Afsluitende conferentie COLLECTORS online

16/11/2020

Op 17 november aanstaande vindt de afsluitende conferentie van het Europese afvalproject COLLECTORS online plaats met als thema ‘What policies to make waste management shift toward circular economy?’ COLLECTORS is een via Horizon 2020 gefinancierd project dat tot doel heeft ‘best practices’ te identificeren, en op basis daarvan een bijdrage te leveren aan de verbetering van afvalinzamelings- en sorteringssystemen. EGEN experts Tjerk Wardenaar en Twan van Leeuwen zullen hier de belangrijkste project resultaten presenteren.

Afvalstromen op een dynamische kaart

Het project COLLECTORS richt zich op drie afvalstromen: papier en verpakkingen, afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (WEEE) en bouw- en sloopafval (BSA). Om een en ander in kaart te brengen, conclusies te trekken en verbeteringen te realiseren is het project in drie fasen opgesplitst:

  • Inventarisatie: het in kaart brengen, harmoniseren en publiceren van bestaande informatie over afvalinzamelingssystemen in heel Europa voor verpakkingen en papierafval, WEEE en BSA; deze informatie is nu te vinden op dit webplatform, waar op basis van een aantal variabelen een dynamisch overzicht van de resultaten wordt geboden
  • Analyse: beoordeling van de algemene prestaties van afvalinzamelingssystemen in verschillende geografische gebieden op basis van vergelijkbare gegevens voor twaalf casestudies (vier per afvalstroom), met behulp van levenscyclusanalyses en kosten-batenanalyses.
  • Realisatie: stimuleren van het succesvol uitvoeren van beter presterende afvalinzamelingssystemen door het verstrekken van richtlijnen voor de inzameling van de drie afvalstromen, met inbegrip van instructies op maat per type locatie. Hieronder vallen ook beleidsaanbevelingen om de verschillende betrokken beleidsniveaus op elkaar af te stemmen.

Alles komt samen op de online eindconferentie op 17 november 2020

Op de eindconferentie, die helaas online moet plaatsvinden, worden alle resultaten, conclusies en aanbevelingen gedeeld met de relevante EU-instituties en alle andere belanghebbenden en geïnteresseerden. De belangrijkste resultaten van het project zullen worden gepresenteerd, gevolgd door twee roundtables; een over het verbeteren van de lokaal afvalmanagement en de traceerbaarheid van gesorteerd afval, en een tweede over economische instrumenten en hoe recycling financieel haalbaar te maken.

Mocht u het evenement willen bijwonen dan kunt u zich hier aanmelden. Wilt u, in de wandelgangen van de conferentie, van gedachten willen wisselen met een van onze bij dit project betrokken consultants, neem dan contact met ons op via 088-8381381 of stuur ons een berichtje.

Meer nieuws

Nieuwe aanvraagrondes VEKI en TSE bekendgemaakt

Nieuwe aanvraagrondes VEKI en TSE bekendgemaakt

Liefst drie nieuwe subsidierondes voor de industrie- en energiesector maakte het ministerie van EZK deze week bekend. Over een ervan (de VEKI-subsidie) schreven we nog recent, maar de twee andere rondes waren een grotere verrassing. Hieronder geven we een eerste...

Lees meer
Samen bouwen we aan de circulaire economie

Samen bouwen we aan de circulaire economie

Een volledig circulaire economie in 2050, daar moeten we volgens de rijksoverheid naartoe. Nieuwe subsidieregelingen worden opgetuigd om ondernemers te bewegen tot circulaire innovaties – binnen het bedrijf zelf óf samen met partners binnen de product- of...

Lees meer
Nieuwe VEKI-subsidieronde komt er nu snel aan

Nieuwe VEKI-subsidieronde komt er nu snel aan

Wil jij als industriële onderneming fors investeren in CO2-reductie? Dan kun je in aanmerking komen voor de subsidie Versnelde klimaatinvesteringen in de industrie (VEKI). Naar verwachting gaat binnen enkele weken een nieuwe subsidieronde van start. Waarvoor is de...

Lees meer

Contact

Meer weten?

Hoe kunnen we je helpen? Neem contact met ons op of stuur ons een bericht voor een snel antwoord.

E-mailadres
info@egen.green

Telefoonnummer
+31 (0)88 838 13 81