Commissie verstrekt 300 miljoen LIFE-subsidie

02/12/2021

De Europese Commissie heeft onlangs bijna 300 miljoen euro aan LIFE-subsidie toegekend aan 132 nieuwe projecten. De projecten, die plaatsvinden in bijna alle EU-lidstaten, zijn de goedgekeurde projecten van de ‘oude’ LIFE 2020 aanvraagronde. Het ‘nieuwe’ LIFE-programma 2021-2027 is inmiddels van start gegaan. EGEN (onderdeel van de PNO Group) heeft gespecialiseerde kennis van de LIFE-regeling, zowel wat betreft het aanvragen ervan als het naleven van alle subsidieregels voor een optimaal rendement (compliance). 

Hoe zat het met het nieuwe LIFE-programma?

LIFE is het belangrijkste Europese subsidieprogramma op het gebied van milieu en klimaat. In juli dit jaar startte de eerste aanvraagronde (‘call for proposals’) van het nieuwe LIFE-meerjarenprogramma voor de periode 2021-2027 met een subsidiebudget van bijna 5,5 miljard euro.

Het nieuwe LIFE-meerjarenprogramma bestaat uit twee hoofdprogramma’s en vier afzonderlijke deelprogramma’s. Deze zijn:

Milieu:

  • Natuur en Biodiversiteit
  • Circulaire economie en levenskwaliteit

Klimaatactie:

  • Klimaatadaptatie en -mitigatie
  • Schone energietransitie.

Doelgroep van het LIFE-programma

Het LIFE-programma staat in principe open voor bedrijven, kennisinstellingen, overheidsorganisaties en NGO’s die werken aan milieu- en klimaatinnovaties in de EU. De lat ligt echter vrij hoog: kleine innovaties of gewone milieu-investeringen vallen buiten de scope van het LIFE-programma. Kansen zijn er alleen voor innovatieve projecten met significant positieve milieueffecten (in ieder geval op Europees niveau) die ook op andere plekken in Europa goed te repliceren zijn. Doorgaans gaat het om meerjarige innovatieprojecten op basis van proefprojecten, demonstratieprojecten en ‘best practices’. Hoewel een LIFE-aanvraag in principe door één partij kan worden ingediend, worden LIFE-projecten vaak uitgevoerd door samenwerkingsverbanden waarbij meerdere Europese partners betrokken zijn.

132 goedgekeurde projecten

Van de LIFE 2020 aanvraagronde heeft de Europese Commissie 132 projecten goedgekeurd voor een bedrag van bijna 300 miljoen euro. De Commissie investeert ongeveer 223 miljoen euro in projecten op het gebied van milieu en hulpbronnenefficiëntie, natuur en biodiversiteit, en milieugovernance en -voorlichting. Ook investeert ze ruim 70 miljoen euro in projecten voor klimaatadaptatie en -mitigatie en governance van en voorlichting over klimaatverandering.

De onderverdeling naar typen en aantal goedgekeurde projecten ziet er als volgt uit:

Type project Aantal goedgekeurd
Natuur en biodiversiteit 39
Milieu en hulpbronnenefficiëntie 45
Milieugovernance en voorlichting 8
Mitigatie van de klimaatverandering 17
Aanpassing aan de klimaatverandering 17
Klimaatgovernance en -voorlichting 6

LIFE-project Attero

EGEN heeft gespecialiseerde kennis van de LIFE-regeling, zowel wat betreft het aanvragen ervan als het naleven van alle subsidieregels voor een optimaal rendement (compliance). Afvalverwerkings-bedrijf Attero heeft ruim 30 miljoen euro geïnvesteerd in een Polymeren Recycling Plant in Wijster (Drenthe). Deze fabriek versnippert en reinigt plastic afval, waarbij gebruik wordt gemaakt van de restwarmte van Attero’s afvalenergiecentrale. De korreltjes (granulaat) die dit proces oplevert, zijn van zo’n hoge kwaliteit dat ze kunnen worden gebruikt voor nieuwe folietoepassingen. Met behulp van EGEN heeft het bedrijf hiervoor LIFE-subsidie aangevraagd en het project onlangs succesvol afgerond.

Vooruitblik naar LIFE in 2022

Wat de LIFE-subsidie in 2022 precies brengt, is op dit moment moeilijk te zeggen.

Uit de laatst gecommuniceerde informatie van de Commissie blijkt wel dat indiening van de  Standard Action Projects (SAP), de ‘traditionele projecten’, ook in 2022 via een één-fase-procedure verloopt. Met andere woorden: aanvragers moeten direct een volledige aanvraag indienen. Het voorbereiden van een dergelijke aanvraag vraagt om een zorgvuldige voorbereiding. De deadline is nog niet bekend, maar dit zou in september kunnen zijn.

Meer nieuws

Regeling Groenprojecten 2022 start in juni

Regeling Groenprojecten 2022 start in juni

Investeerders in projecten met een 'groen' karakter kunnen daarvoor een voordelige lening aanvragen via de regeling Groenprojecten. Met ingang van 1 juni 2022 geldt een gewijzigde regeling, die ruimte biedt voor verschillende nieuwe soorten duurzame en innovatieve...

Lees meer
Attero spant zich in voor meer recycling van plasticfolie

Attero spant zich in voor meer recycling van plasticfolie

Milieubedrijf Attero biedt duurzame oplossingen voor afvalstromen van huishoudens, bedrijven en overheden. Al negentig jaar is het bedrijf actief in het terugwinnen en hergebruiken van energie en grondstoffen uit afval. Samen met verschillende ketenpartners neemt...

Lees meer
LIFE-subsidie aanvragen? Ga tijdig aan de slag!

LIFE-subsidie aanvragen? Ga tijdig aan de slag!

Werkt jouw organisatie aan projecten die het klimaat en milieu ten goede komen? En die bijdragen aan de Europese doelstellingen op dit gebied? Dan kun je in aanmerking komen voor subsidie uit het Europese LIFE-programma. Op 17 mei is een nieuwe serie...

Lees meer

Contact

Meer weten?

Hoe kunnen we je helpen? Neem contact met ons op of stuur ons een bericht voor een snel antwoord.

E-mailadres
info@egen.green

Telefoonnummer
+31 (0)88 838 13 81