

  • uitmuntendheid
  • impact
  • kwaliteit en efficiëntie van de implementatie.

Wat kunnen wij voor u doen?

Bent u bezig met het opstellen van een Green Deal-subsidieaanvraag, en heeft u behoefte aan hulp bij de laatste lastige onderdelen? De adviseurs van EGEN hebben jarenlange ervaring met Horizon 2020-projecten. Zij kunnen u helpen met een deskundige controle van uw aanvraag, extra partners aandragen of andere waardevolle tips geven die uw subsidiekansen aanzienlijk vergroten. Voor Green Deal-aanvragen projecten die nog helemaal ‘van scratch’ af aan moeten worden vormgegeven biedt de deadline van 26 januari 2021 (te) weinig ruimte. Maar onze experts vertellen u graag meer over andere subsidiekansen die aansluiten op uw plannen.

Meer nieuws

Expert vertelt: de EIA en MIA bieden meer subsidiekansen dan u denkt!

Expert vertelt: de EIA en MIA bieden meer subsidiekansen dan u denkt!

De stimuleringsregelingen EIA en MIA\Vamil gelden voor investeringen op de Energie- en Milieu-investeringslijst. Maar soms bieden ze óók kansen voor duurzame investeringen die niet met zoveel woorden staan genoemd op die lijsten, via een 'generieke’ aanvraag. We...

Lees meer
Subsidie voor eerste regionale waterstofnetwerk: H2avennet

Subsidie voor eerste regionale waterstofnetwerk: H2avennet

In de wereldwijde strijd tegen klimaatverandering wordt de focus steeds meer gelegd op hernieuwbare energiebronnen die de transitie naar een duurzame toekomst kunnen versnellen. Een van de meest veelbelovende ontwikkelingen op dit gebied is groene waterstof, een...

Lees meer

Contact

Meer weten?

Hoe kunnen we je helpen? Neem contact met ons op of stuur ons een bericht voor een snel antwoord.

E-mailadres
info@egen.green

Telefoonnummer
+31 (0)88 838 13 81