Modal Shift

Subsidie voor het verplaatsen van wegtransport naar water en spoor

Contact EGEN

Minder vervoer over de weg, meer via water en spoor

Modal Shift

Modal Shift is een Nederlandse subsidieregeling voor de transportsector. Doel van de regeling is om meer goederen over het water (binnenvaart) of via het spoor te vervoeren in plaats van over de weg (de zogeheten ‘modal shift’). Dat is goed voor het afnemen van de verkeersdrukte op de wegen, de verkeersveiligheid en het terugdringen van de CO2-uitstoot.

De regeling moet bijdragen aan het structureel bereikbaar houden van de stedelijke gebieden en industriehavencomplexen in de Randstad.

In het kort

Modal Shift overzicht

Voor wie?

Logistieke bedrijven (verladers en expediteurs) die actief zijn op (delen van) de volgende routes:

  • Route tussen de haven van Rotterdam en Duitsland, via de regio’s Arnhem-Nijmegen (goederenvervoercorridor Oost) en/of de regio Venlo (corridor Zuid-Oost)
  • Route tussen de haven van Amsterdam en de haven van Antwerpen, via de havens van Rotterdam, Moerdijk en North Sea Port (corridor Zuid).

Voor een verplaatsing van weg naar spoor zijn ook trajecten in Nederland buiten de genoemde corridors subsidiabel.

Wanneer?

De Modal Shift-subsidieregeling heeft betrekking op het tijdvak 2023-2025, en bestaat uit meerdere aanvraagrondes:

  • 2023: van 1 januari tot en met 31 augustus 2023 (budget: 15 miljoen euro – was oorspronkelijk: 7,5 miljoen)
  • 2024: van 1 januari tot en met 31 augustus 2024 (budget: 7,5 miljoen euro)
  • 2025: van 1 januari tot en met 31 augustus 2025 (zie de opmerking hieronder)!

Subsidieaanvragen worden (per ronde) behandeld op volgorde van binnenkomst en zolang het budget reikt. In juni 2023 waren er al zoveel aanvragen ingediend dat is besloten om de 7,5 miljoen euro die eigenlijk gereserveerd stond voor 2025 naar voren te halen, en toe te voegen aan het budget voor de ronde van 2023. Of er opnieuw budget beschikbaar zal komen voor een aanvraagronde in 2025 is nog niet bekend (dit is echter niet uitgesloten).

Hoeveel?

Voor de periode 2023-2025 bedraagt het totale Modal Shift-budget 22,5 miljoen euro (waarvan 15 miljoen voor het verplaatsen van-weg-naar-water en 7,5 miljoen euro voor het verplaatsen van-weg-naar-spoor).

De subsidie is bedoeld als tegemoetkoming in de extra transportkosten (zoals een extra containeroverslag) en bedraagt:

  • Van weg naar water: 20 euro per in de corridors Oost, Zuid-Oost en Zuid (blijvend) verplaatste container
  • Van weg naar spoor: 20 euro per op Nederlands grondgebied (blijvend) verplaatste container.

Waarvoor?

De subsidie kan worden verkregen voor het bundelen en (blijvend) verplaatsen van bestaande container- en bulktransporten van weg naar water of van weg naar spoor.

Overzicht van

Modal Shift categorieën

  • Containertransporten
  • Bulktransporten
Containerschip in Duitsland

Voldoe aan de eisen

Voorwaarden Modal Shift

Aan de Modal Shift-subsidie zijn de volgende voorwaarden verbonden:

De subsidieaanvrager moet een concreet voorstel indienen voor de manier waarop het goederenvervoer over de weg (blijvend) wordt verplaatst naar water of spoor.

Het verplaatsen moet bijdragen aan de ‘modal shift’ en de structurele inbedding daarvan in de bedrijfsvoering.

De aanvrager moet gemiddeld minimaal 3 TEU per dag, gerekend over 250 vaardagen per jaar, over een afstand van minimaal 35 kilometer van weg naar water of van weg naar spoor verplaatsen.

Kom in contact

Wat kan EGEN voor jou betekenen?

De experts van EGEN kennen de ins en outs van deze subsidieregeling, zij vertellen je graag wat de mogelijkheden zijn voor jouw organisatie. Heb je ideeën die kunnen bijdragen aan de ‘modal shift’? Leg ze aan ons voor, wij helpen je graag verder!

“De manier waarop we de komende jaren duurzamer gaan reizen en goederen transporteren is volop in verandering en ik word er enthousiast van om aan deze fysieke veranderingen mijn steentje te kunnen bijdragen. Mijn doorzettingsvermogen om van projecten een goed verhaal te maken en de juiste partijen bij elkaar te brengen, is mijn belangrijkste troef.”

Neem contact op met Simone Zwijnenberg →

Jeroen de Hosson

Blijf op de hoogte

Nieuws

Contact

Meer weten over Modal Shift?

Hoe kunnen we je helpen? Neem contact met ons op of stuur ons een bericht voor een snel antwoord.

E-mailadres
info@egen.green

Telefoonnummer
+31 (0)88 838 13 81