Medewerker Mirra Luijten

“Juist dat puzzelen ligt mij wel”

Mirra Luijten werkt als Energy & Environment Consultant bij EGEN, het onderdeel van de PNO Group dat zich richt op de thema’s energie, milieu en mobiliteit. Haar vaste werklocatie is het PNO-kantoor in Rijswijk. Mirra startte begin 2021 als stagiaire bij EGEN en mocht daar een halfjaar later aan de slag als consultant. Sindsdien heeft zij al heel wat werk verstouwd en draait ze haar hand niet meer om voor complexe projecten.

Zuiver beeld

Mirra heeft zich onder meer gespecialiseerd in ‘impact assessment services’, waaronder life cycle assessments, CO2-berekeningen en kosten-batenanalyses. Toen EGEN eind vorig jaar een aantal projectvoorstellen moest gaan optuigen voor het Europese subsidieprogramma CEF Transport, nam Mirra de kosten-batenanalyses voor haar rekening. “Bij zo’n analyse gaat het erom dat we de financiële kosten afzetten tegen de sociaal-economische baten”, legt zij uit. “Door aan die baten een geldwaarde toe te kennen, volgens de vaste methoden die daarvoor zijn ontwikkeld, kunnen we ze kwantificeren. Zo ontstaat een zuiver beeld van de impact van een project – en zijn projecten op basis van hun impact goed met elkaar te vergelijken.”

Flinke kluif

Bij één van de CEF Transport-subsidieaanvragen die EGEN verzorgde, ging het om een project voor het realiseren van tankstations met alternatieve brandstoffen in heel Europa. Hoe meer er wordt overgestapt op alternatieve brandstoffen, hoe minder fossiele brandstoffen er nog nodig zijn – een ontwikkeling die geheel in lijn is met het Europese klimaatbeleid. Mirra: “CO2-reductie en vermindering van luchtvervuiling zijn belangrijke sociaal-economische baten van zo’n project. Binnen de kosten-batenanalyse moeten we die baten uitdrukken in geld. Samen met één van mijn collega’s had ik daar een flinke kluif aan, het moet immers allemaal kloppen én realistisch zijn. Bovendien komen daar nog de kosten tegenover te staan – denk bijvoorbeeld aan de uitgaven voor de realisatie en het onderhoud van de tankstations. Ook een hele exercitie, waarbij die kosten ook nog eens verschillen per land. Zo zijn de huurprijzen van grond in elk land weer anders, maar ook de inkoop- en verkoopprijzen van alternatieve brandstoffen zijn verschillend. Rekenen, rekenen, rekenen… dat is bij dit soort projecten toch de kern van mijn werk.”

Hoofdbrekens

Dat rekenen moest overigens gebeuren binnen een template van CEF Transport. Helaas was dat wel een nieuw ontwikkelde template die nog kinderziekten vertoonde. “Heel frustrerend natuurlijk”, zegt Mirra. “Je bent gebonden aan die template, maar ziet wel dat er in de berekening dingen fout gaan. Eerst zit je het steeds weer te proberen, het móet toch lukken… en dat kost onnodig veel tijd. Wel fijn dat we dit uiteindelijk konden voorleggen aan CINEA, het coördinerend bureau van CEF Transport. Zij boden een oplossing waar we mee verder konden – al hadden wij die zelf eigenlijk ook al bedacht. Het kost je in elk geval wel de nodige hoofdbrekens, daar word je niet echt blij van.”

Weloverwogen afweging

Wél blij wordt Mirra van het kwantificeren van de sociaal-economische baten binnen de kosten-batenanalyse. “Het mag dan veel rekenwerk met zich meebrengen, veel uitzoekwerk ook, maar juist dat puzzelen ligt mij wel. En ik vind het ook mooi om baten die de economie en de samenleving ten goede komen, baten die je normaal gesproken alleen maar kunt beschrijven, tóch tastbaar te maken. Meetbaar zelfs, en onderling vergelijkbaar, zodat de partij die de subsidieaanvragen moet beoordelen ook echt een weloverwogen afweging kan maken. Het lijkt misschien alsof je alleen maar prijskaartjes hangt aan allerlei effecten, maar je bent feitelijk bezig de duurzaamheidsaspecten volledig inzichtelijk te maken – iets waar ik mij in dit werk graag voor inzet.”

Richting de eindstreep

Gelukkig stond Mirra er tijdens de periode dat er aan dit project gewerkt werd, niet alleen voor. In totaal werkten vijf EGEN-collega’s gezamenlijk aan het project, waarbij uiteraard ook de hele subsidieaanvraag nog moest worden geschreven. “Naarmate de deadline naderde, nam de spanning natuurlijk wel toe. Maar als team bleven we volop gemotiveerd en werkten we gestaag door richting de eindstreep. Ik ben zelf ook wel iemand die de sfeer erin weet te houden. Met elkaar gingen we ervoor, en ook de klant werkte enthousiast mee – de deadline konden we dus prima halen. En na de indiening was er nog de afsluitende teamborrel om het goed af te ronden.”