Eerste openstelling CEF Transport gepubliceerd

Gepubliceerd op: 23 september 2021 | Laatst bijgewerkt op: 28 juli 2022

De langverwachte eerste openstelling als onderdeel van het nieuwe CEF Transport meerjarenprogramma is afgelopen week gepubliceerd. Tot en met 19 januari kunnen bedrijven en overheden deze Europese subsidie aanvragen voor projecten die zich richten op het verbeteren en versterken van het Trans-Europese Netwerk voor Transport (TEN-T).

Over CEF Transport

Het CEF Transport programma is een financieringsinstrument vanuit de Europese Unie gericht op het stimuleren van gerichte investeringen in de ontwikkeling van een robuust en modern Europees transportnetwerk. De huidige openstelling is de eerste openstelling binnen het nieuwe meerjarenprogramma waarbij, naast het versterken van het netwerk en het oplossen van knelpunten in het netwerk, het stimuleren van gerichte investeringen in verduurzaming van het Europese transportnetwerk een belangrijk doel is.

In totaal is er binnen het meerjarenprogramma voor de periode 2021-2027 bijna 26 miljard euro beschikbaar, waarvan 6 miljard euro voor de eerste openstelling. Jaarlijks zal er in het derde kwartaal een nieuwe openstelling worden gepubliceerd. Daarnaast kan de Alternative Fuels Infrastructure Facility (voorheen CEF Blending Facility) doorlopend worden aangevraagd, waarbij de ingediende projecten elke vier/vijf maanden zullen worden beoordeeld.

Voor welke projecten is CEF Transport interessant?

Het CEF Transport programma is beschikbaar voor zowel publieke als private projecten gericht op het verbeteren en versterken van het Europese transportnetwerk. Hierbij komen de verschillende modaliteiten die onderdeel zijn van het TEN-T netwerk in aanmerking, namelijk spoorvervoer, binnenvaart, duurzaam wegvervoer, multimodale logistieke platforms, maritieme havens en binnenhavens.

Belangrijke thema’s binnen het nieuwe werkprogramma zijn:

 • oplossen van ontbrekende schakels in het netwerk
 • wegnemen van bestaande infrastructurele knelpunten
 • verbeteren van grensoverschrijdende infrastructuur
 • uitrollen van slimme toepassingen in transport (o.a. ERTMS, ITS, SESAR, RIS)
 • verduurzamen van het transportnetwerk door uitrol van de benodigde infrastructuur voor alternatieve brandstoffen
 • bevorderen van de veiligheid op het netwerk
 • vergroten van de weerbaarheid van het netwerk (bijvoorbeeld vanwege klimaatverandering en natuurrampen).

Daarnaast wordt er onderscheid gemaakt tussen twee typen projecten:

 • Studieprojecten (Studies): dit zijn projecten ter voorbereiding van grootschalige investeringsprojecten. Dit type project omvat de voorbereidende studieactiviteiten (variërend van milieustudies tot technische studies en voorbereiding van aanbestedingen) voorafgaand aan de daadwerkelijke investering en realisatie van het project.
 • Uitvoeringsprojecten (Works): deze projecten omvatten de daadwerkelijke uitvoering en realisatie van het voorgestelde project. Om hiervoor in aanmerking te komen moeten (indien benodigd) de MER-studies (Milieu Effect rapportage) al zijn uitgevoerd.

Belangrijkste voorwaarden

Bij het aanvragen van een CEF Transport-subsidie gelden verschillende voorwaarden. Een project moet onder andere voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • het project duurt maximaal 3 jaar (Studies) of 5 jaar (Works)
 • het Ministerie van I&W dient goedkeuring te geven aan het project
 • voor projecten gericht op de uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen onder de Alternative Fuels Infrastructure Facility dient een deel van de totale projectkosten (minimaal 10%) te worden gefinancierd vanuit een lening bij de Europese Investeringsbank of een andere financiële institutie
 • de minimale omvang van het gevraagde subsidiebedrag is 1 miljoen euro.

De maximale subsidiepercentages variëren tussen 30% (Works) en 50% (Studies). Daarnaast geldt er ook voor uitvoeringsprojecten gericht op grensoverschrijdende infrastructuur of de binnenvaart een maximaal subsidiepercentage van 50%.

Gesteunde projecten en subsidiebedragen

Binnen het voorgaande CEF Transportprogramma (2014-2020) is er in totaal 23,7 miljard euro toegewezen aan projecten gericht op het versterken en moderniseren van het Europese transportnetwerk, waarvan 640 miljoen euro voor Nederland bestemd was. Ook in het afgelopen jaar zijn er volop Nederlandse projecten goedgekeurd: twaalf goedgekeurde projecten waren goed voor een totale subsidie van circa 76 miljoen euro.

EGEN heeft ruime ervaring met de voorgangers van het huidige CEF Transport-programma en heeft in de afgelopen jaren verschillende publieke en private partijen ondersteund bij het indienen van een CEF Transport-aanvraag. Werkt uw bedrijf aan het versterken of moderniseren van het Europese transportnetwerk en heeft u in de komende jaren grote investeringen (zowel voorbereiding als daadwerkelijke uitvoering) gepland? Dan loont het om te verkennen of het project in aanmerking komt voor CEF Transport subsidie. De experts van EGEN  vertellen u graag meer over de mogelijkheden.

Meer nieuws

Expert vertelt: de EIA en MIA bieden meer subsidiekansen dan u denkt!

Expert vertelt: de EIA en MIA bieden meer subsidiekansen dan u denkt!

De stimuleringsregelingen EIA en MIA\Vamil gelden voor investeringen op de Energie- en Milieu-investeringslijst. Maar soms bieden ze óók kansen voor duurzame investeringen die niet met zoveel woorden staan genoemd op die lijsten, via een 'generieke’ aanvraag. We...

Lees meer
Subsidie voor eerste regionale waterstofnetwerk: H2avennet

Subsidie voor eerste regionale waterstofnetwerk: H2avennet

In de wereldwijde strijd tegen klimaatverandering wordt de focus steeds meer gelegd op hernieuwbare energiebronnen die de transitie naar een duurzame toekomst kunnen versnellen. Een van de meest veelbelovende ontwikkelingen op dit gebied is groene waterstof, een...

Lees meer

Contact

Meer weten?

Hoe kunnen we je helpen? Neem contact met ons op of stuur ons een bericht voor een snel antwoord.

E-mailadres
info@egen.green

Telefoonnummer
+31 (0)88 838 13 81