Jouw aanvraag

CEF subsidie aanvragen

De CEF Transport-subsidieaanvraag bestaat uit 3 fases:

step 1 process SDE report

Schrijven

Het schrijven van de volledige subsidieaanvraag bestaande uit: projectplan, projectbegroting, kosten-batenanalyse (indien uitvoerings (Works) project) en andere verplichte bijjlagen (o.a. goedkeuring van de lidstaat, environmental compliance file)

Step 2 EGEN

Indienen

Het indienen van de CEF Transport-subsidieaanvraag in de EU funding portal

Step 3 EGEN

Opstellen

Opstellen van de verplichte rapportages voor CINEA. Uw goedgekeurde CEF Transport-subsidieproject is bij uitstek een opdracht voor onze EGEN consultants. Wij hebben alle expertise en kennis in huis die u nodig heeft voor het succesvol indienen van de aanvraag. Wij kunnen u begeleiden bij alle onderdelen die komen kijken bij het succesvol indienen van de aanvraag. Wanneer u de subsidie beschikt krijgt kan onze compliance afdeling u ondersteunen met de projectadministratie en het opstellen van de eindrapportage.

Stap 1: Schrijven

Het schrijven van de volledige subsidieaanvraag bestaande uit: projectplan, projectbegroting, kosten-batenanalyse (indien uitvoerings (Works) project) en andere verplichte bijjlagen (o.a. goedkeuring van de lidstaat, environmental compliance file)

Stap 2: Indienen
Het indienen van de CEF Transport-subsidieaanvraag in de EU funding portal
Stap 3: Opstellen

Opstellen van de verplichte rapportages voor CINEA. Uw goedgekeurde CEF Transport-subsidieproject is bij uitstek een opdracht voor onze EGEN consultants. Wij hebben alle expertise en kennis in huis die u nodig heeft voor het succesvol indienen van de aanvraag. Wij kunnen u begeleiden bij alle onderdelen die komen kijken bij het succesvol indienen van de aanvraag. Wanneer u de subsidie beschikt krijgt kan onze compliance afdeling u ondersteunen met de projectadministratie en het opstellen van de eindrapportage.

Your application

Apply for CEF grant

The CEF Transport grant application consists of 3 phases:

step 1 process SDE report

Writing

Writing the complete grant application consisting of: project plan, project budget, cost-benefit analysis (if implementing (Works) project) and other mandatory annexes (including Member State approval, environmental compliance file)

Step 2 EGEN

Submitting

Submitting the CEF Transport grant application in the EU funding portal

Step 3 EGEN

Preparation

Preparation of mandatory reports for CINEA. Your approved CEF Transport grant project is eminently an assignment for our EGEN consultants. We have all the expertise and knowledge you need to successfully submit the application. We can guide you through all the components involved in successfully submitting the application. When you receive the grant, our compliance department can support you with the project administration and preparing the final report.

Step 1: Writing
Writing the complete grant application consisting of: project plan, project budget, cost-benefit analysis (if implementing (Works) project) and other mandatory annexes (including Member State approval, environmental compliance file)
Step 2: Submitting
Submitting the CEF Transport grant application in the EU funding portal
Step 3: Preparation
Preparation of mandatory reports for CINEA. Your approved CEF Transport grant project is eminently an assignment for our EGEN consultants. We have all the expertise and knowledge you need to successfully submit the application. We can guide you through all the components involved in successfully submitting the application. When you receive the grant, our compliance department can support you with the project administration and preparing the final report.

Jouw aanvraag

DEI+ subsidie aanvragen

De DEI-subsidieaanvraag bestaat uit 3 fases:

step 1 process SDE report

Opstellen

Scoping en opstellen projectidee.

Step 2 EGEN

Schrijven

Het schrijven van de volledige aanvraag bestaande uit: Machtigingsformulier, projectplan, begroting, financieringsplan, exploitatieberekening, plan voor kennisspreiding

Step 3 EGEN

Indienen

Het indienen van de aanvraag

Stap 1: Opstellen
Scoping en opstellen projectidee.
Stap 2: Schrijven

Het schrijven van de volledige aanvraag bestaande uit: Machtigingsformulier, projectplan, begroting, financieringsplan, exploitatieberekening, plan voor kennisspreiding

Stap 3: Indienen
Het indienen van de aanvraag

Your application

Applying for DEI+ grant

The DEI grant application comprises 3 stages:

step 1 process SDE report

Preparation

Scoping and preparing project idea.

Step 2 EGEN

Writing

Writing the complete application consisting of: Authorisation form, project plan, budget, financing plan, operating calculation, knowledge dissemination plan

Step 3 EGEN

Submit

Submitting the application

Step 1: Scoping

Scoping and preparing project idea.

Step 2: Writing
Writing the complete application consisting of: Authorisation form, project plan, budget, financing plan, operating calculation, knowledge dissemination plan
Step 3: Submit
Submitting the application

Jouw voordeel

Wat levert de CEF transport subsidie op?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Type land
Subsidie% uITVOERINGS PROJECTEN
Subsidie% Studie projecten
General envelop landen (EU-lidstaten behalve de lidstaten die in aanmerking komen voor de Cohesian envelop)
30%
50%
Cohesian envelop landen (Bulgarije, Tsjechië, Estland, Griekenland, Kroatië, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Roemenië, Slowakije en Slovenië)
85%
85%

Naast investeringskosten voor transportinfrastructuur zijn ook de kosten voor investeringen in zogenoemde synergetic elements subsidiabel. Dit gaat om investeringen gerelateerd aan andere sectoren uit het CEF-programma (CEF Energy en CEF Digital) en deze kosten mogen maximaal 20% van de totale projectkosten bedragen.

Jouw voordeel

Wat levert de DEI+ subsidie op?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Type project
Subsidiepercentage
Pilot projecten
25%-80%
Demonstratieprojecten
25%-50%

* Hierbij komt nog 10% extra voor middelgrote ondernemingen en 20% extra voor kleine ondernemingen.

Investeringssubsidie wordt alleen verstrekt op de zgn. meerkosten; de addtionele investeringskosten tov een minder millieuvriendelijkere investering die ook gedaan zou kunnen worden. Graag denken wij mee in het bepalen van de referentie voor het optimaliseren van de subsidie.