SSEB

Subsidie voor de aanschaf van uitstootvrij bouwmaterieel of de ombouw van bestaand materieel

Schakel EGEN in

AANVRAAGRONDES

De SSEB-aanvraagronde van 2022 loopt van 9 mei tot en met 30 december. Let op: voor nagenoeg alle onderdelen van de regeling geldt dat er geen budget meer is, aanvragen worden niet meer in behandeling genomen.

Eén specifiek onderdeel van de regeling vormt hierop een uitzondering, namelijk de tender voor experimentele ontwikkelingen (zie hierna, onderdeel SSEB Innovatie). Deze loopt van 31 mei tot en met 31 augustus (17:00 uur). Tot aan de deadline is het mogelijk een aanvraag in te dienen.

SSEB IN HET KORT

Het doel van de Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB) is het reduceren van de stikstofuitstoot van bouwmaterieel (bouwwerktuigen, hulpfuncties, bouwvoertuigen en zeegaande bouwvaartuigen) om zo bij te dragen aan de vermindering van de stikstofuitstoot in de bouw. De regeling kent drie onderdelen:

 • SSEB Aanschaf – subsidie voor de aanschaf van emissieloze (uitstootvrije) bouwmachines: bouwwerktuigen, hulpfuncties en bouwvoertuigen
 • SSEB Retrofit – subsidie voor het ombouwen (emissiearm / emissieloos maken) van bouwwerktuigen en zeegaande bouwvaartuigen
 • SSEB Innovatie – subsidie voor het doorontwikkelen van nieuwe emissieloze technieken (inclusief oplossingen voor laden op de bouwplaats), zodat bedrijven ze nog gedurende de looptijd van de regeling in de praktijk kunnen toepassen.
innovative construction site

Voor wie?

 • Bouwbedrijven die zelf bouwmaterieel hebben
 • Bedrijven die bouwmaterieel verhuren
 • Samenwerkingsverbanden van bovengenoemde bedrijven (specifiek bij SSEB Innovatie)
 • Samenwerkingsverbanden van bovengenoemde bedrijven met een non-gouvernementele organisatie of een publiek-gefinancierde onderzoeksorganisatie (specifiek bij SSEB Innovatie)

Waarvoor?

 • Aanschaf van emissieloze (uitstootvrije) bouwmachines
 • Ombouw van bestaande bouwwerktuigen / zeegaande bouwvaartuigen
 • Verbetering van emissieloze (uitstootvrije) bouwmachines en de daarvoor benodigde laadinfrastructuur

  SUBSIDIEBUDGET EN -BEDRAGEN

  SSEB Aanschaf:

  • Het totale subsidiebudget voor SSEB Aanschaf in 2022 is 25,2 miljoen euro.
  • De subsidie bedraagt per nieuwe emissieloze bouwmachine maximaal 40% (mkb 50%) van de meerkosten ten opzichte van een bouwmachine met verbrandingsmotor, met een maximum van 300.000 euro per bouwmachine.

  SSEB Retrofit:

  • Het totale subsidiebudget voor SSEB Retrofit in 2022 is 7 miljoen euro.
  • De subsidie bedraagt per ombouw van een bouwwerktuig of zeegaand bouwvaartuig maximaal 40% (mkb 50%) van de netto investeringskosten, met een maximum van 300.000 euro per ombouw.

  SSEB Innovatie:

  • Het totale subsidiebudget voor SSEB Innovatie in 2022 is 10 miljoen euro. Dit budget is als volgt verdeeld:
   • 9 miljoen euro voor experimentele ontwikkelingen (technische ontwikkelingen en praktijkervaringsprojecten, beoordeling volgens tendersystematiek)
   • 1 miljoen euro voor haalbaarheidsstudies (behandeling op volgorde van binnenkomst)
  • De subsidie bedraagt per experimentele ontwikkeling maximaal 1 miljoen euro, en per haalbaarheidsstudie maximaal 50.000 euro.

   VOORWAARDEN

   Aan de verschillende onderdelen van deze subsidieregeling zijn specifieke voorwaarden en verplichtingen verbonden. Denk aan voorwaarden ten aanzien van de onderneming, de (aanschaf)overeenkomst en het betreffende materieel, en verplichtingen ten aanzien van eigendom en gebruik. De experts van EGEN kunnen je daar meer over vertellen.

   SSEB AANVRAGEN?

   Wil jij uitstootvrije bouwmachines kopen of jouw bestaande bouwwerktuigen / zeegaande bouwvaartuigen ombouwen? Of heb je een innovatief idee om uitstootvrije bouwmachines en de daarvoor benodigde laadinfrastructuur te verbeteren? Maak gebruik van de SSEB. Neem contact op met de experts van EGEN, zij helpen je graag verder. Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht.

   Ik maak deel uit van het Transportation team, dat zich vooral richt op de transitie naar slimme en duurzame mobiliteit voor het vervoer van mensen en goederen. Het mooie van deze sector is dat hij verbonden is met de energietransitie, want schepen, vliegtuigen en vrachtwagens gaan over op andere/schonere brandstoffen. 

   maurits simons
   maurits simons

   Ik maak deel uit van het Transportation team, dat zich vooral richt op de transitie naar slimme en duurzame mobiliteit voor het vervoer van mensen en goederen. Het mooie van deze sector is dat hij verbonden is met de energietransitie, want schepen, vliegtuigen en vrachtwagens gaan over op andere/schonere brandstoffen. 

   CONTACT

   Hoe kunnen we je helpen? Neem gerust contact met ons op of stuur ons een bericht voor een snel antwoord.