AanZET-subsidie voor zero-emissie trucks krijgt groen licht

05/05/2022

Een belangrijke stap op de weg naar een duurzamer Nederlands vrachtvervoer: de langverwachte aanschafsubsidie voor schone zero-emissie vrachtwagens (‘AanZET’) gaat op 9 mei officieel open voor aanvragen. De uiteindelijke regeling wijkt op sommige punten af van de eerdere plannen en bekendmakingen. In dit artikel vertellen we meer over alle voorwaarden en voordelen.

Aanschafsubsidie Zero-Emissie Trucks (AanZET)

Eind 2021 schreven wij al over de plannen voor de AanZET-subsidieregeling. De regeling vormt een belangrijke aanvulling op bestaande subsidieregelingen als de SEPP (voor de aanschaf van elektrische personenauto’s door particulieren), de SEBA (voor emissieloze bedrijfsauto’s) en de nieuwe SSEB-subsidie (voor de aanschaf van schone en emissieloze bouwvoertuigen). De AanZET-regeling maakt het voor ondernemers aantrekkelijker om te investeren in schone vrachtwagens: de subsidie verkleint het prijsverschil tussen een ‘klassieke’ dieseltruck en een schone zero-emissie truck.

Doelgroep: wie kan de AanZET-subsidie aanvragen?

De AanZET-regeling is gericht op ondernemers die een N2 of N3 vrachtauto willen aanschaffen. De subsidie is bedoeld als stimulans om niet te kiezen voor een ‘gewone dieseltruck’, maar voor een schone, emissieloze vrachtwagen met batterij-elektrische of waterstof-elektrische aandrijving. Er kan subsidie worden aangevraagd voor de aanschaf van één of meer vrachtwagens (maximaal 20).

Niet iedereen kan een beroep doen op de AanZET-regeling. De subsidie is alleen bedoeld voor bedrijven en non-profit-instellingen (zoals stichtingen en ziekenhuizen). Particulieren en overheidsinstellingen vallen buiten de doelgroep en kunnen deze subsidie dus niet aanvragen.

Hoeveel bedraagt de subsidie?

De subsidie bestaat uit een bijdrage aan de meerkosten van de emissieloze vrachtwagen ten opzichte van een dieselvrachtwagen. Het subsidiebedrag zal steeds afhangen van drie factoren: 1) het type voertuig, 2) de verkoopprijs, en 3) het type organisatie dat de vrachtwagen aanschaft.

Voor een zero-emissie N2 bakwagenchassis van 4.250 kg of zwaarder:

 • grote ondernemingen: de subsidie vergoedt 12,5% van de verkoopprijs (tot maximaal 17.800 euro)
 • middelgrote ondernemingen: de subsidie vergoedt 19% van de verkoopprijs (tot maximaal 26.800 euro)
 • kleine ondernemingen en non-profitinstellingen: de subsidie vergoedt 25% van de verkoopprijs (tot maximaal 35.700 euro).

Voor een zero-emissie N3 bakwagenchassis tot en met 18.000 kg:

 • grote ondernemingen: de subsidie vergoedt 15% van de verkoopprijs (tot maximaal 43.600 euro)
 • middelgrote ondernemingen: de subsidie vergoedt 21,5% van de verkoopprijs (tot maximaal 63.700 euro)
 • kleine ondernemingen en non-profitinstellingen: de subsidie vergoedt 28,5% van de verkoopprijs (tot maximaal 84.000 euro).

Voor een zero-emissie N3 bakwagenchassis vanaf 18.000 kg:

 • grote ondernemingen: de subsidie vergoedt 16,9% van de verkoopprijs (tot maximaal 56.700 euro)
 • middelgrote ondernemingen: de subsidie vergoedt 24,3% van de verkoopprijs (tot maximaal 81.500 euro)
 • kleine ondernemingen en non-profitinstellingen: de subsidie vergoedt 31,7% van de verkoopprijs (tot maximaal 106.300 euro).

Voor een zero-emissie N3 opleggertrekker:

 • grote ondernemingen: de subsidie vergoedt 20% van de verkoopprijs (tot maximaal 72.700 euro)
 • middelgrote ondernemingen: de subsidie vergoedt 28,5% van de verkoopprijs (tot maximaal 102.300 euro)
 • kleine ondernemingen en non-profitinstellingen: de subsidie vergoedt 37% van de verkoopprijs (tot maximaal 131.900 euro).

Als korte toelichting op de bovenstaande categorieën: een onderneming is middelgroot als sprake is van minder dan 250 werknemers, een jaaromzet van niet meer dan 50 miljoen euro en/of een jaarlijks balanstotaal van niet meer dan 43 miljoen euro. Worden deze variabelen overschreden dan is sprake van een grote onderneming. Een kleine onderneming heeft minder dan 50 werknemers en een jaaromzet (of balanstotaal) tot 10 miljoen euro.

Belangrijkste subsidievoorwaarden

We noemen hier kort enkele belangrijke subsidievoorwaarden:

 • Het moet gaan om een vrachtauto van het type N2 of N3 (zoals hierboven bedoeld). De vrachtwagen is volledig emissieloos (uitstootvrij) en rijdt alleen met een elektromotor.
 • De vrachtwagen moet nieuw worden aangeschaft. Het kan daarbij gaan om koop-, maar óók om financial lease. In dat laatste geval moet de subsidie worden aangevraagd door de ‘lessee’ (het bedrijf dat de vrachtwagen gaat financial-leasen). Bij operational lease kan alleen de leasemaatschappij/verhuurder de AanZET-subsidie aanvragen.
 • De vrachtauto moet minstens vier jaar in eigendom blijven van de subsidieontvanger (dit wordt gecontroleerd op basis van de tenaamstelling bij RDW). De subsidie wordt berekend op basis van de aanschafprijs (exclusief btw) zoals opgenomen in het koop- of financial leasecontract.
 • Op het moment van de subsidieaanvraag mogen er nog geen definitieve verplichtingen zijn aangegaan. Er moet dan sprake zijn van een voorlopige koop- of financial-leaseovereenkomst (zonder onherroepelijke verplichtingen) die is gesloten op of na 1 januari 2022 (niet eerder).

Enkele bijkomende voordelen

Bedrijven die een emissieloze vrachtauto aanschaffen, kunnen naast de AanZET-subsidie ook nog gebruik maken van een ander voordeel: de Milieu-investeringsaftrek (MIA). Daarmee kun je nóg een deel van de meerkosten afdekken. Ook bedrijven die investeren in extra laad- of tankinfrastructuur op hun eigen terrein kunnen gebruik maken van de MIA-regeling.

En er zijn nog meer redenen om te investeren in een schone zero-emissie truck (en dan doelen we nog niet eens op de milieu-effecten). Want na een beperkt aantal jaren van ‘positieve prikkels’ (zoals de AanZET-subsidie en het MIA-voordeel) volgen meestal ook negatieve overheidsmaatregelen. Zo wordt voor de toekomst al nagedacht over een ‘vrachtwagenheffing’ op basis van CO₂-uitstoot.

Belangstelling?

Het indienen van aanvragen voor deze eerste AanZET-subsidieronde is mogelijk van 9 mei tot uiterlijk 31 december 2022 (12:00 uur). Maar let op: de subsidies worden verdeeld op volgorde van binnenkomst en zolang het jaarbudget reikt. Het budget bedraagt dit jaar 13,5 miljoen euro.

De komende jaren volgen er nog meer AanZET-aanvraagrondes. De planning is als volgt:

 • in 2023: van 2 januari 2023 (9:00 uur) tot en met 31 december 2023 (12:00 uur)
 • in 2024: van 2 januari 2024 (9:00 uur) tot en met 31 december 2024 (12:00 uur)
 • in 2025: van 2 januari 2025 (9:00 uur) tot en met 31 december 2025 (12:00 uur)
 • in 2026: van 2 januari 2026 (9:00 uur) tot en met 31 december 2026 (12:00 uur)
 • in 2027: van 4 januari 2027 (9:00 uur) tot en met 8 mei 2027 (12:00 uur).

De subsidiepercentages en maximale subsidiebedragen kunnen elk jaar worden bijgesteld.

Meer weten?

De experts van EGEN hebben veel ervaring met het aanvragen van subsidies op het gebied van transport, klimaat en innovatie. Zij vertellen je graag welke regelingen het beste aansluiten op de plannen en wensen van jouw bedrijf. En natuurlijk kunnen ze ook helpen bij het opstellen van een optimale subsidieaanvraag. Leg ons je plannen voor! Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht via het formulier hieronder.

Meer nieuws

Europa loopt voorop bij waterstofinnovaties

Europa loopt voorop bij waterstofinnovaties

Waterstof is 'hot', zo merken de experts van PNO Chemistry en EGEN al geruime tijd. Hetzelfde beeld komt naar voren in een recente studie van het Internationaal Energieagentschap (IEA) en het Europees Octrooibureau (EOB). Zij deden onderzoek naar internationale trends...

Lees meer
Subsidie Circulaire Ketenprojecten vereist snelle indiening

Subsidie Circulaire Ketenprojecten vereist snelle indiening

Ook in 2023 is er weer subsidie voor het circulair maken van product- en materiaalketens. De regeling Circulaire Ketenprojecten gaat op 23 maart open voor aanvragen. Eén ding is zeker: belangstellenden moeten er snel bij zijn! Over de subsidie Circulaire...

Lees meer

Contact

Meer weten?

Hoe kunnen we je helpen? Neem contact met ons op of stuur ons een bericht voor een snel antwoord.

E-mailadres
info@egen.green

Telefoonnummer
+31 (0)88 838 13 81