Laatste oproep gemeentelijke proeftuinen aardgasvrije wijken

30-06-2021

Nederlandse gemeenten kunnen weer subsidie aanvragen voor het starten van een proeftuin voor het ‘aardgasvrij’ maken van een wijk, dorp of buurt. De derde en laatste aanvraagronde start op 2 juli 2021 en staat open tot en met 1 november 2021.

Proeftuinen aardgasvrije wijken

Demissionair Minister Ollongren kondigde deze week de derde en laatste ronde van de subsidie ‘Proeftuinen aardgasvrije wijken’ aan. Met de proeftuinregeling  kunnen gemeenten subsidie aanvragen voor het starten van een ‘wijkgerichte’ aanpak, gericht op het aardgasvrij (of aardgasvrij-ready) maken van bestaande woningen en gebouwen. De subsidie bestaat uit een rijksbijdrage van gemiddeld zo’n 4 miljoen euro per proeftuin. Het indienen van aanvragen is mogelijk van 2 juli 2021 tot en met 1 november 2021.  De subsidieverstrekker maakt de geselecteerde proeftuin-gemeenten naar verwachting begin 2022 bekend.

 

Belangrijke voorwaarden voor proeftuin-subsidie

Bij het aanvragen van deze subsidie zijn in elk geval de volgende punten van belang:

 • alléén gemeenten kunnen deze subsidie aanvragen (voor één wijk, buurt of dorp)
 • alle gebouwen in het gekozen gebied maken deel uit van de aanpak
 • een proeftuin omvat doorgaans zo’n 500 woningen (afwijkingen zijn mogelijk)
 • de uitvoering moet starten in 2022 op basis van een gedetailleerd uitvoeringsplan
 • de gekozen proeftuin moet voor 2030 van het aardgas zijn afgesloten (of aardgasvrij-ready zijn)
 • de bijdrage is bestemd voor het financieren van de onrendabele top van de uitvoering
 • ook projectgebonden proces- en advieskosten vallen binnen de subsidiabele kosten.

 

Welke thema’s komen in aanmerking?

In de laatste ronde zijn er vijf hoofdthema’s die voor subsidie in aanmerking komen. Deze thema’s zijn gelijk aan die in de tweede ronde proeftuinen, te weten: financiële onderbouwing en businesscase; technische oplossingen; regie & organisatie; participatie & communicatie en verbinding met andere opgaven in de wijk. Er zijn in deze ronde geen facultatieve thema’s meer.

 

Nieuw in de derde ronde

Op dit moment zijn er al 46 proeftuinen. In de derde en laatste ronde zoekt de subsidieverstrekker gericht naar proeftuinen die een aanvulling zijn op de bestaande proeftuinen. Daarbij gaat het om:

 • warmtenetten op basis van lagere temperaturen (<55oC)
 • woningisolatie, al dan niet gecombineerd met een (hybride) warmtepomp
 • stapsgewijze oplossingen met een groot CO2-besparingspotentieel
 • isolatie als integraal onderdeel van de aanpak, gericht op het bereiken van de standaard voor woningisolatie.

MEER WETEN?

De experts van EGEN (onderdeel van de PNO Group) en het sectorteam Chemie van PNO Consultants hebben veel ervaring met innovatie-trajecten op het gebied van mobiliteit, milieu en energie. Werkt je bedrijf of organisatie aan innovaties en zoek je daarvoor passende subsidies zoals de bovenstaande Proeftuinen Aardgasvrije Wijken?  Bel  088 – 838.1381 of stuur een bericht: