EIA verruimd voor CCS, glastuinders en warmtenetten

Door een recente wijziging van de Energielijst 2023, is het mogelijk om tóch nog EIA-subsidie aan te vragen voor investeringen in warmte-infrastructuurprojecten, energiebesparingsopties voor de glastuinbouw en voor CCS-projecten.

Over de EIA-subsidie en de energielijst

De energielijst is een lijst met ‘energie-investeringen’ die in aanmerking komen voor de Energie-investeringsaftrek (EIA). Ondernemers kunnen die fiscale subsidie aanvragen als ze investeren in een dergelijk bedrijfsmiddel.

De energielijst wordt elk jaar geactualiseerd. Uit de lijst voor 2023 werden begin dit jaar enkele bedrijfsmiddelen verwijderd. Dat besluit had – achteraf gezien – ernstige nadelige gevolgen voor de ondernemerspraktijk. Om die reden zijn de drie geschrapte bedrijfsmiddelen nu weer toegevoegd aan de energielijst voor 2023.

Om welke bedrijfsmiddelen gaat het?

De verruiming heeft betrekking op drie soorten energie-investeringen:

  • warmte-infrastructuurprojecten (warmte- en koudenetten)
  • CCS-projecten (afvang en permanente opslag van CO2)
  • energiebesparingsopties voor glastuinders waarvoor óók de subsidieregeling Energie-efficiëntie glastuinbouw openstaat.

Nadelige gevolgen niet goed voorzien

Het terugbrengen van de drie ‘geschrapte’ bedrijfsmiddelen op de energielijst lijkt wat vreemd. Het heeft te maken met ‘voortschrijdend inzicht’. Het oorspronkelijke idee was dat voor deze investeringen in 2023 géén EIA-steun meer nodig zou zijn, omdat ze ook al werden gestimuleerd via andere regelingen. Vanuit de markt kwam daar veel kritiek op. Ondernemers vonden het schrappen van de EIA-steun hiervoor veel te rigoureus: ze voorzagen op korte termijn grote problemen bij businesscases rondom hun verduurzamingstrajecten. Het kabinet gaf daarop toe dat deze effecten ‘niet ten volle’ waren voorzien en besloot de wijzigingen terug te draaien. Daarmee komen de drie gewraakte opties dus met terugwerkende kracht in aanmerking voor EIA-steun in 2023.

Terugwerkende kracht: wat betekent dat?

De drie bovengenoemde EIA-opties zijn met terugwerkende toegevoegd aan de EIA-lijst van 2023. Wat betekent dit concreet?

Heeft u de investering al gedaan tussen 1 januari en 5 september 2023? Dan kunt u nog EIA-subsidie aanvragen tot 5 december 2023.
Voor ondernemers die hun investering doen na 5 september (maar wel in 2023) geldt de normale EIA-aanmeldtermijn van 3 maanden.  

Tot slot wijzen wij erop dat het hier gaat om een tussentijdse wijziging. De Energielijst voor 2024 wordt eind dit jaar bekend gemaakt.

Wat kan EGEN voor u doen?

De energie-experts van EGEN werken dagelijks aan projecten op het gebied van energie-efficiency en duurzaamheid. Heeft u onderneming plannen op dit gebied en zoekt u passende subsidies? Wij helpen u graag verder. Bel 088-8381381 of stuur een bericht:

Meer nieuws

VEKI-subsidie voor industriële klimaatinvesteringen verruimd

VEKI-subsidie voor industriële klimaatinvesteringen verruimd

Nederlandse industriebedrijven opgelet: de VEKI-subsidie is recent verruimd! Grote kans dat u dat nieuws heeft gemist, want de verruimingen zijn het gevolg van recente aanpassingen binnen de Europese staatssteunregels voor klimaatprojecten. In dit artikel geven onze...

Lees meer
Innovatiesubsidie voor verduurzaming luchtvaart nu open

Innovatiesubsidie voor verduurzaming luchtvaart nu open

De subsidieregeling TopSector High Tech Vliegtuigmaakindustrie (hierna: TSH Vliegtuigmaakindustrie) sluit aan op het Akkoord Duurzame Luchtvaart en stimuleert onderzoeks- en ontwikkelprojecten die bijdragen aan CO2-reductie binnen de luchtvaart. Deze subsidie kan nu...

Lees meer
Nieuwe SDE++ ronde gedeeltelijk gepubliceerd

Nieuwe SDE++ ronde gedeeltelijk gepubliceerd

Ook in 2023 is het weer mogelijk om subsidie aan te vragen op basis van de SDE++ regeling (officieel ‘Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie’). De aanvraagronde loopt dit jaar van 5 september tot en met 5 oktober. In dit artikel vertellen...

Lees meer

Contact

Meer weten?

Hoe kunnen we je helpen? Neem contact met ons op of stuur ons een bericht voor een snel antwoord.

E-mailadres
info@egen.green

Telefoonnummer
+31 (0)88 838 13 81