EFRO

Subsidiefonds voor het verkleinen van economische verschillen tussen Europese regio’s

Contact EGEN

Verbeter je concurrentiepositie

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) is één van de Europese structuurfondsen en onder andere bedoeld om de belangrijkste regionale economische verschillen in de Europese Unie te verkleinen. Het programma richt zich met name op versterking van de concurrentiekracht en daarmee meer werkgelegenheid.

In het kort

EFRO overzicht

Voor wie?

Bedrijven

Kennisinstellingen

Overheden

Het EFRO-subsidiebudget wordt verdeeld over vier Nederlandse regio’s, die zelf kunnen bepalen waarvoor ze het inzetten:

Noord-Nederland: Drenthe, Friesland en Groningen

Oost-Nederland: Gelderland en Overijssel

Zuid-Nederland: Noord-Brabant, Limburg en Zeeland

West-Nederland: Flevoland, Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht

Hoeveel?

Voor de periode 2021 – 2027 ontvangt Nederland in totaal 506 miljoen euro van de Europese Unie. Rijk en provincies zetten hier ook hun eigen financiering tegenover. De subsidiebedragen variëren per regio en per projecttype en lopen uiteen van 50% tot 85%.

Wanneer?

Subsidie aanvragen vóórdat je met een project start of verplichtingen aangaat.

Waarvoor?

Innovatieprojecten gericht op regionale ontwikkeling

Overzicht van

EFRO thema’s

In 2021-2027 stimuleert het fonds investeringen om Europa en zijn regio’s:

  • concurrerender en slimmer te maken door innovatie en ondersteuning van het mkb, digitalisering en digitale connectiviteit
  • groener, koolstofarm en veerkrachtig te maken
  • meer te verbinden door betere mobiliteit
  • socialer te maken door ondersteuning van degelijke en inclusieve banen, onderwijs, vaardigheden, sociale inclusie en gelijke toegang tot gezondheidszorg, en door versterking van de rol van cultuur en duurzaam toerisme
  • dichter bij de burger te brengen door ondersteuning van lokale ontwikkeling en duurzame stedelijke ontwikkeling in de hele EU.
Bovenaanzicht Nederland

Voldoe aan de eisen

Voorwaarden EFRO

Aan de subsidieregeling zijn diverse voorwaarden en beoordelingscriteria verbonden, waaronder deze:

Samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheden is niet verplicht, maar vergroot wel de kansen op subsidie. Deelname van mkb’s ziet het EFRO als een extra pluspunt.

Wil je van dit subsidiefonds gebruikmaken, dan is het van essentieel belang dat jouw project aansluit bij de focusgebieden die per regio zijn gedefinieerd.

Kom in contact

Wat kan EGEN voor jou betekenen?

Wil je meer weten over de EFRO subsidieregeling en de mogelijkheden die deze regeling jou biedt? De experts van EGEN kunnen je er alles over vertellen.

”Ik werk vooral aan projecten binnen de energiesector en de Gebouwde Omgeving in het bijzonder. Mijn doel is om opdrachtgevers verder te helpen met het realiseren van hun Energietransitie ambities. Ik lever dan ook graag een bijdrage aan de ideevorming om succesvolle projecten te ontwikkelen en te financieren.”

Neem contact op met Marco Gomis →

Tim Huitema

Blijf op de hoogte

Nieuws

Contact

Meer weten over de EFRO-subsidie?

Hoe kunnen we je helpen? Neem contact met ons op of stuur ons een bericht voor een snel antwoord.

E-mailadres
info@egen.green

Telefoonnummer
+31 (0)88 838 13 81