SSEB-subsidie

Subsidie voor de aanschaf, ‘retrofit’-ombouw en experimentele ontwikkeling van bouwmaterieel

Contact EGEN

Schone bouwmachines

Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB)

De SSEB biedt interessante subsidiekansen voor Nederlandse bouwbedrijven met plannen voor de aanschaf van emissieloze voertuigen en werktuigen, voor het ‘retrofit’ ombouwen van bestaand bouwmaterieel, en voor de ontwikkeling van relevante nieuwe bouwmachines, bouwwerktuigen, vaartuigen of uitstootvrije laadinfrastructuur-technologie.

De SSEB-regeling bestaat uit drie onderdelen: ‘SSEB Aanschaf’, ‘SSEB Retrofit’, en ‘SSEB Innovatie’. Onder SSEB Innovatie vallen ‘experimentele ontwikkeling’ en ‘haalbaarheidsstudies’.

In het kort

SSEB subsidie overzicht

Voor wie?

Bouwbedrijven die zelf bouwmaterieel hebben

Bedrijven die bouwmaterieel verhuren

Samenwerkingsverbanden van bovengenoemde bedrijven (specifiek bij SSEB Innovatie)

Samenwerkingsverbanden van bovengenoemde bedrijven met een non-gouvernementele organisatie of een publiek-gefinancierde onderzoeksorganisatie (specifiek bij SSEB Innovatie)

Hoeveel?

De SSEB-subsidie heeft in 2023 een budget van in totaal 60 miljoen euro. De hoogte van de subsidievergoeding verschilt per onderdeel.

De aanschafsubsidie ('SSEB Aanschaf') vergoedt doorgaans tot 40% (voor mkb’s tot 50%) van de meerkosten ten opzichte van een bouwmachine met een verbrandingsmotor, verminderd met 11,25% forfaitaire milieu-investeringsaftrek (MIA) over de investeringskosten zoals genoemd in de overeenkomst, en kan oplopen tot een subsidiebedrag van maximaal 300.000 euro.

Voor het onderdeel 'SSEB Retrofit' gelden dezelfde subsidiebedragen als voor SSEB Aanschaf.

Het onderdeel 'SSEB Innovatie' verstrekt twee soorten subsidie. Enerzijds subsidies voor experimentele ontwikkelingsprojecten (doorgaans 25% van de kosten en tot 1 miljoen euro per project). Anderzijds ook voor voorbereidende haalbaarheidsstudies (de subsidie vergoedt dan 50% van de kosten, tot een subsidiebedrag van maximaal 50.000 euro).

Wanneer?

De SSEB-aanvraagrondes van 2023 zijn gestart op 9 mei 2023.

Aanvragen van de SSEB Innovatie (experimentele ontwikkeling) kon tot 6 september 2023. Na die datum worden de projecten vergeleken (de beste projecten krijgen subsidie).

Subsidie aanvragen voor de SSEB Aanschaf, SSEB Retrofit en SSEB Innovatie (haalbaarheidsstudies) kan tot 31 oktober 2023 (echter zolang het subsidiebudget reikt).

Nieuwe SSEB-aanvraagrondes starten naar verwachting op 5 maart 2024.

Waarvoor?

SSEB Aanschaf: voor de aanschaf van emissieloze (uitstootvrije) bouwmachines waaronder bouwwerktuigen, hulpfuncties en bouwvoertuigen.

SSEB Retrofit: voor de ombouw van bestaande bouwwerktuigen en zeegaande bouwvaartuigen waardoor hun stikstofuitstoot vermindert of verdwijnt.

SSEB Innovatie: voor experimentele ontwikkeling die de ontwikkeling van emissieloze bouwmachines of de uitrol hiervan versnellen.

SSEB Innovatie Haalbaarheidsstudie: voor het onderzoeken van de haalbaarheid van een experimentele ontwikkeling.

Waarom deze subsidie

Doel van SSEB

Het doel van de Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB) is het reduceren van de stikstofuitstoot van bouwmaterieel (bouwwerktuigen, hulpfuncties, bouwvoertuigen en zeegaande bouwvaartuigen) om zo bij te dragen aan de vermindering van de stikstofuitstoot in de bouw. 

“Ik maak deel uit van het Transportation team, dat zich vooral richt op de transitie naar slimme en duurzame mobiliteit voor het vervoer van mensen en goederen. Het mooie van deze sector is dat hij verbonden is met de energietransitie, want schepen, vliegtuigen en vrachtwagens gaan over op andere/schonere brandstoffen.”

Neem contact op met Maurits Simons →

maurits simons

Voldoe aan de eisen

Voorwaarden SSEB

Aan de verschillende onderdelen van deze subsidieregeling zijn specifieke voorwaarden en verplichtingen verbonden. Denk aan voorwaarden ten aanzien van de onderneming, de (aanschaf)overeenkomst en het betreffende materieel, en verplichtingen ten aanzien van eigendom en gebruik. De experts van EGEN kunnen je daar meer over vertellen.

Blijf op de hoogte

Nieuws

Subsidie voor eerste regionale waterstofnetwerk: H2avennet

Subsidie voor eerste regionale waterstofnetwerk: H2avennet

In de wereldwijde strijd tegen klimaatverandering wordt de focus steeds meer gelegd op hernieuwbare energiebronnen die de transitie naar een duurzame toekomst kunnen versnellen. Een van de meest veelbelovende ontwikkelingen op dit gebied is groene waterstof, een...

Lees meer

Contact

Meer weten over SSEB?

Hoe kunnen we je helpen? Neem contact met ons op of stuur ons een bericht voor een snel antwoord.

E-mailadres
info@egen.green

Telefoonnummer
+31 (0)88 838 13 81