Subsidie schoon en emissieloos bouwmaterieel van start

09/05/2022

Goed nieuws voor ondernemers die actief zijn in of ten behoeve van de bouwsector! De vorig jaar al aangekondigde SSEB (Subsidieregeling schoon en emissieloos bouwmaterieel) is van start gegaan. Bleek de beoogde startdatum van september 2021 nog onhaalbaar, nu staat de regeling sinds 9 mei open voor aanvragen.

Waarom SSEB?

Na de stikstofuitspraak van de Raad van State in 2019 lagen bouwprojecten stil of liepen vertraging op omdat bouwbedrijven niet meer zomaar mochten bouwen in de buurt van Natura 2000-gebieden (beschermde natuurgebieden). Er kwam een oplossing in de vorm van een gedeeltelijke vrijstelling van de Natura 2000-vergunningplicht voor tijdelijke stikstofemissies van activiteiten van de bouwsector. Voor het realiseren van deze vrijstelling heeft het kabinet een omvangrijk pakket met maatregelen in het leven geroepen voor verduurzaming van de bouwsector. De aanpak van de uitstoot van mobiele werktuigen en bouwvoertuigen via stimuleringsmaatregelen, zoals de SSEB, is hiervan een belangrijk onderdeel. Het kabinet wil hiermee de uitstoot van emissies reduceren door de toename van het aantal schone en emissieloze bouwmachines te versnellen.

Stikstofuitstoot reduceren

Het doel van de SSEB is het reduceren van de stikstofuitstoot van bouwmaterieel (bouwwerktuigen, hulpfuncties, bouwvoertuigen en zeegaande bouwvaartuigen) in overeenstemming met de doelstellingen van het Klimaatakkoord en het Schone Lucht Akkoord. Dit doet het door middel van drie subsidieonderdelen:

 • innovatiesubsidie voor het doorontwikkelen van nieuwe emissieloze technieken (inclusief oplossingen voor laden op de bouwplaats), zodat bedrijven ze nog gedurende de looptijd van de regeling in de praktijk kunnen toepassen
 • aanschafsubsidie voor nieuwe emissieloze bouwmachines die gebruikt worden in de bouw, inclusief het ombouwen van nieuwe machines vóór aflevering aan de gebruiker
 • retrofitsubsidie voor bestaand bouwmaterieel dat omgebouwd wordt naar emissieloos of schoner wordt gemaakt door de installatie van een NOx-nabehandelingssysteem.

Wie kunnen SSEB Innovatie aanvragen?

In dit artikel focussen we ons op de innovatiesubsidie. De volgende doelgroepen kunnen SSEB Innovatie aanvragen:

 • een in Nederland gevestigde onderneming of
 • een samenwerkingsverband van bovenstaande ondernemingen
 • een samenwerkingsverband van bovenstaande onderneming(en) met een niet-gouvernementele organisatie of een publiek-gefinancierde onderzoeksorganisatie.

Hoogte van de innovatiesubsidie en budgetten

Bij de innovatiesubsidie zijn er twee onderdelen:

 • experimentele ontwikkeling (draagt bij aan het versnellen van de ontwikkeling van emissieloze bouwmachines in de pre-commerciële fase, de uitrol of het gebruik van infrastructuur voor alternatieve energiedragers voor emissieloze bouwmachines of oplaadsystemen voor het laden al dan niet ontladen van accu’s van emissieloze bouwmachines met uitzondering van de energieopwekking ten behoeve van het opladen): de subsidie bedraagt 25% van de kosten tot een maximum van 1 miljoen euro. Het beschikbare budget in 2022 is 9 miljoen euro.
 • haalbaarheidsstudie (onderzoekt de haalbaarheid van een project experimentele ontwikkeling): de subsidie is 50% van de kosten tot een maximum van 50.000 euro. Het beschikbare budget in 2022 is 1 miljoen euro.

Bovengenoemde percentages kunnen omhoog gaan met 10 procentpunten bij daadwerkelijke samenwerking, met 15 procentpunten bij ruime verspreiding van projectresultaten en met een opslag van 10% voor kleine of middelgrote ondernemingen.

Aanvraagperioden

Partijen kunnen SSEB Innovatie aanvragen bij RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland):

 • voor de haalbaarheidsstudie: van 9 mei tot en met 30 december 2022. Indiening vindt plaats op volgorde van binnenkomst. Hierbij geldt dus: wie het eerst komt, het eerst maalt!
 • voor experimentele ontwikkeling: van 31 mei tot en met 31 augustus 2022.

Experimentele ontwikkeling: impact en kwaliteit zijn leidend

In het geval van experimentele ontwikkeling vindt beoordeling plaats volgens de tendersystematiek. Dat wil zeggen dat RVO de projecten rangschikt en subsidie toekent aan de beste projecten op basis van drie beoordelingscriteria. Impact en kwaliteit zijn daarbij doorslaggevend:

 • onderwerp (maximaal 20 punten):
  • technische ontwikkeling
  • praktijkervaring
 • impact (maximaal 50 punten):
  • NOx-reductie
  • vervolgpotentieel
  • kennisoverdracht
 • kwaliteit (maximaal 30 punten):
  • kwaliteit van de doelstellingen
  • snelheid van het project
  • projectmanagement
  • begroting en kosteneffectiviteit
  • samenwerking.

SSEB aanvragen?

Ontwikkelt u nieuwe emissieloze technieken of bouwmachines (inclusief oplossingen voor laden op de bouwplaats)? Maak gebruik van de SSEB. Wacht niet af en kom in actie! Neem contact op met de experts van EGEN. Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht.

Meer nieuws

Regeling Groenprojecten 2022 start in juni

Regeling Groenprojecten 2022 start in juni

Investeerders in projecten met een 'groen' karakter kunnen daarvoor een voordelige lening aanvragen via de regeling Groenprojecten. Met ingang van 1 juni 2022 geldt een gewijzigde regeling, die ruimte biedt voor verschillende nieuwe soorten duurzame en innovatieve...

Lees meer
Attero spant zich in voor meer recycling van plasticfolie

Attero spant zich in voor meer recycling van plasticfolie

Milieubedrijf Attero biedt duurzame oplossingen voor afvalstromen van huishoudens, bedrijven en overheden. Al negentig jaar is het bedrijf actief in het terugwinnen en hergebruiken van energie en grondstoffen uit afval. Samen met verschillende ketenpartners neemt...

Lees meer
LIFE-subsidie aanvragen? Ga tijdig aan de slag!

LIFE-subsidie aanvragen? Ga tijdig aan de slag!

Werkt jouw organisatie aan projecten die het klimaat en milieu ten goede komen? En die bijdragen aan de Europese doelstellingen op dit gebied? Dan kun je in aanmerking komen voor subsidie uit het Europese LIFE-programma. Op 17 mei is een nieuwe serie...

Lees meer

Contact

Meer weten?

Hoe kunnen we je helpen? Neem contact met ons op of stuur ons een bericht voor een snel antwoord.

E-mailadres
info@egen.green

Telefoonnummer
+31 (0)88 838 13 81