Afsluitende conferentie COLLECTORS online

Gepubliceerd op: 16 november 2020 | Laatst bijgewerkt op: 3 juni 2022

Op 17 november aanstaande vindt de afsluitende conferentie van het Europese afvalproject COLLECTORS online plaats met als thema ‘What policies to make waste management shift toward circular economy?’ COLLECTORS is een via Horizon 2020 gefinancierd project dat tot doel heeft ‘best practices’ te identificeren, en op basis daarvan een bijdrage te leveren aan de verbetering van afvalinzamelings- en sorteringssystemen. EGEN experts Tjerk Wardenaar en Twan van Leeuwen zullen hier de belangrijkste project resultaten presenteren.

Afvalstromen op een dynamische kaart

Het project COLLECTORS richt zich op drie afvalstromen: papier en verpakkingen, afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (WEEE) en bouw- en sloopafval (BSA). Om een en ander in kaart te brengen, conclusies te trekken en verbeteringen te realiseren is het project in drie fasen opgesplitst:

  • Inventarisatie: het in kaart brengen, harmoniseren en publiceren van bestaande informatie over afvalinzamelingssystemen in heel Europa voor verpakkingen en papierafval, WEEE en BSA; deze informatie is nu te vinden op dit webplatform, waar op basis van een aantal variabelen een dynamisch overzicht van de resultaten wordt geboden
  • Analyse: beoordeling van de algemene prestaties van afvalinzamelingssystemen in verschillende geografische gebieden op basis van vergelijkbare gegevens voor twaalf casestudies (vier per afvalstroom), met behulp van levenscyclusanalyses en kosten-batenanalyses.
  • Realisatie: stimuleren van het succesvol uitvoeren van beter presterende afvalinzamelingssystemen door het verstrekken van richtlijnen voor de inzameling van de drie afvalstromen, met inbegrip van instructies op maat per type locatie. Hieronder vallen ook beleidsaanbevelingen om de verschillende betrokken beleidsniveaus op elkaar af te stemmen.

Alles komt samen op de online eindconferentie op 17 november 2020

Op de eindconferentie, die helaas online moet plaatsvinden, worden alle resultaten, conclusies en aanbevelingen gedeeld met de relevante EU-instituties en alle andere belanghebbenden en geïnteresseerden. De belangrijkste resultaten van het project zullen worden gepresenteerd, gevolgd door twee roundtables; een over het verbeteren van de lokaal afvalmanagement en de traceerbaarheid van gesorteerd afval, en een tweede over economische instrumenten en hoe recycling financieel haalbaar te maken.

Mocht u het evenement willen bijwonen dan kunt u zich hier aanmelden. Wilt u, in de wandelgangen van de conferentie, van gedachten willen wisselen met een van onze bij dit project betrokken consultants, neem dan contact met ons op via 088-8381381 of stuur ons een berichtje.

Meer nieuws

Expert vertelt: de EIA en MIA bieden meer subsidiekansen dan u denkt!

Expert vertelt: de EIA en MIA bieden meer subsidiekansen dan u denkt!

De stimuleringsregelingen EIA en MIA\Vamil gelden voor investeringen op de Energie- en Milieu-investeringslijst. Maar soms bieden ze óók kansen voor duurzame investeringen die niet met zoveel woorden staan genoemd op die lijsten, via een 'generieke’ aanvraag. We...

Lees meer
Subsidie voor eerste regionale waterstofnetwerk: H2avennet

Subsidie voor eerste regionale waterstofnetwerk: H2avennet

In de wereldwijde strijd tegen klimaatverandering wordt de focus steeds meer gelegd op hernieuwbare energiebronnen die de transitie naar een duurzame toekomst kunnen versnellen. Een van de meest veelbelovende ontwikkelingen op dit gebied is groene waterstof, een...

Lees meer

Contact

Meer weten?

Hoe kunnen we je helpen? Neem contact met ons op of stuur ons een bericht voor een snel antwoord.

E-mailadres
info@egen.green

Telefoonnummer
+31 (0)88 838 13 81