SDE++

Subsidie voor hernieuwbare energie en CO2-reducerende technieken

Contact EGEN

CO2 verminderen of afvangen

Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++)

SDE++ is de korte benaming voor de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en klimaattransitie. De regeling biedt meerjarige exploitatiesubsidies voor ‘klimaatinvesteringen’. Bijvoorbeeld voor het (grootschalig) opwekken van duurzame energie, maar ook voor bepaalde CO₂-reducerende installaties (die bijdragen aan de energietransitie en de reductie van broeikasgassen).

In het kort

SDE++ overzicht

Voor wie?

Bedrijven

(Non-)profitinstellingen in de sectoren industrie, landbouw, elektriciteit en de gebouwde omgeving

Wanneer?

De SDE++ aanvraagronde staat open voor aanvragen van 5 september tot en met 5 oktober 2023.

Lees hier meer over de openstellingsrondes.

Hoeveel?

Voor de SDE++ ronde van 2023 is een budget gereserveerd van in totaal 8 miljard euro. Lees meer over de subsidiebedragen van SDE++.

Waarvoor?

Subsidie voor reductie van CO₂-uitstoot

Subsidie voor productie van hernieuwbare elektriciteit en gas

Subsidie voor CO₂-arme warmte en productie.

Overzicht van

SDE++ categorieën

Hernieuwbare elektriciteit

  • Osmose
  • Waterkracht
  • Wind
  • Zon-PV

Hernieuwbare warmte (WKK)

  • Biomassa
  • Compostering
  • Geothermie (ultra)diep
  • Zonthermie

Hernieuwbaar gas

  • Biomassa (vergisting en vergassing)

CO2-arme warmte

  • Aquathermie (TEO, TEA en TED)
  • Daglichtkas
  • Zon-PVT panelen met warmtepomp
  • Elektrische boiler
  • Geothermie ondiep
  • Restwarmte
  • Industriële warmtepomp
  • Lucht-water-warmtepompen (nieuw in 2023!)

CO2-arme productie

  • CO2-afvang en -opslag
  • CO2-afvang en -gebruik
  • Geavanceerde hernieuwbare brandstoffen
  • Waterstof uit elektrolyse

Meer weten over de categorieën en technieken? Download de brochure SDE++ 2023 van RVO.nl.

SDE++ aanpassingen

Nieuw in 2023

Nieuw in 2023 is de mogelijkheid om SDE++ subsidie aan te vragen voor lucht-water-warmtepompen (voor het op grote schaal verwarmen van water met warmte uit de buitenlucht). Ook nieuw is de mogelijkheid om in (bepaalde gevallen) een toegekende SDE++ aanvraag in te trekken en opnieuw in te dienen voor een gunstiger subsidiebedrag. Een derde grote wijziging in 2023 is de introductie van budgettaire ‘hekjes’ die zorgen voor een afwijkende beoordelingssystematiek bij bepaalde technieken. Lees meer details in ons artikel over wijzigingen in de SDE++.

Voldoe aan de eisen

Voorwaarden SDE++

Wil je in aanmerking komen voor de SDE++? Dan moet je voldoen aan een aantal algemene voorwaarden:

De subsidie is alleen bedoeld voor beoogde producenten.

Per categorie kun je één aanvraag indienen.

Zorg voor een sterke haalbaarheidsstudie.

Meestal zijn voor de productie-installatie één of meer vergunningen vereist.

Het bedrag waarvoor je subsidie aanvraagt (het zogenoemde fasebedrag) kan variëren.

Verhoog de succeskansen van jouw aanvraag

SDE++ Market Intelligence Study

De SDE++ regeling bestaat uit vijf inschrijvingsfasen, waarbij fase 1 de meest kosteneffectieve technologieën bevat, gevolgd door fase 2, 3, 4 en 5. EGEN heeft een strategische studie ontwikkeld, de SDE++ Market Intelligence Study, die je kunt gebruiken om je kansen te optimaliseren.

De Market Intelligence Study biedt dus een solide basis voor het bepalen van een optimale inschrijfprijs voor jouw SDE-project. Onderdelen die in het rapport worden besproken zijn onder andere:

Wat is de verwachte SDE++ budgetclaim per categorie?

Analyse van het verloop van de begrotingsvordering in de tijd

Binnen welke fase kun je het beste bieden?

whitepaper-market-intelligence-study01

Waarom deze subsidie?

Doel van de SDE++

De SDE++ is een subsidie voor de inzet van technieken voor de opwekking van hernieuwbare energie en van andere CO2-verlagende technieken. Zo wil de overheid ervoor zorgen dat de energietransitie in Nederland haalbaar en betaalbaar blijft.

“Bij EGEN werk ik aan energiebesparing in de industrie en grootschalige duurzame energieprojecten. Ik ga met klanten in gesprek over energie en duurzaamheid en kom met praktische kansen vanuit de wet- en regelgeving. Zo werk ik mee aan het ontwikkelen van projecten met een grote impact.”

Neem contact op met Niels Schoorlemmer →

Subsidiebedragen

Hoeveel levert de SDE++ subsidie op?

De SDE++ vergoedt het verschil tussen de kostprijs van de duurzame energie of de te verminderen CO2-uitstoot en de (mogelijke) opbrengsten. De subsidie wordt toegekend over een periode van 12 of 15 jaar. Hoeveel jaren je subsidie krijgt, is afhankelijk van de technologie die je gebruikt. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de toegepaste technologie en de CO2-reductie die je daarmee uiteindelijk realiseert. De maximale subsidie-intensiteit waarop je met een SDE++-techniek aanspraak kunt maken, is 400 euro per ton CO2-reductie.

 • Fase 1 – Voor projecten met een subsidie-intensiteit tot maximaal 90 euro per ton CO2
 • Fase 2 – Voor projecten met een subsidie-intensiteit tot maximaal 180 euro per ton CO2
 • Fase 3 – Voor projecten met een subsidie-intensiteit tot maximaal 240 euro per ton CO2
 • Fase 4 – Voor projecten met een subsidie-intensiteit tot maximaal 300 euro per ton CO2
 • Fase 5 – Voor projecten met een subsidie-intensiteit tot maximaal 400 euro per ton CO2

 

Gefaseerde openstelling

Openstellingsronde SDE++

Een openstellingsronde van de SDE++ kent vijf fasen. De tabel hiernaast heeft betrekking op de nieuwe ronde die op 5 september 2023 van start gaat. Tijdens de eerste fase kun je alleen subsidie aanvragen voor projecten met een subsidiebehoefte tot een bepaald subsidiebedrag per ton CO2. Tijdens de volgende fasen wordt dit maximale subsidiebedrag per ton CO2 stapsgewijs opgehoogd. Je mag ook projecten indienen met een lagere subsidiebehoefte dan het vastgestelde maximum voor de betreffende techniek. Marktpartijen worden op deze manier geprikkeld om projecten voor een lagere prijs in te dienen en daarmee meer kans te maken op subsidie.

Openstellingsronde SDE++ 2023
Fasegrenzen € / ton CO₂
FASE 1
5 september 09.00 uur tot en met 11 september 17:00 uur
Max. 90
FASE 2
11 september 17:00 uur tot en met 18 september 17:00 uur
Max. 180
FASE 3
18 september 17:00 uur tot en met 25 september 17:00 uur
Max. 240
FASE 4
25 september 17:00 uur tot en met 2 oktober 17:00 uur
Max. 300
FASE 5
2 oktober 17:00 uur tot en met 5 oktober 17:00 uur
Max. 400

Blijf op de hoogte

Nieuws

Contact

Meer weten over SDE++ subsidie?

Hoe kunnen we je helpen? Neem contact met ons op of stuur ons een bericht voor een snel antwoord.

E-mailadres
info@egen.green

Telefoonnummer
+31 (0)88 838 13 81