Laatste oproep gemeentelijke proeftuinen aardgasvrije wijken

Nederlandse gemeenten kunnen weer subsidie aanvragen voor het starten van een proeftuin voor het ‘aardgasvrij’ maken van een wijk, dorp of buurt. De derde en laatste aanvraagronde start op 2 juli 2021 en staat open tot en met 1 november 2021.

Proeftuinen aardgasvrije wijken

Demissionair Minister Ollongren kondigde deze week de derde en laatste ronde van de subsidie ‘Proeftuinen aardgasvrije wijken’ aan. Met de proeftuinregeling  kunnen gemeenten subsidie aanvragen voor het starten van een ‘wijkgerichte’ aanpak, gericht op het aardgasvrij (of aardgasvrij-ready) maken van bestaande woningen en gebouwen. De subsidie bestaat uit een rijksbijdrage van gemiddeld zo’n 4 miljoen euro per proeftuin. Het indienen van aanvragen is mogelijk van 2 juli 2021 tot en met 1 november 2021.  De subsidieverstrekker maakt de geselecteerde proeftuin-gemeenten naar verwachting begin 2022 bekend.

Belangrijke voorwaarden voor proeftuin-subsidie

Bij het aanvragen van deze subsidie zijn in elk geval de volgende punten van belang:

 • alléén gemeenten kunnen deze subsidie aanvragen (voor één wijk, buurt of dorp)
 • alle gebouwen in het gekozen gebied maken deel uit van de aanpak
 • een proeftuin omvat doorgaans zo’n 500 woningen (afwijkingen zijn mogelijk)
 • de uitvoering moet starten in 2022 op basis van een gedetailleerd uitvoeringsplan
 • de gekozen proeftuin moet voor 2030 van het aardgas zijn afgesloten (of aardgasvrij-ready zijn)
 • de bijdrage is bestemd voor het financieren van de onrendabele top van de uitvoering
 • ook projectgebonden proces- en advieskosten vallen binnen de subsidiabele kosten.

Welke thema’s komen in aanmerking?

In de laatste ronde zijn er vijf hoofdthema’s die voor subsidie in aanmerking komen. Deze thema’s zijn gelijk aan die in de tweede ronde proeftuinen, te weten: financiële onderbouwing en businesscase; technische oplossingen; regie & organisatie; participatie & communicatie en verbinding met andere opgaven in de wijk. Er zijn in deze ronde geen facultatieve thema’s meer.

Nieuw in de derde ronde

Op dit moment zijn er al 46 proeftuinen. In de derde en laatste ronde zoekt de subsidieverstrekker gericht naar proeftuinen die een aanvulling zijn op de bestaande proeftuinen. Daarbij gaat het om:

 • warmtenetten op basis van lagere temperaturen (<55oC)
 • woningisolatie, al dan niet gecombineerd met een (hybride) warmtepomp
 • stapsgewijze oplossingen met een groot CO2-besparingspotentieel
 • isolatie als integraal onderdeel van de aanpak, gericht op het bereiken van de standaard voor woningisolatie.

Meer nieuws

Subsidie ‘Waterstof in Mobiliteit’ start in 2024

Subsidie ‘Waterstof in Mobiliteit’ start in 2024

Afgelopen maand werd meer bekend over de plannen voor een nieuwe subsidieregeling ‘Waterstof in Mobiliteit’. Met die subsidie wil het kabinet een extra impuls geven aan het gebruik van waterstof binnen de transport- en mobiliteitssector. De regeling start naar...

Lees meer
Ontwerp Meerjarenprogramma Klimaatfonds 2024

Ontwerp Meerjarenprogramma Klimaatfonds 2024

Het Klimaatfonds 2024 wordt een belangrijke schakel in het behalen van de doelstelling van ten minste 55% CO2-reductie in 2030. Met een budget van 35 miljard euro gaat het Klimaatfonds vanaf volgend jaar extra klimaatuitgaven mogelijk maken in Nederland. “Het...

Lees meer
Vijf voordelen van de VEKI-subsidie

Vijf voordelen van de VEKI-subsidie

Vrij stilletjes ging zij afgelopen week van start: de nieuwe aanvraagronde van de VEKI-subsidie. De beperkte media-aandacht is best opvallend, want het gaat hier om misschien wel de grootste en belangrijkste nationale subsidieregeling voor industriebedrijven die...

Lees meer

Contact

Meer weten?

Hoe kunnen we je helpen? Neem contact met ons op of stuur ons een bericht voor een snel antwoord.

E-mailadres
info@egen.green

Telefoonnummer
+31 (0)88 838 13 81