EFRO

Subsidiefonds voor het verkleinen van economische verschillen tussen Europese regio’s

Schakel EGEN in

EFRO IN HET KORT

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) is één van de Europese structuurfondsen en is onder andere bedoeld om de belangrijkste regionale economische verschillen in de Europese Unie te verkleinen. Het programma richt zich met name op versterking van de concurrentiekracht en daarmee op meer werkgelegenheid.

geld groeit uit de grond met planten
 Voor wie?
 • Bedrijven
 • Kennisinstellingen
 • Overheden

Het EFRO-subsidiebudget wordt verdeeld over vier Nederlandse regio’s, die zelf kunnen bepalen waarvoor ze het inzetten:

 • Noord-Nederland: Drenthe, Friesland en Groningen
 • Oost-Nederland: Gelderland en Overijssel
 • Zuid-Nederland: Noord-Brabant, Limburg en Zeeland
 • West-Nederland: Flevoland, Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht

Waarvoor?

 • Innovatieprojecten gericht op regionale ontwikkeling

Subsidiebudget en -bedragen

Voor de periode 2021 – 2027 ontvangt Nederland in totaal 506 miljoen euro van de Europese Unie. Rijk en provincies zetten hier ook hun eigen financiering tegenover. De subsidiebedragen variëren per regio en per projecttype en lopen uiteen van 50% tot 85%.

Thema’s binnen EFRO

In 2021-2027 stimuleert het fonds investeringen om Europa en zijn regio’s:

 • concurrerender en slimmer te maken door innovatie en ondersteuning van het mkb, digitalisering en digitale connectiviteit
 • groener, koolstofarm en veerkrachtig te maken
 • meer te verbinden door betere mobiliteit
 • socialer te maken door ondersteuning van degelijke en inclusieve banen, onderwijs, vaardigheden, sociale inclusie en gelijke toegang tot gezondheidszorg, en door versterking van de rol van cultuur en duurzaam toerisme
 • dichter bij de burger te brengen door ondersteuning van lokale ontwikkeling en duurzame stedelijke ontwikkeling in de hele EU
Nederland van bovenaf
tree branch with leaves

Criteria

 • Samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheden is niet verplicht, maar vergroot wel de kansen op subsidie. Deelname van mkb’s ziet het EFRO als een extra pluspunt.
 • Wil je van dit subsidiefonds gebruikmaken, dan is het van essentieel belang dat jouw project aansluit bij de focusgebieden die per regio zijn gedefinieerd.

Ik werk vooral aan projecten binnen de energiesector en de Gebouwde Omgeving in het bijzonder. Mijn doel is om opdrachtgevers verder te helpen met het realiseren van hun Energietransitie ambities. Ik lever dan ook graag een bijdrage aan de ideevorming om succesvolle projecten te ontwikkelen en te financieren. 

Marco Gomis – Senior Consultant →

Marco Gomis
Marco Gomis

Ik werk vooral aan projecten binnen de energiesector en de Gebouwde Omgeving in het bijzonder. Mijn doel is om opdrachtgevers verder te helpen met het realiseren van hun Energietransitie ambities. Ik lever dan ook graag een bijdrage aan de ideevorming om succesvolle projecten te ontwikkelen en te financieren. 

Marco Gomis – Senior Consultant →

CONTACT

Hoe kunnen wij je helpen met het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)? Stuur ons een bericht en wij nemen contact met je op.