Laatste oproep gemeentelijke proeftuinen aardgasvrije wijken

30/06/2021

Nederlandse gemeenten kunnen weer subsidie aanvragen voor het starten van een proeftuin voor het ‘aardgasvrij’ maken van een wijk, dorp of buurt. De derde en laatste aanvraagronde start op 2 juli 2021 en staat open tot en met 1 november 2021.

Proeftuinen aardgasvrije wijken

Demissionair Minister Ollongren kondigde deze week de derde en laatste ronde van de subsidie ‘Proeftuinen aardgasvrije wijken’ aan. Met de proeftuinregeling  kunnen gemeenten subsidie aanvragen voor het starten van een ‘wijkgerichte’ aanpak, gericht op het aardgasvrij (of aardgasvrij-ready) maken van bestaande woningen en gebouwen. De subsidie bestaat uit een rijksbijdrage van gemiddeld zo’n 4 miljoen euro per proeftuin. Het indienen van aanvragen is mogelijk van 2 juli 2021 tot en met 1 november 2021.  De subsidieverstrekker maakt de geselecteerde proeftuin-gemeenten naar verwachting begin 2022 bekend.

Belangrijke voorwaarden voor proeftuin-subsidie

Bij het aanvragen van deze subsidie zijn in elk geval de volgende punten van belang:

 • alléén gemeenten kunnen deze subsidie aanvragen (voor één wijk, buurt of dorp)
 • alle gebouwen in het gekozen gebied maken deel uit van de aanpak
 • een proeftuin omvat doorgaans zo’n 500 woningen (afwijkingen zijn mogelijk)
 • de uitvoering moet starten in 2022 op basis van een gedetailleerd uitvoeringsplan
 • de gekozen proeftuin moet voor 2030 van het aardgas zijn afgesloten (of aardgasvrij-ready zijn)
 • de bijdrage is bestemd voor het financieren van de onrendabele top van de uitvoering
 • ook projectgebonden proces- en advieskosten vallen binnen de subsidiabele kosten.

Welke thema’s komen in aanmerking?

In de laatste ronde zijn er vijf hoofdthema’s die voor subsidie in aanmerking komen. Deze thema’s zijn gelijk aan die in de tweede ronde proeftuinen, te weten: financiële onderbouwing en businesscase; technische oplossingen; regie & organisatie; participatie & communicatie en verbinding met andere opgaven in de wijk. Er zijn in deze ronde geen facultatieve thema’s meer.

Nieuw in de derde ronde

Op dit moment zijn er al 46 proeftuinen. In de derde en laatste ronde zoekt de subsidieverstrekker gericht naar proeftuinen die een aanvulling zijn op de bestaande proeftuinen. Daarbij gaat het om:

 • warmtenetten op basis van lagere temperaturen (<55oC)
 • woningisolatie, al dan niet gecombineerd met een (hybride) warmtepomp
 • stapsgewijze oplossingen met een groot CO2-besparingspotentieel
 • isolatie als integraal onderdeel van de aanpak, gericht op het bereiken van de standaard voor woningisolatie.

Meer nieuws

Nieuwe aanvraagrondes VEKI en TSE bekendgemaakt

Nieuwe aanvraagrondes VEKI en TSE bekendgemaakt

Liefst drie nieuwe subsidierondes voor de industrie- en energiesector maakte het ministerie van EZK deze week bekend. Over een ervan (de VEKI-subsidie) schreven we nog recent, maar de twee andere rondes waren een grotere verrassing. Hieronder geven we een eerste...

Lees meer
Samen bouwen we aan de circulaire economie

Samen bouwen we aan de circulaire economie

Een volledig circulaire economie in 2050, daar moeten we volgens de rijksoverheid naartoe. Nieuwe subsidieregelingen worden opgetuigd om ondernemers te bewegen tot circulaire innovaties – binnen het bedrijf zelf óf samen met partners binnen de product- of...

Lees meer
Nieuwe VEKI-subsidieronde komt er nu snel aan

Nieuwe VEKI-subsidieronde komt er nu snel aan

Wil jij als industriële onderneming fors investeren in CO2-reductie? Dan kun je in aanmerking komen voor de subsidie Versnelde klimaatinvesteringen in de industrie (VEKI). Naar verwachting gaat binnen enkele weken een nieuwe subsidieronde van start. Waarvoor is de...

Lees meer

Contact

Meer weten?

Hoe kunnen we je helpen? Neem contact met ons op of stuur ons een bericht voor een snel antwoord.

E-mailadres
info@egen.green

Telefoonnummer
+31 (0)88 838 13 81