EFRO

Subsidiefonds voor het verkleinen van economische verschillen tussen Europese regio’s

Schakel EGEN in

EFRO IN HET KORT

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) is één van de Europese structuurfondsen en onder andere bedoeld om de belangrijkste regionale economische verschillen in de Europese Unie te verkleinen. Het programma richt zich met name op versterking van de concurrentiekracht en daarmee meer werkgelegenheid.

 Voor wie?
 • Bedrijven
 • Kennisinstellingen
 • Overheden

Het EFRO splitst zich op in vier Nederlandse regio’s die ieder het subsidiebudget zelf kunnen inzetten:

 • Noord-Nederland: Drenthe, Friesland en Groningen
 • Oost-Nederland: Gelderland en Overijssel
 • Zuid-Nederland: Brabant, Limburg en Zeeland
 • West-Nederland: Flevoland, Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht

 Voor wat?

 • innovatieprojecten

Subsidiebedrag

Voor de periode 2021 – 2027 ontvangt Nederland in totaal € 506 miljoen van de Europese Unie. De rijksoverheid en provincies zetten hier ook hun eigen financiering tegenover. Het maximale subsidiebedrag per project is nog niet bekend. Dit zal later bekend worden gemaakt.

Thema’s binnen EFRO

De thema’s voor de periode 2021 – 2027 zijn nog niet bekend en maken ze later pas bekend. De afgelopen jaren had EFRO de volgende prioriteiten:

 • Innovatie en onderzoek
 • Digitale agenda
 • Ondersteuning voor kleine en middelgrote ondernemingen (mkb)
 • De koolstofarme economie
Criteria
 • Samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheden is niet verplicht, maar vergroot wel de kansen op de subsidieaanvraag. Deelname van mkb’s ziet het EFRO als een extra pluspunt.
 • Wil je van deze subsidieregeling gebruikmaken, dan is het van essentieel belang dat jouw project aansluit bij de focusgebieden die vanuit het topsectorenbeleid per regio zijn gedefinieerd.

Type projecten

 • Innovatieprojecten gericht op regionale ontwikkeling.

DOEL VAN DE SUBSIDIE

EFRO heeft als doel de belangrijkste regionale onevenwichtigheden in de Europese Unie terug te dringen. Dit sluit aan bij de doelstellingen van het Europese regionale beleid.

Ik werk vooral aan projecten binnen de energiesector en de Gebouwde Omgeving in het bijzonder. Mijn doel is om opdrachtgevers verder te helpen met het realiseren van hun Energietransitie ambities. Ik lever dan ook graag een bijdrage aan de ideevorming om succesvolle projecten te ontwikkelen en te financieren. 

Marco Gomis – Senior Consultant →

Marco Gomis
Marco Gomis

Ik werk vooral aan projecten binnen de energiesector en de Gebouwde Omgeving in het bijzonder. Mijn doel is om opdrachtgevers verder te helpen met het realiseren van hun Energietransitie ambities. Ik lever dan ook graag een bijdrage aan de ideevorming om succesvolle projecten te ontwikkelen en te financieren. 

Marco Gomis – Senior Consultant →

CONTACT

Hoe kunnen wij je helpen met het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)? Stuur ons een bericht en wij nemen contact met je op.