SSEB-subsidie

Subsidie voor de aanschaf van uitstootvrij bouwmaterieel of de ombouw van bestaand materieel

Contact EGEN

Schone bouwmachines

Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB)

De SEBB biedt interessante subsidiekansen voor Nederlandse bouwbedrijven met plannen voor de aanschaf van emissieloze voertuigen en werktuigen, voor het ‘retrofit’ ombouwen van bestaand bouwmaterieel, en voor de ontwikkeling van relevante nieuwe bouwmachines, bouwwerktuigen, vaartuigen of uitstootvrije laadinfrastructuur-technologie.

In het kort

SSEB subsidie overzicht

Voor wie?

Bouwbedrijven die zelf bouwmaterieel hebben

Bedrijven die bouwmaterieel verhuren

Samenwerkingsverbanden van bovengenoemde bedrijven (specifiek bij SSEB Innovatie)

Samenwerkingsverbanden van bovengenoemde bedrijven met een non-gouvernementele organisatie of een publiek-gefinancierde onderzoeksorganisatie (specifiek bij SSEB Innovatie)

Hoeveel?

Het beschikbare budget voor SSEB-subsidies in 2023 bedraagt in totaal: 60 miljoen euro.

De 'aanschafsubsidie' vergoedt doorgaans tot 40% (voor mkb’s tot 50%) van de meerkosten ten opzichte van een bouwmachine met een verbrandingsmotor, verminderd met 11,25% forfaitaire milieu-investeringsaftrek (MIA) over de investeringskosten zoals genoemd in de overeenkomst, en kan oplopen tot een subsidiebedrag van maximaal 300.000 euro.

Voor de 'retrofitsubsidie' (voor bestaand bouwmaterieel dat omgebouwd wordt naar emissieloos, óf dat schoner wordt gemaakt door het installeren van een NOx-nabehandelingssysteem) gelden doorgaan dezelfde subsidievergoedingen.

De subsidie voor 'innovatieprojecten' vergoedt doorgaans 25% van de kosten en kan oplopen tot een bedrag van 1 miljoen euro per project. Bij korte voorbereidende haalbaarheidsstudies gaat het om een subsidie van 50% van de kosten en een subsidiebedrag van maximaal 50.000 euro.

Wanneer?

De aanvraagronde van 2023 zou oorspronkelijk van start gaan op 2 januari, maar dat is inmiddels verschoven naar 9 mei 2023.

Voor het aanvragen van de SSEB-aanschafsubsidie of retrofit-subsidie geldt: dit kan tot uiterlijk 29 december 2023 (12.00 uur). Echter zolang het subsidiebudget reikt. Bij de aanvraagronde van 2022 was het budget al op de eerste dag uitgeput!

Voor 'haalbaarheidsstudies' geldt: aanvragen kan van 9 mei tot uiterlijk 31 december 2023 (12.00 uur). Maar ook hier geldt weer: zolang het subsidiebudget reikt!

Voor 'innovatieprojecten' (experimentele ontwikkeling) is kwaliteit belangrijker dan snelheid: aanvragen kan van 9 mei tot 6 september 2023 (17.00 uur). Daarna worden alle aanvragen beoordeeld (de beste projecten krijgen subsidie).

Waarvoor?

SSEB Aanschaf: voor de aanschaf van emissieloze (uitstootvrije) bouwmachines

SSEB Retrofit: voor de ombouw van bestaande bouwwerktuigen en zeegaande bouwvaartuigen

SSEB Innovatie: voor de verbetering van emissieloze (uitstootvrije) bouwmachines en de daarvoor benodigde laadinfrastructuur

Waarom deze subsidie

Doel van SSEB

Het doel van de Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB) is het reduceren van de stikstofuitstoot van bouwmaterieel (bouwwerktuigen, hulpfuncties, bouwvoertuigen en zeegaande bouwvaartuigen) om zo bij te dragen aan de vermindering van de stikstofuitstoot in de bouw. De regeling kent drie onderdelen: SSEB Aanschaf, SSEB Retrofit en SSEB Innovatie.

“Ik maak deel uit van het Transportation team, dat zich vooral richt op de transitie naar slimme en duurzame mobiliteit voor het vervoer van mensen en goederen. Het mooie van deze sector is dat hij verbonden is met de energietransitie, want schepen, vliegtuigen en vrachtwagens gaan over op andere/schonere brandstoffen.”

Neem contact op met Maurits Simons →

maurits simons

Voldoe aan de eisen

Voorwaarden SSEB

Aan de verschillende onderdelen van deze subsidieregeling zijn specifieke voorwaarden en verplichtingen verbonden. Denk aan voorwaarden ten aanzien van de onderneming, de (aanschaf)overeenkomst en het betreffende materieel, en verplichtingen ten aanzien van eigendom en gebruik. De experts van EGEN kunnen je daar meer over vertellen.

Blijf op de hoogte

Nieuws

Vijf voordelen van de VEKI-subsidie

Vijf voordelen van de VEKI-subsidie

Vrij stilletjes ging zij afgelopen week van start: de nieuwe aanvraagronde van de VEKI-subsidie. De beperkte media-aandacht is best opvallend, want het gaat hier om misschien wel de grootste en belangrijkste nationale subsidieregeling voor industriebedrijven die...

Lees meer
AanZET-subsidieronde voor zero-emissie trucks 2023

AanZET-subsidieronde voor zero-emissie trucks 2023

Belangrijk nieuws voor transportbedrijven die willen investeren in het duurzamer maken van hun wagenpark: in april start een nieuwe aanvraagronde van de Aanschaf-subsidie voor schone Zero-Emissie Trucks (AanZET). Subsidieaanvragers moeten op tijd starten met hun...

Lees meer
Topsector Energie (TSE) presenteert nieuwe subsidierondes 2023

Topsector Energie (TSE) presenteert nieuwe subsidierondes 2023

De programma's van Topsector Energie omvatten een breed scala van subsidies voor industriebedrijven en andere partijen met topinnovaties op het gebied van energie en klimaat. De subsidieregelingen hebben namen als DEI+, VEKI, HER+ en TSE Industrie. Deze week werden de...

Lees meer

Contact

Meer weten over SSEB?

Hoe kunnen we je helpen? Neem contact met ons op of stuur ons een bericht voor een snel antwoord.

E-mailadres
info@egen.green

Telefoonnummer
+31 (0)88 838 13 81