Klantverhaal netwerkbeheerder Enexis: hoe een Groningse wijk overstapt op waterstof met behulp van de DEI+ subsidie

Onze klant, netbeheerder Enexis, is een bijzonder project gestart: in Groningen gaat zij een jaren 70 woonwijk aansluiten op een waterstofnetwerk. Voor dit project toonde EGEN aan dat waterstof een kansrijke technologie is voor de transitie naar aardgasvrij wonen. De DEI+ regeling sluit perfect aan op de plannen van Enexis. Wij hebben ze geadviseerd om gebruik te maken van deze regeling en ze daarnaast geholpen met de aanvraag.

Over de DEI+ subsidie

Bij de DEI+ subsidie ligt de nadruk op innovatieve oplossingen waarmee bedrijven CO2-emissiereductie kunnen realiseren. Het aardgasloos of aardgasklaar maken van woonwijken is hier een goed voorbeeld van. EGEN heeft veel ervaring met de DEI-subsidie en heeft veel kennis in huis op het gebied van waterstofproductie, distributie, transport en toepassing in bijvoorbeeld de gebouwde omgeving.

Lees meer over de DEI+ subsidie.

De uitdaging

Dit project omvat een geheel nieuw concept: waterstof, als alternatief voor aardgas, distribueren binnen bestaande woningen. Momenteel gebeurt dit voornamelijk in nieuwbouwwoningen. Juist voor bestaande woningen heeft waterstof grote potentie gezien hier technieken als PV-panelen of elektrificatie maar een geringe bijdrage leveren. EGEN heeft aan de hand van de DEI+ vereisten, in combinatie met haar ervaring op het gebied van waterstofprojecten, advies gegeven op de businesscase van Enexis.

De oplossing

Dit project is een nieuw concept dat in de praktijk nog niet vaak is toegepast. Het is daarom belangrijk dat het duidelijk is wie gedurende het traject de communicatie naar de bewoners verzorgt, wie verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van waterstofketels en wie de installatie van de elektrolyser op zich neemt. Concreet heeft EGEN de aanvraag vormgegeven en hebben wij in samenwerking met de projectpartners de aanvraag gepositioneerd (scoping). Ook hebben we de rollen en verantwoordelijkheden vastgelegd en voor alle partners een individuele projectbegroting opgesteld die rijmt met de vereisten vanuit de regeling.

Het resultaat

EGEN heeft het aanvraagtraject voor de DEI+ regeling succesvol begeleid met als resultaat een positieve beschikking voor het project. Mede dankzij dit financiële ‘steuntje in de rug’ gaat het project binnenkort van start. Bovendien is gebleken dat het project breed gedragen wordt. Er is voldoende steun en deelname onder de bewoners waardoor zij samen met Enexis gaan bijdragen aan een duurzame toekomst.

“Groene waterstof heeft enorme potentie om bestaande woningen te verduurzamen en daarbij hoge CO2-reductie te realiseren. Dit project draagt bij aan het verhogen van het tempo van de transitie naar aardgasvrije wijken. Wij zijn er trots op dat we met deze pilot als showcase meehelpen aan ons ultieme doel: grootschalige uitrol in Nederland mogelijk maken!”

Meer nieuws

Subsidie ‘Waterstof in Mobiliteit’ start in 2024

Subsidie ‘Waterstof in Mobiliteit’ start in 2024

Afgelopen maand werd meer bekend over de plannen voor een nieuwe subsidieregeling ‘Waterstof in Mobiliteit’. Met die subsidie wil het kabinet een extra impuls geven aan het gebruik van waterstof binnen de transport- en mobiliteitssector. De regeling start naar...

Lees meer
Ontwerp Meerjarenprogramma Klimaatfonds 2024

Ontwerp Meerjarenprogramma Klimaatfonds 2024

Het Klimaatfonds 2024 wordt een belangrijke schakel in het behalen van de doelstelling van ten minste 55% CO2-reductie in 2030. Met een budget van 35 miljard euro gaat het Klimaatfonds vanaf volgend jaar extra klimaatuitgaven mogelijk maken in Nederland. “Het...

Lees meer
Vijf voordelen van de VEKI-subsidie

Vijf voordelen van de VEKI-subsidie

Vrij stilletjes ging zij afgelopen week van start: de nieuwe aanvraagronde van de VEKI-subsidie. De beperkte media-aandacht is best opvallend, want het gaat hier om misschien wel de grootste en belangrijkste nationale subsidieregeling voor industriebedrijven die...

Lees meer

Contact

Meer weten?

Hoe kunnen we je helpen? Neem contact met ons op of stuur ons een bericht voor een snel antwoord.

E-mailadres
info@egen.green

Telefoonnummer
+31 (0)88 838 13 81