DKTI-subsidie zoekt ‘emissiearme’ transport-innovaties

In maart start de nieuwe aanvraagronde van de DKTI-subsidie voor  de transportsector. DKTI is de korte naam voor de subsidieregeling ‘Demonstratie Klimaat Technologieën en Innovaties in Transport’. De regeling biedt interessante kansen voor innovatieve koplopers in de sector transport, mobiliteit en bouwlogistiek. Lees hier meer.

Doel en doelgroep van de DKTI-subsidie

De overheid wil de transportsector helpen om schoner en groener te worden, door het aanjagen van nieuwe uitstoot-verminderende technieken en producten. Daarom is de DKTI-subsidie in het leven geroepen. Partijen die werken aan transportinnovaties kunnen deze subsidie aanvragen voor het ontwikkelen, testen of demonstreren ervan. Bij eerdere DKTI-rondes ging er subsidie naar innovaties rondom de eerste generatie elektrische vrachtwagens, vuilniswagens op waterstof, en waterstoftankstations.

Voor welke innovaties is de subsidie mogelijk?

Kort gezegd gaat het bij de DKTI-subsidie om innovaties die draaien om een ’transportoplossing’ met een lage (of geen) CO₂-uitstoot. Denk aan het ontwikkelen en demonstreren van nieuwe vervoersmiddelen, zoals schone vrachtwagens, OV-bussen, mobiele machines, vaartuigen, en de bijbehorende tank- en laadinfrastructuur.

Niet elke innovatie komt voor deze subsidie in aanmerking:

 – het moet gaan om een innovatie die zeer kansrijk is, maar nog niet op de markt is (de beste kans maken projecten in de fase tussen de ontwikkeling van een prototype en de marktvoorbereiding/demonstratie);
– een innovatieproject zal meestal de vorm hebben van een ‘proeftuin’ of bestaan uit ‘experimentele ontwikkeling’. Daarnaast kan de subsidie worden aangevraagd voor haalbaarheidsstudies, innovatieclusters en cofinanciering. Per projecttype gelden nadere subsidievoorwaarden.

Nieuwe categorie ‘Learning by Using’

Dit jaar is de DKTI-subsidie uitgebreid met een nieuw projecttype ‘Learning by Using’. Dat is interessant voor samenwerkingsverbanden van transportbedrijven die willen investeren in meerdere zero-emissie vrachtwagens (elektrisch, op waterstof, of de schoonste hybridevarianten). Zij willen – voordat zij een dergelijke grote investering gaan doen – vaak eerst meer ervaring opdoen om beter inzicht te krijgen in praktische zaken (zoals actieradius, oplaadtijd, efficiënte planning, bijkomende kosten).

Subsidiebedragen en aanvraagtermijnen:

De hoogte van de subsidie verschilt per project. Ter indicatie:
– bij experimentele ontwikkeling is de subsidie doorgaans 25% van de kosten (en maximaal 500.000 euro), en bij een haalbaarheidsstudie 50% (maximaal 50.000 euro). Voor het mkb zijn soms verhogingen mogelijk.
– voor projecten met proeftuinen en ‘Learning by Using’ kan de subsidievergoeding oplopen tot 100% van de kosten, en een maximaal subsidiebedrag van resp. 2 miljoen of 3 miljoen euro.

Het indienen van subsidieaanvragen voor de DKTI transport-subsidie is slechts kort mogelijk: van 23 maart tot en met 6 april 2021. Belangstellenden adviseren we om tijdig te beginnen met hun aanvraag, want alleen de beste projectvoorstellen krijgen subsidie. In 2021 is er een subsidiebudget te verdelen van in totaal 36 miljoen euro.

Meer nieuws

EIA verruimd voor CCS, glastuinders en warmtenetten

EIA verruimd voor CCS, glastuinders en warmtenetten

Door een recente wijziging van de Energielijst 2023, is het mogelijk om tóch nog EIA-subsidie aan te vragen voor investeringen in warmte-infrastructuurprojecten, energiebesparingsopties voor de glastuinbouw en voor CCS-projecten. Over de EIA-subsidie en de...

Lees meer
VEKI-subsidie voor industriële klimaatinvesteringen verruimd

VEKI-subsidie voor industriële klimaatinvesteringen verruimd

Nederlandse industriebedrijven opgelet: de VEKI-subsidie is recent verruimd! Grote kans dat u dat nieuws heeft gemist, want de verruimingen zijn het gevolg van recente aanpassingen binnen de Europese staatssteunregels voor klimaatprojecten. In dit artikel geven onze...

Lees meer
Innovatiesubsidie voor verduurzaming luchtvaart nu open

Innovatiesubsidie voor verduurzaming luchtvaart nu open

De subsidieregeling TopSector High Tech Vliegtuigmaakindustrie (hierna: TSH Vliegtuigmaakindustrie) sluit aan op het Akkoord Duurzame Luchtvaart en stimuleert onderzoeks- en ontwikkelprojecten die bijdragen aan CO2-reductie binnen de luchtvaart. Deze subsidie kan nu...

Lees meer

Contact

Meer weten?

Hoe kunnen we je helpen? Neem contact met ons op of stuur ons een bericht voor een snel antwoord.

E-mailadres
info@egen.green

Telefoonnummer
+31 (0)88 838 13 81