Modal Shift

Subsidie voor verplaatsen wegtransport naar spoor en water

Schakel EGEN in

Start aanvraag Modal Shift: al gestart

Einde aanvraag Modal Shift: zolang het subsidiebudget reikt (en uiterlijk tot en met 1 september 2021

MODAL SHIFT IN HET KORT

Modal Shift is een nieuwe subsidie voor de transportsector. Deze subsidie is bedoeld om meer goederen over het water of via het spoor te vervoeren in plaats van over de weg. Dat is goed voor het afnemen van de verkeersdrukte op de wegen, de verkeersveiligheid en het terugdringen van CO2-uitstoot. Logistieke bedrijven kunnen tot € 500.000,- subsidie krijgen voor investeringssteun als ze met een concreet voorstel komen hoe ze goederen willen verplaatsen van weg naar water of spoor.

 Voor wie?
 • De regeling richt zich hoofdzakelijk op de goederenvervoercorridors Oost en Zuidoost.
 • Logistieke bedrijven (verladers en niet transporteurs) die actief zijn op de route tussen de Rotterdamse haven en Duitsland, via de regio’s Arnhem-Nijmegen en Venlo

 Voor wat?

De volgende typen activiteiten komen in aanmerking voor subsidie:

 • Investeringssteun;
 • Consultancysteun;
 • Starterssteun;
 • Experimentele ontwikkeling.

Subsidiebudget max. €500.000 budget per project

 • Maximaal subsidieplafon voor Modal Shift van weg naar water bedraagt voor de periode 1 april tot 1 september 2021 € 1,5 miljoen euro;
 • Voor Modal Shift van weg naar spoor bedraagt voor dezelfde periode een budget van € 1 miljoen euro.

Thema’s binnen Modal Shift

 • Primair: vervoer van goederen in containers
 • Bulktransporten
 • Kleinere en middelgrote transporten
Criteria

Uw project komt in aanmerking voor subsidie als deze bijdraagt aan:

 • de modal shift en het structureel inbedden hiervan in de bedrijfsvoering door:
  • het bundelen en verplaatsen van containers en bulktransporten van weg naar water of het spoor;
  • het differentiëren, bestemmen en geschikt maken van vrachten voor vervoer via de binnenvaart of het spoor;
 • het verbeteren van de toegang tot containervervoer via de binnenvaart of spoor door verbeterde toepassing en ontwikkeling van afspraken en werkwijzen die relevant zijn voor het gebruik van de verschillende modaliteiten weg, spoor en binnenvaart.

DOEL VAN DE SUBSIDIE

Om de verplaatsing van het goederenvervoer vanaf de weg te versterken (de zogeheten modal shift) is er een modal shift-subsidie in het leven geroepen om het vervoer van weg te verplaatsen naar water en spoor. De regeling moet bijdragen aan het structureel bereikbaar houden van de stedelijke gebieden en industriehavencomplexen in de Randstad.

Type projectsoorten

De subsidie is bedoeld voor:

 • activiteiten direct gericht op het bundelen/verplaatsen van vrachten
 • ondersteunende activiteiten (zoals het digitaal matchen van vrachten met dezelfde bestemming).

1. Investeringssteun

Subsidiabele kosten:
De kosten die in aanmerking komen zijn:
a) de kosten van investeringen in materiële en immateriële activa, en/of
b) de geraamde loonkosten voor rechtstreeks door het investeringsproject gecreëerde banen, berekend over een periode van twee jaar.

De steunintensiteit bedraagt ten hoogste:
a) 20 % van de in aanmerking komende kosten in het geval van kleine ondernemingen;
b) 10 % van de in aanmerking komende kosten in het geval van middelgrote ondernemingen.

2. Consultancysteun

De steunintensiteit bedraagt ten hoogste 50% van de in aanmerking komende kosten.

3. Starterssteun

4. Experimentele ontwikkeling

25 % van de in aanmerking komende kosten voor experimentele ontwikkeling;
a) met 10 procentpunten voor middelgrote ondernemingen en met 20 procentpunten voor kleine ondernemingen;
b) met 15 procentpunten indien één van de volgende voorwaarden is vervuld:
i) het project behelst daadwerkelijke samenwerking:

Ik ben verantwoordelijk voor de samenwerking met diverse klanten van EGEN, en dan met name in de milieusector. Ik ben iemand met een positieve instelling (glas half vol!) die houdt van uitdaging en resultaat. Door deze resultaatgerichte benadering is het vaak gelukt projecten gefinancierd te krijgen en écht een stap verder te helpen. Ik ben trots op de vele voorbeelden waarin dit in mijn 20 jaar PNO/EGEN tijd is gelukt!

Lees meer informatie over Jeroen de Hosson – Senior Consultant →

Ik ben verantwoordelijk voor de samenwerking met diverse klanten van EGEN, en dan met name in de milieusector. Ik ben iemand met een positieve instelling (glas half vol!) die houdt van uitdaging en resultaat. Door deze resultaatgerichte benadering is het vaak gelukt projecten gefinancierd te krijgen en écht een stap verder te helpen. Ik ben trots op de vele voorbeelden waarin dit in mijn 20 jaar PNO/EGEN tijd is gelukt!

Lees meer informatie over Jeroen de Hosson – Senior Consultant →

CONTACT

Onze experts hebben veel ervaring met het aanvragen van subsidies op het gebied van innovatie en mobiliteit, en kunnen helpen bij het opstellen van een optimale subsidieaanvraag. Leg ons uw plannen voor. Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht: